Denne illustrasjonen som Nordic Office of Architecture står bak på oppdrag fra Oslo Havn, viser hvordan en felles beredskapshavn i Kongshavn Nord kan se ut.

Mener dette storanlegget vil gjøre Oslo til en tryggere by: – Står bedre rustet når noe inntreffer

Nødetatene og øvrige aktører er samstemte og gir i fellesskap utrykk for behov for en felles beredskapshavn.

Publisert

– Oslo har behov for å styrke sjøberedskapen. Dersom nødetatene samles på ett sted står vi bedre rustet når noe inntreffer. En samlokalisering vil styrke beredskapen og gjøre Oslo tryggere, uttaler beredskapssjef i Oslo, Ann Kristin Brunborg, i en pressemelding fra Oslo Havn.

Med Oslo Havn i spissen, har politiets sjøtjeneste, beredskapstroppen, politiets sikkerhetstjeneste (PST), brann- og redningsetaten og bymiljøetaten siden 2022 sammen sett på mulighetene for etablering av en felles beredskapshavn for sjøtjenestene på Kongshavn Nord.

I dag ligger tjenestene spredt Akershusstranda, Vippetangen og Sjursøya

Beredskapssjef Ann Kristin Brunborg i Oslo.

– Ingen andre bedre egnet

– Slik vi vurderer det, er det ingen andre steder i Byhavna eller Sydhavna som er bedre egnet til beredskapshavn. Kongshavn Nord er ideell med tanke på utrykning til hendelser i Fjordbyen, øyene i Oslofjorden og den kommersielle havna, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn.

For Oslo Havn sin del, mener havnedirektøren at det å samle administrasjon og operative tjenester på Kongshavn Nord, vil kunne bidra til tettere daglig kontakt med de andre sjøtjenestene.

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Oslo Havn.

Både politi og brannvesen i Oslo uttrykker sin støtte til planene.

Martin Strand, leder for felles operativ tjeneste i Oslo politidistrikt.

– Vil kunne gi positive effekter

– Politiet har behov for en god lokalisering av tjenestene våre på sjøen, og en samlokalisering vil kunne gi positive effekter for beredskapen, tror leder for felles operativ tjeneste, Martin Strand, i Oslo politidistrikt.

Oslo brann- og redningsetat gir uttrykk for viktigheten av at deres båter har nærhet til nye sentrum brannstasjon. Brannbåtene vil fortsatt ligge på Vippetangen eller Langkaia.

Flyfoto av Kongshavn Nord til høyre i bildet og Grønlia til venstre i bildet. Alnaelva renner ut mellom Grønlia og Kongshavn.

– Vi er opptatte av å sikre en raskest mulig utrykning ved tidskritiske hendelser og må opprettholde nærhet mellom brannstasjon og brannbåter slik vi har i dag. Vi ser positivt på muligheten til å samle materiell og utstyr til oljevernberedskap på Kongshavn, fordi kravene til utrykningstid ikke vil være like høye for denne tjenesten, understreker brannsjef Jon Myroldhaug.

Brannsjef Jon Myroldhaug i Oslo brann- og redningsetat.

Kan frigjøre arealer

Havnedirektøren trekker for øvrig frem at en eventuell flytting vil frigjøre attraktive arealer og bygninger som kan gi plass til byliv for Oslos innbyggere.

– Ved å etablere flytende kaianlegg for beredskapshavna, unngår vi mudring og utfyllinger i sjøen på Kongshavn Nord. Det er en snill måte å utvikle området på og bra for miljøet, legger havnedirektøren til om planene Nordic Office of Architecture har skissert.

Disse viser at både politiets sjøtjeneste og beredskapstroppen vil få faste plasser til sine båter i det flytende kaianlegget der også Oslo Havns båter og bymiljøetaten vil ha båtplasser som i nødsituasjoner skal kunne fristilles til bruk for nødetatene.

Denne illustrasjonen viser dagens plassering av beredskapsetatene og Oslo Havn, bymiljøetaten og Statsforvalteren sine båter. Det røde punktet viser Kongshavn Nord, som kan være aktuell lokasjon for samlet beredskapshavn.

– Svært spennende

– Prosjektet er svært spennende. Vi kan samle båter og utstyr på Kongshavn Nord og frigjøre attraktive arealer på øyene for byens befolkning, uttaler etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i bymiljøetaten.

Etaten hun leder har i dag to arbeidsstasjoner på Hovedøya der utstyr til drift og vedlikehold av øyene i Oslofjorden oppbevares.

Etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i bymiljøetaten.

Kaiplasser i et eventuelt nytt anlegg på Kongshavn Nord er i tillegg tiltenkt både vann- og avløpsetaten, Statsforvalteren og Tolletaten samt taubåtberedskap.

Tegningene viser at det på land er ønske om å få inn verksteder, ramper, skipshall, lager, garasjer, garderober og et kontorbygg på seks–syv etasjer.

Powered by Labrador CMS