Det er naturligvis særdeles uheldig med en så sterk boligprisvekst, sier sjefsøkonom Christian Frengstad Bjerknes.
Det er naturligvis særdeles uheldig med en så sterk boligprisvekst, sier sjefsøkonom Christian Frengstad Bjerknes.

Spektakulær boligprisvekst i Oslo siste år

– Det er en spektakulær tolvmånedersvekst, og det er særdeles uheldig. Renten må opp og økt boligbygging må prioriteres, mener sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

Publisert

Boligprisene har økt 12,5 prosent det siste året, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Prisveksten er sterkest i Oslo med 15,6 prosent. I Oslo tok det bare 14 dager i gjennomsnitt å få solgt boligen i mars måned.

– Det er naturligvis særdeles uheldig med en så sterk boligprisvekst, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund.

– Som ventet steg tolvmånedersveksten kraftig, ettersom boligprisene falt etter koronasjokket i mars i fjor. Det er naturligvis særdeles uheldig med en så sterk boligprisvekst.

På topp, med sterkest vekst i boligprisene, ligger Oslo.
På topp, med sterkest vekst i boligprisene, ligger Oslo.

Mange ender uten egen bolig

Han mener den tosifrete boligprisveksten truer både økonomisk stabilitet og fremtidig vekstevne i norsk økonomi.

– Det er også fare for at stadig flere blir igjen på perrongen og ikke klarer å etablere seg i boligmarkedet når prisveksten er så eksplosiv.

– NBBL mener at renten må opp som et kortsiktig tiltak. Etterspørselen i norsk økonomi er for sterk til at vi kan fortsette med nullrente. På lengre sikt så må vi få bort tidstyver og flaskehalser i boligbyggingen, sier Frengstad Bjerknes i en pressemelding.

Boligprisene ned i mars

Men i mars falt boligprisene i Oslo.

– Den sterke prisutviklingen vi har sett i boligmarkedet det siste halvannet året fortsatte i mars. Det var en sterk oppgang over hele landet med unntak av i Oslo, hvor boligprisene falt med 1,2 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Lauridsen venter en dempet prisvekst fram mot sommeren, noe også flere andre eksperter og aktører peker på, deriblant Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Utover våren vil renteeffekten avta samtidig som det kommer flere boliger på markedet. Erfaringsvis vil en ekstremt sterk etterspørsel før eller siden ende med avmatning i det samme markedet. Derfor forventer vi en mer moderat nasjonal markedsutvikling fram mot sommeren, sier Geving.

Powered by Labrador CMS