Artikkelforfatteren er kritisk til å skulle bygge parkeringsanlegg på Frogner. Tegning: Niels Torp
Artikkelforfatteren er kritisk til å skulle bygge parkeringsanlegg på Frogner. Tegning: Niels Torp

Carl I. Hagen: FrP støtter planene om stort parkeringsanlegg for elbiler på Frogner

Publisert

Men parkeringsanlegget skaper splid lokalt. — Slike store anlegg hører hjemme i dysfunksjonelle forsteder, sier lokalbeboer Audun Engh.

På fredag skrev vi at Oslo Arbeiderparti vil at det skal bygges verdens største såkalte mobilitetshus på Frogner. Et underjordisk anlegg for inntil 600 elbiler, og i tillegg sykler og scootere, og med et betydelig innslag av delebiler.

— Hvis vi får 600 parkeringsplasser, er det helt utmerket. Og sykler pluss, pluss er helt utmerket. Det er mange som i dag ikke får parkert og må kjøre rundt. Hvis de kan få leie eller kjøpe fast plass i mobilitetshuset, slipper de det, sier FrPs Carl I. Hagen, bystyremedlem i Oslo, til VårtOslo.

— Og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Huset skaper også arbeidsplasser i byggeperioden, og etter det skal det vedlikeholdes, som bare er positivt. I tillegg ser jeg at de bak prosjektet selv sier at det kanskje blir fossilbiler i en overgangsperiode, som vi synes er en god idé, sier han.

Carl I. Hagen. Foto: FrPMedia
Carl I. Hagen. Foto: FrPMedia

Ett varsku kommer den tidligere FrP-lederen med. — Jeg har ikke sett økonomiske beregninger for dette mobilitetshuset. Det blir spennende å se. Det må jo koste en del.

— Ikke viktig med elbiler

Hagen bekrefter at det ikke er prosjektets klimaprofil som han og FrP brenner for.

- Det er ikke viktig for oss at parkeringsplassene er forbeholdt elbiler. Akkurat når det gjelder svevestøv er det en fordel med elbil, men fossilbiler er helt fine og nyttige de, og bekymrer ikke oss. Av og til kan de skape litt svevestøv, men de nye bilene slipper ut mye mindre avgasser enn de gamle, sier han.

— Vi er absolutt for et godt miljø, men det må ikke blandes sammen med klima. Miljø handler om lokale skadevirkninger, mens klima er det store bildet, og den livgivende gassen CO2 har ingen merkbar betydning for klima, mener Hagen.

Vil ha flere parkeringsplasser

— Vi er generelt motstandere av fjerningen av parkeringsplasser, nye bomringer, økte takster, og beboerparkering til 3000 kroner. Der man kan bruke kvadratmeterne til noe fornuftig, for eksempel uteserveringen foran rådhuset og på Karl Johan om sommeren, det er fint, sier Hagen.

— Men det de har gjort i Rosenkrantz gate, hvor de har fjernet parkering bare for å sette opp noen benker, det er vi helt i mot. Vi er mot fjerningen av parkering med mindre man kan gjøre noe bedre der. Denne forfølgelsen av bilister - bil er et gode.

— PR-konsulenter grønnvasker prosjektet

Ikke alle er like fornøyde med mobilitetshuset. I en kommentar publisert under den opprinnelige artikkelen, kommer lokalbeboer Audun Engh med kraftig kritikk av flere sider ved planene.

Man skryter av ladestasjoner til alle, men det står ikke at anlegget skal være forbeholdt el-biler. Grønnvaskingen av prosjektet ved fokus på sykler og el-biler er åpenbar. Her har man trolig benyttet PR-konsulenter som vet hvilke honnørord man skal bruke for å overbevise politikere, skriver han.

Frykter pendlerinvasjon

Engh frykter også at et så stort anlegg vil tiltrekke seg pendlere som øker trafikkbelastningen på lokalområdet.

— Et problem er den store trafikkbelastningen det vil innebære å plassere et slikt gigantanlegg i en tett og sammensatt bydel som Frogner. Slike store anlegg hører eventuelt hjemme i dysfunksjonelle forsteder, der funksjoner er adskilt og store deler av arealet er sløst bort på veier og parkeringsplasser. I en tett by må ulike funksjoner være vevet sammen og utformet i en skala preget av tilpasning og harmoni, skriver han.

Audun Engh. Foto: Privat
Audun Engh. Foto: Privat

— Jeg vil anta at sykkelparkeringen er tenkt knyttet til at pendlere med god råd gjennom dette prosjektet vil kunne kjøre nesten inn til Oslo sentrum hver dag, og sykle videre til jobben.

— Hvis prosjektet skal ha noen reelle grønne kvaliteter, må det ikke være mulig å leie plass for å kunne gjennomføre pendling inn i byen. Det uansett om pendlerne bruker strøm, bensin eller diesel. Pendling med bil er et like stort urbant problem uansett drivstoffvalg.

Hagen: Ikke bekymret for pendling

Carl I. Hagen og FrP er altså positive til mobilitetshuset, og Hagen er heller ikke særlig bekymret for at det blir for mye pendling.

— Det tror jeg er en overdrivelse. Man vet jo aldri hva som vil skje, og kanskje noen pendler med elbiler og hybrider. Og det er klart det kan bli en del trafikk om morgenen og ettermiddagen,  men det er vel ganske trafikkert der uansett, sier han.

— Merkverdig at Plan- og bygg sier stopp

Det Hagen imidlertid er kritisk til, er Plan- og bygningsetatens (PBE) fremgangsmåte.

Som det står i den opprinnelige artikkelen, har PBE stoppet behandlingen av reguleringssaken knyttet til mobilitetshuset fordi de er opptatt av å redusere privatbilisme.

På grunn av det har Grønnere Oslo, firmaet bak prosjektet, begjært å få saken politisk behandlet i bystyret. PBE sier at de skal sende saken til politikerne "snarest mulig".

— Jeg synes det er galt at PBE setter saken i bero, bare fordi den betyr flere parkeringsplasser, sier Hagen.

— Jeg synes det er merkverdig at de bare sier stopp. Hvis noen har lyst til å lage et slikt parkeringskonsept må PBE behandle det ferdig, og hvis de sier nei, må de si til politikerne hvorfor de gjør det. Når saken kommer til bystyret kommer vi til å si, "Greit, fortsett å behandle saken, PBE".

Powered by Labrador CMS