DEBATT

Oslobudsjettet for 2021 vil ramme eldreomsorgen, sier bystyrerepresentant Afshan Rafiq (H).

– Dette er det største kuttbudsjettet i Oslos historie. Det vil innbyggerne merke

Det siste Oslo-innbyggerne trengte i denne utrygge koronatiden var et usosialt Oslo-budsjett som straffer de som allerede sliter fra før av.

Publisert

På onsdag la Oslo-byrådet bestående av Ap, SV og MDG frem kommunens nye budsjett for 2021.

Ifølge byrådets budsjett har koronaviruset økt utgiftene med omtrent to milliarder kroner. Samtidig har kraftprisen kollapset, noe som gjør at kommunen ikke kan ta ut like mye utbytte fra Hafslund. Dette fører til at byrådet må kutte på flere områder.

Osloskolen må klare seg med nesten en halv milliard mindre de neste årene, mens barnehager og eldreomsorg står foran kutt på nesten en milliard. Byrådet har understreket at de vil skjerme driften av barnehager og skoler for kutt, men Høyre mener dette blir umulig med kuttet som er lagt inn i rammen til bydelene.

Kutt i eldreomsorgen

Eldreomsorgen er heller ikke skånet. Mens enkelte budsjettposter økes, er det likevel flere hundre millioner i kutt. Sykehjemsetaten er pålagt 25 millioner kroner i innsparingstiltak. Det er også lagt inn en rammereduksjon på 18,5 millioner for sykehjemssektoren. Denne reduksjonen økes til 103,5 millioner i 2024.

I Oslo er det bydelene som har ansvaret for eldreomsorg og enkelte andre tjenester. De får betydelige kutt i bevilgningene. Det er helt uholdbart.

Største kuttbudsjettet i Oslos historie

I 2021 er det beregnet 146,8 millioner i kutt til bydelene i rammene deres. Dette kuttet vil økes til 370 millioner året etter og hele 672 millioner i 2023. Dette er det største kuttbudsjettet i Oslos historie. Dette vil innbyggerne merke.

Høyre merker seg spesielt at samtidig som byrådet bruker store beløp på å kjøpe private barnehager, må kommunen kutte i viktige tjenestetilbud. Dessverre ser vi at byrådet ikke har planer for hvordan kommunen kan driftes mer effektivt uten at ansatte må jobbe hardere.

Nei til et usosialt Oslo-budsjett

Budsjettet mangler totalt forslag til strukturelle og kostnadsreduserende endringer. Samtidig økes gebyrer og avgifter i budsjettet. Kollektivprisene prisjusteres og øker, de reduseres ikke slik byrådet har lovet. Beboerparkeringen blir langt dyrere, 5400 kroner for en bensinbil, med et prishopp på 50 prosent på ett år.

Samtidig er vi i en situasjon hvor en god del mennesker på grunn av koronakrisen enten har mistet jobben eller blitt permittert, noe som har medført betydelig tap av inntekt. Det siste Oslo-innbyggerne trengte i denne utrygge koronatiden var et usosialt Oslo-budsjett som straffer de som allerede sliter fra før av.

Powered by Labrador CMS