Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg og nasjonal talsperson for MDG, Une Bastholm, har sammen forfattet forslag om en lang rekke miljøtiltak som fremmes på partiets landsmøte 24.–26. mai. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

— Oslos miljøsuksess bør kopieres av andre kommuner, mener MDG-topper

Bilfritt byliv med fjerning av p-plasser i sentrum for å bygge sykkelvei, beboerparkering og en kraftig økning i antall bomstasjoner. Dette er deler av Oslo-oppskriften MDG-topp Une Bastholm vil ha også i resten av landet.

Publisert

— Norge har ikke en troverdig plan for klimapolitikken hvis vi ikke også stiller krav til kommunene. Alle utslippene er til sjuende og sist i en kommune, sier MDG-topp Une Bastholm til NTB.

I forkant av partiets landsmøte 24.–26. mai har hun, sammen med blant andre Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg, forfattet en omfattende resolusjon om kommunenes klimaansvar.

Oslo som MDGs utstillingsvindu

— I de kommunene vi er med på å styre, ser vi at det er mange barrierer som regjeringen må ta ansvaret for. Kommuner som ønsker å kutte utslipp, får det ikke til på grunn av dumme og gammeldagse reguleringer, sier Bastholm.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) og hennes stab fikk nyte bilfrie Frithjof Nansens plass da brannalarmen gikk i Oslo rådhus sist uke og alle ble evakuert. Foto: Arnsten Linstad

Oslo har blitt MDGs utstillingsvindu. Beboerparkering, fjerning av parkeringsplasser i sentrum for å gi plass til nye sykkelveier og en kraftig økning i antall bomstasjoner er noen av tiltakene som ikke bare vekker begeistring. Det gjør derimot satsingen på kollektivtilbudet.

Bastholm skriver i forslaget til landsmøtet at MDG går til valg i 2019 på å:

"Kopiere suksessoppskriften fra Oslo i byer og kommuner over hele landet, tilpasset lokale behov".

Avviser at MDG er et byparti

Ifølge MDG-toppen handler dette mer om å sørge for klimarapportering i den politiske styringen, som Oslo har innført, snarere enn å kopiere de konkrete tiltakene i hovedstaden.

Fra og med 1. juni får Oslo i praksis tre bomringer. Nå må også elbiler betale for passering. Illustrasjon: Statens vegvesen

Bastholm tilbakeviser at MDG er et distriktsfiendtlig byparti:

— Siden Oslo får en bredere dekning, har det helt siden 2015 vært påstander om at vi er et byparti. Vi vet med oss selv at vi ikke er det, og vi har størst oppslutning i mange av distriktskommunene.

Kommunene kan bidra ved å kutte direkte utslipp fra veitrafikk, fossil oppvarming, avfall og jordbruk innen egne grenser, og ved å stille klimakrav og endre forbruk som bidrar til kutt utenfor kommunen, ifølge Bastholms forslag.

— Tørre å gjøre det lønnsomt

Forslaget fra MDG-toppene Une Bastholm og Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg, som nå er på høring i partiet, omfatter kommunal klimapolitikk i bredt:

* Stille krav til klimakutt i kommunene, som i dag ikke har slike krav. Skjerpe det nasjonale kravet til 60 prosent kutt innen 2030 og kreve at kommunene bidrar med eget klimabudsjett, klimastrategi, vurdering av klimarisiko og fjerne alle egne fossile utslipp innen 2025.

* Utvide kommunenes myndighet til å kutte utslipp ved å gjennomgå statlig regelverk.

* Mer penger til klimakutt i kommunene – utvidet klimasatsordning, flere rådgivere og belønning til foregangskommuner. Vektlegge kommunenes ambisjon og potensial for klimakutt i fordelingen av inntekter og rammetilskudd mellom kommunene.

— Vi bør tørre å gjøre det lønnsomt å sette i verk klimatiltak og vise ambisjoner og potensial for klimakutt. Belønningsordningen vil være for dem som er foregangskommuner, sier Bastholm.

* Gjøre offentlige innkjøp klimasmarte – endre anskaffelsesforskriften og lage nasjonal strategi for anskaffelser.

Powered by Labrador CMS