Sesilie Bjørdal i bymiljøetaten og Magnhild Sørbotten, Handikapforbundets regionleder for Oslo, er fornøyde etter å ha funnet en ledig HC-parkeringsplass ved Youngstorget ved hjelp av Bil i Oslo-appen.
Sesilie Bjørdal i bymiljøetaten og Magnhild Sørbotten, Handikapforbundets regionleder for Oslo, er fornøyde etter å ha funnet en ledig HC-parkeringsplass ved Youngstorget ved hjelp av Bil i Oslo-appen.

En parkerings-app viser HC-parkeringene for folk med funksjonshemning

Parkeringsappen Bil i Oslo er nok best kjent som kommunens betalingsløsning for parkering. Nå lanseres en funksjon som gjør det enkelt å finne HC-parkeringsplasser i Oslo.

Publisert

I vinter ble sensorer lagt i bakken under HC-parkeringsplasser i Oslo sentrum. Nå er sensorene koblet opp mot Bil i Oslo-appen, noe som betyr at løsningen er klar til å brukes.

I utviklingen av tjenesten har det vært helt sentralt å gjøre den enkel å bruke. Prosjektet har de siste årene hatt kontakt med et titall privatpersoner med parkeringstillatelse. Disse har løpende testet prototyper og delt erfaringer fra sin hverdag.

– Det er viktig for oss at brukerne opplever at vi lager en tjeneste som skreddersydd for dem og at vi er lydhøre i møte med deres behov, sier Bente Garder Johansen, som er leder for Digitale prosjekter og produktutvikling i bymiljøetaten.

Magnhild Sørbotten har selv begynt å bruke den nye tjenesten og har så langt gode erfaringer.
Magnhild Sørbotten har selv begynt å bruke den nye tjenesten og har så langt gode erfaringer.

Viser HC-parkeringene

I appen ser du alle HC-parkeringene som fins i et større område. Du kan søke på lokasjon eller zoome inn til området der du ønsker å parkere.

Du får da opp hver enkelt HC-parkeringsplass. I Oslo sentrum får brukeren opp ikoner med røde (opptatt) eller grønne (ledig) parkeringsplasser. Appen gir også en veibeskrivelse til parkeringsplassen.

Screenshot av appen.
Screenshot av appen.

En ønsket tjeneste

Magnhild Sørbotten er Handikapforbundets regionleder for Oslo.

– Vi ønsker en slik tjeneste velkommen. Mange handikappede kvier seg for å kjøre til byen, siden de ikke vet om de finner egnede parkeringsplasser i nærheten av der de skal. Det både håper og tror jeg det blir en endring på nå, sier hun.

Sørbotten bruker også selv tjenesten og har gode erfaringer så langt. –Jeg synes den fungerer veldig bra. Man får god oversikt over HC-plasser. Spesielt positivt er det at man får se om parkeringsplassene er ledige eller ikke i appen, sier hun.

Prosjektleder Sesilie Bjørdal i bymiljøetaten står på en av plassene som inngår i prøveprosjektet. Den lyse sirkelen under HC-symbolet er området der sensorene som kommuniserer med Bil i Oslo- appen ble lagt i bakken i vinter.
Prosjektleder Sesilie Bjørdal i bymiljøetaten står på en av plassene som inngår i prøveprosjektet. Den lyse sirkelen under HC-symbolet er området der sensorene som kommuniserer med Bil i Oslo- appen ble lagt i bakken i vinter.

Mulige ringvirkninger

Tjenesten har også potensial til å kunne få positive ringvirkninger ut over dette pilotprosjektet. Det kan for eksempel bli aktuelt å benytte denne teknologien andre steder i Oslo. En annen mulighet kan være å utvide bruken til også å gjelde andre typer parkeringsplasser, som for eksempel parkeringsplasser for vare- og nyttetransport.

Pilotprosjektet inngår i en felles satsing kalt «Smartere transport i Oslo-regionen» (STOR), hvor bymiljøetaten, Ruter og Statens vegvesen samarbeider om å prøve ut nye mobilitetstjenester. Pilotprosjektet går i første omgang ut 2021.

Powered by Labrador CMS