Blindeforbundet tok i 2020 i bruk humor i kampen mot elsparkesykler på fortau. Se lenke til videoen lenger ned i artikkelen.

Blindeforbundet krever forbud mot elsparkesykkel på fortau: - Alt for mange er blitt påkjørt

Regjeringen har fortsatt ikke bestemt om det blir forbudt å kjøre elsparkesykkel på fortau. — Vi er blitt fratatt frihet til å kunne gå fritt og trygt på fortau, og krever et forbud, sier Hanne Jernsetervangen i Blindeforbundet i Oslo.

Publisert

Regjeringen kom lørdag med en rekke nye innstramminger for elsparkesykler. Blant annet innføres promillegrense på 0,2, aldersgrense 12 år og hjelmpåbud for alle under 15 år.

Men et forbud mot å kjøre elsparkesykkel på fortau er ikke blant innstrammingene. Det vurderes å innføre et forbund, men det blir først klart senere.

— Det er blitt utrygt for svaksynte og blinde

Nå går Blindeforbundet i Oslo ut og krever et forbud på fortau. Og peker på at regjeringen allerede har bestemt at elsparkesykler skal klassifiseres som motorkjøretøy.

— Vi krever at elsparkesyklene også forbys brukt på fortau. Det er fordi vi er blitt fratatt vår frihet til å kunne gå fritt og trygt på fortau. Det er blitt utrygt for svaksynte og blinde fordi vi ikke vet om det ligger elsparkesykler foran oss eller står parkert på fortauene, sier fylkesleder Hanne Jernsetervangen til VårtOslo.

Håpløst for blinde og svaksynte å oppdage elsparkesykler som er parkert slik som her, nederst i Thereses gate ved Bislett.

— Når de kommer bak oss hører vi ikke elsparkesyklene. Og med førerhund kan hunden skvette fordi den heller ikke oppfatter at elsparkesykkelen kommer, sier Jernsetervangen.

— Har utløst flere ulykker og farlige situasjoner

Blindeforbundets fylkeslag i Oslo understreker at de er glade for regjeringens innstramminger. Men ønsker også at parkering av esparkesykler ikke skal være tillatt i områder tiltenkt gående.

—De siste årene har slik parkering utløst flere ulykker og farlige situasjoner for våre medlemmer, sier Jernsetervangen.

— For våre medlemmer har Oslo blitt mye mer utilgjengelig etter at de første selskapene begynte å leie ut, det er alt for mange som har snublet over og blitt påkjørt av el- sparkesykler, sier hun.

Dette blir endringene

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra "sykkel" til "motorvogn".
  • Aldersgrense på minst 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
  • Vurderer forbud mot kjøring på fortau

    Videre skal følgende forhold utredes og høres, og så langt mulig være avklart før reglene trer i kraft:

  • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette.
  • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven
  • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.
Powered by Labrador CMS