Norges pionérer har seilt skuter til begge ender av verden, men Oslos politikere anno 2021 har så langt ikke klart å tilrettelegge for en ny båtrute i havnebassenget i hovedstaden. — Det er et paradoks til ettertanke, sier Sissel Weng.

— Fjordbyen Oslo har ikke klart å stake ut en kurs for bedre båt- og sjøtransport

Bygdøymuseene har i flere år etterlyst planer for nye båtruter til og fra sentrum. -– Det er merkelig at fjordbyen Oslo, med historiske skip og sjøfart i museene på Bygdøy, ikke klarer å enes om en ny båtrute og stake ut en kurs som kan forbedre transport og tilgjengelighet for folk flest i havnebyen Oslo.

Publisert

Det sier Sissel Weng, prosjektleder for museene på Bygdøy. I den rollen er hun sentral i arbeidet som pågår for å få etablert en ny båtrute mellom Bygdøy, Bjørvika og Bispevika.

VårtOslo har i flere artikler den siste tida belyst problematikken knyttet til etablering av en ny båtrute mellom Bjørvika og Bygdøy. Bymiljøetaten deler ut plass til ulike aktiviteter langs Langkaia innerst i vika. Etaten har valgt å prioritere badstuer og badeliv fremfor nytt stoppested for en båtrute.

— Attraktivt for alle i Oslo

— Hovedstaden bør i større grad ta i bruk fjorden. Det er den korteste veien mellom sentrum og Bygdøy, en vei som transporterer halvannen million besøkende til Bygdøy hvert år. Hvis Oslo mener alvor med fjordbyplanen, må de som styrer byen ta dette på alvor, og ta i bruk fjorden som en fremtidig viktig ferdselsåre, sier Weng.

Helt siden 1898 har halvøya et par spretne vak fra sentrum, hatt båtruten til Rådhusbrygga i sommersesongen. Museene er positive til Bygdøyfergene og deres plan om å opprette en ny rute.

I over 120 år har Oslo hatt en privatdrevet ferjerute mellom sentrum og Bygdøy (rød linje). Nå kjemper sterke krefter for en ny båtrute mellom Bjørvika og Bygdøy (den grønne linjen)

— Museene vil gjerne samarbeide for å beholde og utvikle tilbudet fra Bygdøyfergene. Den nye ruta er viktig for turistene, men vil også kunne bli en attraktiv båtrute for Oslos innbyggere og for rekreasjon og badeliv på Bygdøy, fastslår Weng.

Bygdøymuseene har i flere år etterlyst planer for mer miljøvennlig sjøtransport og nye båtruter til og fra Oslo sentrum.

Foruten Norsk Folkemuseum, HL-senteret og Bygdø Kongsgård samler Bygdøy norsk sjøfartshistorie gjennom mer enn 2000 år. Her er Vikingskipshuset, Fram-museet, Norsk Maritimt Museum og Kon-Tiki- museet. Kontrasten til livet på sjøen i fjordbyen Oslo anno 2021 er dermed slående, på mer enn en måte.

Bedre miljø og større trafikksikkerhet

— Trafikksituasjonen på Bygdøy er ikke tilfredsstillende, veinettet er overbelastet, og tidvis for liten kapasitet på offentlig transport. En ny rute fra Oslo S og Munchmuseet vil bidra til bedre miljø, bedre trafikksikkerhet og en bedre opplevelse for de reisende, sier Sissel Weng.

— Å få flere over på ferje, vil gjøre turen både tryggere og triveligere. Museene har normalt til sammen over en million besøkende i sommersesongen. Frammuseet kan ha førti turistbusser innom på en travel dag. I tillegg kommer «hopp på-hopp av»- busser, 30-bussen som er full på solskinnsdager samt privatbiler, syklende og gående. Da sier det seg selv at dette verken er bra for reisende eller beboere.

— Museene på Bygdøy har sammen med Munchmuseet og næringslivet i Bjørvika kjempet for denne ruten, og det samme har Bygdøy vel, erklærer Kristian Qvigstad, medeier og markedssjef i selskapet som driver den kommersielle båttrafikken på fjorden, Båtservice as.

I påvente av at Oslos politikere tar nye grep og etatene finner en løsning, er kysten klar for oppstart av en foreløpig båtrute mellom Munchmuseet og Bygdøy.

Ikke drivverdig uten stoppested "Oslo S"

Båtservice opplyser at selskapet gjentatte ganger har oppfordret plan- og bygningsetaten/Fjordbykontoret til å legge til rette for anløp innerst på Langkaia.

— Men det har tydeligvis ikke båret frukter. Det finnes bare en sentral brygge i Bjørvika, den ligger 200 meter fra Oslo S. Det er Norges mest sentrale brygge, sier Qvigstad.

Bryggene til kulturarenaen Salt og Munchmuseet ligger 5- 600 meter unna, men når båten ikke kommer der folk kan se avgangsstedet, blir den ikke brukt, antar Qvigstad.

— Innom Munchmuseet skal vi uansett, men man går ikke ut dit for å ta båten til Bygdøy, sier han. Qvigstad tror ikke denne ruta har livets rett uten stopp på «Oslo S».

Mulig rute Munchmuseet - Bygdøy

Tidligere denne uka sendte Tuva Løkse, medlem av bydelsutvalget i Gamle Oslo for Miljøpartiet de grønne, et brev på vegne av lokalpartiet til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, ved byråd Lan Marie Berg. I brevet ber Løkse om at byrådet vurderer saken om bruk av plassene ved Langkaia på nytt.

I påvente av at Oslos politikere tar nye grep og etatene finner en løsning, er kysten klar for oppstart av en foreløpig båtrute mellom Munchmuseet og Bygdøy.

— Vi diskuterer og vurderer en slik oppstart allerede nå denne sesongen. Det er klarert med Oslo havnevesen og eiendomsselskapet Hav, som disponerer plass ved siden av den nye Operastranda, og innenfor den såkalte tomta Sukkerbiten, sier Qvigstad.

Tuva Løkse i Miljøpartiet de grønne i bydel Gamle Oslo har stilt seg i front for å få til en løsning som kan sikre en ny båtrute mellom Oslo S, Munchmuseet og Bygdøy foran kommende sommersesong.

Prosjektleder for museene på Bygdøy, Sissel Weng, opplyser at flere nordmenn og flere Oslo-folk har besøkt Bygdøy i koronaåret 2020 enn tidligere år.

— Det bør være en god grunn til å tilrettelegge for en prøvesesong i 2021, foran en sommer med langt færre turister enn i et normalt år, sier Weng.

Powered by Labrador CMS