Innbyggere i området rundt Gyldenløves gate på Frogner mener det er uproblematisk for syklister i dag. Foto: Ingalill Sandal

– Vi mener sykkelveier bør bygges der det trengs. Ikke i rolige områder uten utfordringer for syklister

I Gyldenløves gate vil det fjernes 173 parkeringsplasser, når bymiljøetaten følger opp bystyrets vedtak fra i fjor om å etablere sykkelveier her.

Publisert

Bystyret har vedtatt å bygge et enormt sykkelveinett med en prislapp på 13,5 milliarder kroner. Bare FrP stemte imot. Vi mener dette er en vanvittig sløsing med offentlige midler, i en by der mange andre behov bør prioriteres.

Frogner bydel rammes hardt av planen. Et stort antall parkeringsplasser er allerede fjernet, og flere skal forsvinne. Mange som er avhengige av å bruke bil får det vanskelig, ikke minst småbarnsfamilier og eldre.

173 parkeringsplasser fjernes

Det er planlagt sykkelveier både i Gyldenløves gate, Colbjørnsens gate og Skovveien. Hyggelige gater vil miste sitt preg med sykkelbaner på sidene. Øvrig trafikk får redusert fremkommelighet.

Vi mener at sykkelveier bør bygges der det trengs, ikke i rolige områder uten spesielle utfordringer for de som sykler. Bare i Gyldenløves gate vil det fjernes 173 parkeringsplasser totalt, når nå bymiljøetaten følger opp bystyrets vedtak fra i fjor om å etablere sykkelveier her.

Hullete fortau og veier

I bydel Frogner er det mye annet som må utbedres på gateplan. Mange fortau er hullete og skjeve. Det samme er veiene.  Dette ønsker Frogner FrP å ta tak i.

Nærmiljøet må bli tilgjengelig og fremkommelig for alle, både de som beveger seg til fots, i rullestol, reiser kollektivt eller må kjøre bil.

Powered by Labrador CMS