Tyfon på taket av Østbanehallen. I fredstid tester Sivilforsvaret alle landets tyfoner to ganger i året, klokken 12.00 den andre onsdagen i januar og juni. Også nødvarsel på mobil testes ut nasjonalt og gjør at mobiltelefoner gir kraftig lyd fra seg samtidig.

Denne uken må oslofolk være forberedt: – Vil gi fra seg høy, sireneaktig lyd

Er du ikke klar over dette, kan du få deg en overraskelse.

Publisert

«Test av nødvarsel vil gå ut i tidsrommet kl. 11.55 og kl. 12.10 onsdag 12. juni. Mobiltelefoner, smartklokker og nettbrett med 4G/5G-oppkobling vil vibrere og gi fra seg en høy sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder», opplyser beredskapsetaten i Oslo kommune på sine hjemmesider.

På mobilskjermen vil det komme opp melding på norsk og engelsk om at dette er en test.

Samtidig med at politiet tester nødvarsel på mobil, tester også Sivilforsvaret ut sine tyfoner – det vil si sirener som virker med trykkluft – ved å sende ut lydsignalet for «Viktig melding – søk informasjon».

Brorparten av Sivilforsvarets 1250 tyfoner er plassert i byer og tettsteder, deriblant i hovedstaden, blant annet på taket av Østbanehallen der lyden sendes gjennom lufta over hele Oslo S.

Flymodus eller skru av

«Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter klokken 12 i dag den 12. juni. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt», påminner Oslo-politiet om nødvarselet som sendes til alle kompatible mobiltelefoner som befinner seg i Norge.

«En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Del derfor gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test», oppfordrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på nettsiden nodvarsel.no.

Dette skjer når nødvarsel testes:

  • Testen utløses mellom klokken 11.55 og 12.10 den 12. juni 2024
  • Når du mottar testen vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder
  • En tekst dukker opp på skjermen der det står at dette bare er test
  • Varselet kan «dras» vekk eller fjernes ved å trykke «ok» (dette avhenger av hvilken type telefon og operativsystem man har)
  • Teksten i varselet kommer i to språkversjoner – én norsk og én engelsk
  • Kilde: nodvarsel.no

DSB påpeker at nødvarsel på mobil sendes ut til hele befolkningen for at folk skal gjøres kjent med hvordan det oppleves å få et nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

«I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv», heter det videre.

Politiet sender ut testene på mobil, og telefoner vil både lyse opp og låte midt på dagen onsdag. Sivilforsvaret tester sireneanleggene som er plassert i byer og tettsteder.

Feilsendte Oslo-varsel i fjor

Tyfonene testes fast den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Den felles nasjonale varslingsprøven gjennomføres én gang i halvåret, og nødvarsel ble testet for første gang for ett år siden i juni i fjor.

Da uværet «Hans» herjet i starten av august i fjor ble nødvarsel sendt ut i forbindelse med farevarsel på rødt nivå fra Meteorologisk institutt til særlig rammede områder. Den gang mottok på sin side flere osloborgere som ikke skulle ha fått varsel nødvarsel både mandag 7. august og tirsdag 8. august.

– Systemet med nødvarsel ble testet første gang i juni, og dette var første gang det ble benyttet «skarpt». Vi trenger erfaring med bruken og tar lærdom av denne utsendelsen, sa fylkesberedskapssjef Christine Huseby Torjussen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken til VårtOslo den gang.

– Må ta lærdom

– Intensjonen fra Statsforvalteren var at varselet skulle gå til mobiltelefoner som oppholdt seg i kommuner med rødt farevarsel, for å treffe personer som ikke har oppdatert seg gjennom media eller myndigheter, herunder utenlandske turister og eksempelvis personer på tur i fjellet. Dette fordi faren er av høy alvorlighetsgrad i disse områdene og kan gjelde både ekstreme mengder regn, flomfare og fare for flom- og jordskred, utdypet fylkesberedskapssjefen og la til at varselet som var blitt sendt ut på vegne av Statsforvalteren i Oslo og Viken, Øst politidistrikt og Sør-Øst politidistrikt til kommuner med rødt farevarsel samt varsel fra andre politidistrikt utenfor Oslo og Viken så ut til å ha truffet bredere geografisk enn hva som var intensjonen.

Slik så det ut da osloborgere feilaktig fikk nødvarsel 8. august i fjor.

– Nødvarsel er et viktig supplement for å nå ut til befolkningen som kan befinne seg i fare, og vi mener det var riktig bruk å sende nødvarsel til personer som oppholdt seg i områder med rødt farevarsel. Det er uheldig at varselet ble sendt til personer som ikke har oppholdt seg i røde områder, samt at varselet har kommet flere ganger. Dette må vi ta lærdom av i videre utvikling og bruk av systemet, fortsatte Huseby Torjussen.

Flere faktorer spiller inn

– Når et varsel sendes ut til et valgt område, skal varselet kringkastes av de basestasjoner som har dekning i området. Basestasjoner kan ha lang rekkevidde, og det er derfor mulig at det er flere som mottar varsel utenfor det valgte varslingsområdet. Mandag 7. august så vi for eksempel at enkelte i Oslo mottok varsel beregnet for Innlandet eller Sør-Øst politidistrikt som begge sendte ut varsel i områder tett på Oslo. I samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og mobiloperatørene jobbes det med å få en mer presis utvelgelse av varslingsområder, og vi vil bruke erfaringer fra denne utsendelsen i dette arbeidet, var seniorrådgiver Kristine E. Utheim i DSB sin kommentar til VårtOslo om de feilsendte Oslo-nødvarslene i starten av august i fjor.

– Et nødvarsel settes opp med en valgt varighet. Noen av nødvarslene som ble sendt ut mandag 7. august hadde varighet som dekket over forventet varighet for «Hans» ut dagen tirsdag 8. august. Dette for å varsle de som beveger seg inn i området etter at varselet er sendt ut. Det medfører at noen har fått varsel tirsdag eller fikk i løpet av natten når de enten fysisk beveger seg inn i et område hvor det er et aktivt nødvarsel som kringkastes, eller mobiltelefonen bytter basestasjon til en som aktivt kringkaster varselet. Dersom man beveget seg fra for eksempel området Sør-Øst har sendt ut til og over til området hvor Innlandet har sendt ut varsel enten fysisk eller at mobiltelefonen bytter til en basestasjon, så vil man kunne få et nytt varsel så lenge varslet er aktivt, fortsatte DSB-senirorådgiveren.

Slik finner du igjen et nødvarsel:

    Alle nødvarsel kan også leses på nodvarsel.no. For å finne igjen et nødvarsel på din mobiltelefon kan du gjøre følgende:

  • iPhone: Nødvarsel legger seg i varslingssenteret (les mer om hvordan du viser og administrerer varslinger på iPhone hos Apple brukerstøtte), der du også kan finne igjen tidligere mottatte nødvarsel. Trykk på varselet for å se varselet på norsk og engelsk versjon. 
  • Android: Søk opp nødvarsel, velg Trådløse nødvarsel. Her vil du finne en liste over tidligere mottatte nødvarsel.

Kilde: nodvarsel.no

– Det er også andre ting som spiller inn, som at man på iPhone og enkelte Android-telefoner får varsel på både norsk og engelsk samt at man kan ha tvilling-SIM og dermed få dobbelt opp av varsel – inntil fire om man får på begge språk, og opptil åtte dersom man får fra to områder, avsluttet Utheim.

Powered by Labrador CMS