Leder av Legeforeningen i Oslo, Kristin Hovland, mener fakkeltog sterkere protester trengs mot nedleggelsen av Ullevål sykehus. Foto: Christian Boger

Motstanden mot nedleggelse av Ullevål sykehus vokser. Snart bare sykehusbyråkratene som vil legge ned sykehuset

� Usikkerheten rundt det nye storsykehuset på Gaustad er nå så stor at hele prosjektet bør stoppes og vurderes på nytt, mener de ansattes fagforeninger. Også byrådet og 10 av 15 bydelsutvalg er skeptiske.

Publisert

Planene fra Helse Sør-Øst om å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt storsykehus på Gaustad blir møtt med stadig større skepsis. I ordskiftet rundt planene tar stadig flere til orde for at tomta på Gaustad ikke egner seg som lokasjon for et nytt storsykehus.

Samtidig øker bekymringen for at en nedleggelse av dagens Ullevål vil gjøre kapasiteten for liten ved oslosykehusene.

Onsdag kveld inviterte Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Oslo til folkemøte om sykehusframtiden i hovedstaden. Samtidig satt medlemmene i bystyrets helse- og sosialkomité i møte for å behandle byrådets forslag til uttalelse om Helse Sør-Østs sykehusplan fram mot 2030. Fra begge møtene var motstanden mot utbyggingsplanene klar.

Fagforeningene: — Trekk i nødbremsen

Helt siden sonderingene rundt den framtidige sykehusstrukturen i byen startet, har de ansatte og deres tillitsvalgte advart mot å bygge stort på Gaustad og legge ned Ullevål. Nå mener foretakstillitsvalgt for Fagforbundet ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Wølstad-Knudsen, det er på tide å reversere utbyggingsvedtaket fra 2016.

Hovedtillitsvalgt Bjørn Wølstad-Knudsen mener utbyggingsplanene på Gaustad må settes på vent. Foto: Christian Boger

— Usikkerheten rundt den nye utbyggingen er nå blitt så stor at hele prosjektet bør settes på vent. Det er på tide at vi får en skikkelig utredning av alternativet, å bygge på Ullevål, sier han.

Wølstad-Knudsen viser til punkt fem i utbyggingsvedtaket Helse Sør-Øst foretok i 2016. Her går det fram at prosjektet kan stoppes dersom det blir usikkerhet om prosjektet kan gjennomføres.

Merkelig argument om grunnforholdene

Også konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard, synes det er på høy tid utbyggingsplanene stoppes. Han mener alternativet med en utbygging på Ullevål i realiteten aldri ble skikkelig utredet.

— Det har aldri vært noen skikkelig utredningsprosess av tomtevalget. Det sies at det ikke kan bygges på Ullevål på grunn av grunnforholdene, men tomta på Gaustad er like uegnet for å huse et sykehus. Det er på tide at Ullevål, som lokasjon for et nytt storsykehus, utredes skikkelig før en endelig avgjørelse tas, mener han.

Tillitsvalgt-kollega Wølstad-Knudsen finner det merkelig at grunnforholdene på Ullevål skulle forhindre at det bygges nytt her.

— Det er bygget sykehus på Ullevål i 130 år. Jeg kan ikke skjønne at det skal være umulig å bygge her også i framtiden, sier han.

Helse Sør-Øst: — Alt kan reverseres

Motstanden mot medleggelse av Ullevål sykehus er raskt voksende blant politikere og vanlige folk i hovedstaden. Foto: André Kjernsli

Under onsdagens folkemøte var direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst, Jan Frich, en av de som hadde som oppgave å forsvare helseforetakets planer. Han innrømmer at ingenting står skrevet i stein.

— Vi har stor tro på planene sånn de foreligger i dag. Når det er sagt, skal vi ferdigstille planene i løpet av november. Deretter blir det opp til styret å avgjøre hva de ser som den beste veien videre. Til syvende og sist ligger avgjørelsen i departement og storting, påpeker Frich.

Savner et større engasjement

Legeforeningens i Oslos representant, Kristin Hovland, mener motstanden bør bli enda mer høylydt.

— Hadde dette vært et annet sted i landet, hadde vi allerede hatt fakkeltog og store demonstrasjoner mot nedleggelse av Ullevål. Jeg tror ikke oslofolk helt forstår hva dette vil bety for sykehusframtiden her i byen, påpeker hun.

Hun etterlyser at byens politikere kommer på banen.

— Planene vil gi kommunen enorme utfordringer med å skape et forsvarlig helsetilbud i framtiden. Det er på høy tid at politikerne nå sier hva de ønsker for framtiden, understreker hun.

Sterk politisk motstand i Oslo

I Rådhuset var politikerne i bystyret onsdag ettermiddag samlet til sitt månedlige komitémøte i helse- og sosialkomiteen. Et av punktene på agendaen var forslaget fra helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) om en uttalelse til Helse Sør-Østs strategiske plan fram mot 2030. Her kommer byrådet med krass kritikk av helseforetakets framtidsplaner. Spesielt bekymrer byrådet seg over usikkerheten rundt utbyggingen av Aker som lokalsykehus. Uttalelsen ble vedtatt med enkelte endringer.

Også hos bydelspolitikerne rundt om i byen er det en økende skepsis til planene om å legge ned Ullevål. Hele ti av femten bydelsutvalg hatt saken til behandling i forbindelse med høringsprosessen rundt planene. Av disse er så å si alle negative til å legge ned Ullevål. Flere ber om at utbyggingsplanene på Gaustad settes på vent.

— Ullevål-alternativet må utredes

— Bydelsutvalget ber om at prosessen på Gaustad settes på vent inntil befolkningens behov og risiko er tilstrekkelig utredet. Vi ønsker at en utbygging av Ullevål utredes på lik linje med Gaustad, slik at de to alternativene kan sammenlignes før videre arbeid igangsettes, skriver bydelsutvalget i bydel Sagene i sin høringsuttalelse.

Også bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen er kritiske.

— BU har merket seg at sterke faglige miljøer, spesielt Legeforeningen, har uttalt seg negativt. Vi mener planene på flere punkter er uklare og at usikkerheten knyttet til økonomi, kapasitet og funksjonsdeling er utilstrekkelig belyst, heter det i høringsuttalelsen.

Powered by Labrador CMS