Roger Dehlin understreker at Fagforbundet i Oslo er opptatt av at biltrafikken i Oslo må ned. Foto: Steinar Ottesen
Roger Dehlin understreker at Fagforbundet i Oslo er opptatt av at biltrafikken i Oslo må ned. Foto: Steinar Ottesen

Bompenger og bilfri by splitter fagbevegelsen i Oslo

Bompenger og bilfri by er «per nå antakelig er den mest polariserende politiske saken blant respondentene», oppsummerer Fagforbundet Oslo.

Publisert

Uenighetene om bilpolitikk og bompenger går frem av en fersk undersøkelse blant Fagforbundet Oslos 11.138 medlemmer.

En stor andel av medlemmene er kritiske til bompenger og bilfritt sentrum. Både miljø/klimasaken og bompenger/bilfritt sentrum var temaer som gikk igjen da medlemmene ble spurt om å formulere fritt hva de er opptatt av, ifølge Fagbladet.

«Det tyder på at det per nå antakelig er den mest polariserende politiske saken blant respondentene», lyder analysen fra Fagforbundet Oslo.

Biltrafikken må ned

– Vi vil ikke tone ned disse spørsmålene om bilfri by, men det er ikke like prioritert for oss som arbeidstagerorganisasjon, sier Roger Dehlin, leder av Fagforbundet i Oslo, til Fagbladet.

Dehlin er likevel opptatt av klimaendringene som en av vår tids største utfordringer. Han poengterer at biltrafikken må ned for å sikre bedre helse for folk som bor her og for å redusere klimautslippene.

– Skal vi klare å begrense klimaendringene og nå målene i Paris-avtalen, må vi kutte klimagassutslippene raskere. Fagforbundet Oslo støtter den politiske veien dette byrådet har hatt for å nå klimamålene her i byen. Biltrafikken i Oslo skal reduseres. Dette er det bred politisk enighet om, sier fagforeningslederen.

Helse foran bil

Dehlin er ikke enig i at bomstasjonene rammer sosialt skjevt.

– Flere bomstasjoner og endringer i bomsatsene gir en mer rettferdig fordeling av utgiftene mellom alle bilistene. For de aller fleste vil en slik utjevning medføre lavere bomutgifter. Miljødifferensierte satser gjør at bilene som forurenser mest, betaler mest. Fagforbundet Oslo fronter dette synet og setter bedre helse for folk som bor her foran bilen, sier Roger Dehlin til Fagbladet.

Powered by Labrador CMS