— Det er ikke-profesjonelle investorer som har blitt bedratt, og det er i hovedsak eldre mennesker, skriver Økokrim om dommen mot 39-åringen.

Eiendomsinvestor på Aker Brygge dømt til fem og et halvt års fengsel for grovt bedrageri

En 39 år gammel eiendomsinvestor med kontorer på Aker Brygge er i Oslo tingrett dømt til fem år og seks måneders fengsel for grovt bedrageri. — Han bedro i hovedsak eldre, sier førstestatsadvokat Marianne Bender.

Publisert

Mannen, som er hjemmehørende i Moss, er dømt for å ha lurt 77 småsparere til å låne ut mer enn 54 millioner kroner i den tro at de investerte i eiendomsprosjekter på Østlandet.

Fra mannens virksomhet på Aker Brygge fikk småinvestorene løfte om 8–10 prosent årlig rente. Pengene ble ikke disponert som avtalt, skriver Økokrim i en pressemelding.

Mister retten til å drive næringsvirksomhet

Mannen dømmes også til å betale over 60 millioner kroner i erstatning til disse og fratas retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år.

Saken gikk for retten fra 23. november til 14. desember i fjor.

— I denne saken er det ikke-profesjonelle investorer som har blitt bedratt, og det er i hovedsak eldre mennesker, sier påtaleansvarlig og førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Bender.

Økokrim opplyser at investeringsbedrageri er en utbredt form for bedrageri. Bedragerne fremstår ofte utad som svært profesjonelle med blant annet fine kontorer og mange ansatte.

Anker dommen

— I dette tilfellet hadde domfelte kontorer på Aker Brygge i Oslo og mange ansatte. Profesjonaliteten de fremstår med, fører til at investorene stoler på at pengene de låner ut, er en trygg investering, sier Bender.

En av mannens to forsvarere, advokat Bjørn Haugen, opplyser til NRK at dommen vil bli anket.

«Bedrageriene foregikk systematisk og over en lang tidsperiode. Hele 77 fornærmede er rammet. Det må tas hensyn til ved utmålingen at det kunne ha vært inntatt en egen bedrageripost for hver enkelt fornærmet i tiltalebeslutningen, noe som ville ha doblet strafferammen», heter det blant annet i dommen.

Tingrettsdommer Helen Andenæs Sekulic skriver at 39-åringen kun har erkjent straffskyld etter tiltalebeslutningen for den siste innbetalingen i saken, et beløp på 400.000 kroner. Øvrige forhold som han har erkjent, ligger utenfor tiltalebeslutningen, fremgår det av dommen.

Powered by Labrador CMS