Senterpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, Morten Edvarden, ber helseministeren stanse de varslede kuttene ved Oslo universitetssykehus.

Bystyre-topp raser mot kuttforslagene ved Oslo universitetssykehus. — Dette kan gi et uforsvarlig helsetilbud, mener Morten Edvardsen (Sp)

Kuttplanene til Oslo universitetssykehus blir møtt med vantro av Morten Edvardsen (SP), nestlederen i bystyrets helse- og sosialutvalg. — Nå må helseministeren komme på banen.

Publisert

Mandag ble det klart at direktøren ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Bjørn Atle Bjørnbeth, anbefaler styret å gå videre med de allerede varslede kuttplanene for Oslos sykehus.

Planene som innebærer reduksjon av 400-500 årsverk allerede i 2023 og store kutt i pasientbehandlingen.

Direktørens anbefaling faller ikke i god smak hos lederen for bystyrets helse- og sosialutvalg, Morten Edvardsen (Sp).

— Det er helt uforståelig at direktøren ikke vil prioritere å sikre forsvarlig pasientbehandling nå som regjeringen har lovet store ekstrabevilgninger til sykehusene, sier han til VårtOslo.

— Forsvarligheten må vurderes

Edvardsen mener utspillet fra sykehusdirektøren er direkte uforsvarlig, og vil true forsvarligheten i tilbudet sykehuset tilbyr pasientene om kuttene blir gjennomført.

Senterpartiet har nå derfor fremmet et forslag for bystyret, hvor de ber om at kommuneadvokaten og kommuneoverlegen vurderer hvilke konsekvenser de varslede kuttene vil få.

— Ut fra de kuttforslagene som ligger på bordet, særlig innen psykisk helsevern, fødetilbud og helsetjenester for barn og unge, samt akuttberedskapen, er det stor grunn til å frykte konsekvensene for liv og helse, mener Edvardsen.

Han etterlyser videre at helseministeren kommer på banen for å tvinge OUS til å reversere de varslede kuttene i sykehusets framtidige drift.

— Helseministeren kan ikke lengre la disse beslutningene være opp til helseforetakene. Det er helt tydelig at Bjørnbeth og sykehusledelsen ikke er i stand til å forvalte de ekstra pengene på egenhånd når han lar bygg gå foran pasienter, sier Morten Edvardsen.

Powered by Labrador CMS