Leder av bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo, Teodor Bruu (MDG), havnet i kraftig diskusjon med opposisjonen under debatten om utbygging i Bjørvika torsdag.

Lokalpolitikere i tottene på hverandre om barcode-utvidelse i Bjørvika. — Opposisjonen må sette seg inn i sakene

Den foreslåtte utbyggingen av Bjørvikas siste ubebygde tomt skaper politisk debatt. — Vi må være realistiske i arbeidet vårt, sier BU-leder Teodor Bruu (MDG).

Publisert

Mange beboere i Gamlebyen har reagert sterkt på HAV Eiendoms forslag til utbygging av felt C6, altså området mellom Ladegården og den hvite brua over togskinnene til Schweigaardsgate. Over 1000 personer har skrevet under på at de ikke ønsker Barcode-bebyggelse helt opp til Ladegården.

Flere har fremhevet Byantikvarens alternative planforslag, som legger til rette for at folk som bor der også trenger fellesområder og tar hensyn til stedets historie.

Torsdag kveld skulle lokalpolitikerne i bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo debattere utbyggingen. Det hele utviklet seg til en seanse hvor posisjonspartiene MDG, SV og Arbeiderpartiet havnet i heftig krangel med opposisjonen, og da spesielt Venstre og Rødt.

Kalte opposisjonen kunnskapsløs

Hele opptrinnet startet helt i starten av debatten. Da gikk bydelsutvalgsleder Teodor Bruu (MDG) til kraftig angrep på sine kolleger i bydelsutvalget.

— Noe av det viktigste vi lokalpolitikere gjør er å sette oss inn i sakene vi blir forelagt. Her virker det ikke som om opposisjonen har satt seg inn sakens realiteter, sa Bruu.

Han mente forslaget fra Venstre og Rødt, om å gå for Byantikvarens alternative forslag, var direkte urealistisk.

Slik ser HAV deiendom for seg at felt C6 i Bjørvika skal bygges ut.

— Vi kan drømme så mye vi vil, men vi må også se på realiteten i de forslagene vi legger fram. Dette er en tomt kommunen ikke eier og det er lite trolig at vi da vil kunne få gjennom et forslag som det opposisjonen her fremmer. Vi må være realistiske i vårt arbeid, ikke drømmende, sier MDG-politikeren.

— Vi hører på lokalbefolkningen

Det krasse utspillet fra BU-lederen, som ble støttet av både SV og Arbeiderpartiets representanter, fikk raskt motbør fra de angrepne parter.

— Vi har ikke noe å beklage med dette forslaget. Vi hører her på lokalbefolkningen og mener det ikke er urealistisk å kunne få gjennomført et slikt forslag som det Byantikvaren her skisserer, sier fungerende gruppeleder for Venstre, Jens Kristian Øvstebø.

Han får følge av Rødts Olav Svorstøl.

— Det er mye som kan kalles urealistisk, men det er også mye som er mulig. Jeg mener dette forslaget på ingen måte er urealistisk, påpeker han.

Bydelsutvalget går for en gyllen middelvei

I sin uttalelse etter debatten går bydelsutvalget, med et flertall fra MDG, SV og Arbeiderpartiet, inn for plan- og bygningsetatens alternative forslag i saken. Dette forslaget ligner litt på forslaget til HAV eiendom, men begrenser seg når det gjelder både bygningshøyder og arealutnyttelse av tomta.

Bydelsutvalget sier i vedtaket ellers at de ser det som viktig at det opprettes en park i prosjektet og at byantikvarens innspill om kulturhus med fokus på middelalderhistorie innlemmes i de øvrige planalternativene.

Powered by Labrador CMS