– Hvis vi skjevfordeler ut fra bostedsadresse, betyr det at vi kommer til å diskriminere med tanke på helsehjelp, og det må vi faktisk se på, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

Folkehelseinstituttet skal vurdere om skjevfordeling i favør av Oslo er lovlig

Jurister i Helsedirektoratet skal vurdere om det er lov å skjevfordele koronavaksiner geografisk til områder med høyt smittetrykk.

Publisert

– Hvis vi skjevfordeler ut fra bostedsadresse, betyr det at vi kommer til å diskriminere med tanke på helsehjelp, og det må vi faktisk se på, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet til VG.

En avklaring på om staten kan skjevfordele tilgang til helsehjelp ut fra bosted er ventet fredag.

Bukholm sier at det er en mulighet for at det er ulovlig og at det må vurderes opp mot pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven. Spørsmålet er om smittevernlovens bestemmelse kan trumfe det andre lovverket i en krisesituasjon, sier han.

Regjeringen har vedtatt at koronavaksiner skal skjevfordeles geografisk til områder med høyt smittetrykk. Jurister i Helsedirektoratet skal nå vurdere om det er lov. En avgjørelse er ventet fredag.

Kan ta feil

En geografisk skjevfordeling til områder med høyt smittetrykk over tid kan sannsynligvis kan gi netto helsegevinster i form av færre infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall nasjonalt, skriver FHI i sin siste anbefaling om vaksinestrategien.

Tirsdag fulgte regjeringen anbefalingen. En slik fordeling innebærer at noen kommuner og bydeler i Oslo skal få 20 prosent mer enn planlagt, mens 330 kommuner må gi fra seg vaksine, ifølge VG.

Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sier at det er en «viss sannsynlighet for at man tar feil» siden strategien er avhengig av at man fremover får rett om hvordan pandemien utvikler seg. Han innrømmer også at distriktene taper «gitt at man tar vaksiner bort fra dem og prioriterer opp enkeltkommuner».

Powered by Labrador CMS