Det blir ikke noe høyhus på Fonteneplassen på Majorstua. Et samlet bystyre mener hensynet til barn og unge må komme først. Illustrasjon. LOF Arkitekter

Det blir ikke noe høyhus på Fonteneplassen. Barn er viktigere enn profitt

Bystyret sa denne uken nei til bygging av 14 etasjers høyhus på Fonteneplassen på Majorstuen. Hensynet til barna ved Majorstuen skole vant til slutt.

Publisert

Reguleringsplanen for Fonteneplassen på Majorstua og områdene rundt, har helt siden den ble presentert vært en het potet. Utbyggernes ønske om å bygge en høyblokk på Fonteneplassen har satt sinnene i kok hos naboene.

Onsdag vedtok et samlet bystyre å si nei til bygging av høyhuset. Samtidig sa de ja til muligheten for å bygge en flerbrukshall under bakken på plassen.

Barn foran profitt

Fra bystyrets talerstol ble det onsdag klart at samtlige partier, som i byutviklingskomiteen forrige uke, gikk mot byrådets planforslag for utbyggingen. Dette forslaget ville ha tillatt byggingen av et fjorten etasjers høyhus på plassen. For politikerne i bystyret sto det klart at hensynet til barn og unges skolehverdag måtte veie tyngre enn utbyggernes ønske om muligheter for profitt ved bygging av leiligheter på tomta.

— Vi trenger både fortetting og boliger. I dette tilfellet er det likevel klart at hensynet til barn og unge og deres skolehverdag må veie tyngre enn behovet for nye leiligheter, sier MdG-politiker Beate Folkestad Habhab, til VårtOslo.

Folkestad Habhab sitter i byutviklingskomiteen og har fulgt planprosessen helt siden starten. Nå er hun fornøyd med at bystyret sa nei til byggingen av høyhuset.

— Når en skal bygge nytt, er det viktig å sørge for at planene passer inn i det eksisterende miljøet. Hadde vi bygget et høyhus her, ville vi sørget for å skade nærmiljøet mer enn å gagne det, mener hun.

— Viktig med barnefamilier i indre by

MdG-politikeren har gjennom hele prosessen fryktet at høyhuset ville gå utover Majorstua skole. Hun mener gode skoler er viktig for å sørge for at barnefamilier, som ofte søker seg ut av indre by, blir boende.

MdG-politiker, Beate Folkestad Habhab, er svært glad for at det ikke ble høyhus på Fonteneplassen. Foto: Christian Boger

— Jeg mener det er svært viktig å opprettholde  bosettingen av barnefamilier også i indre by. Da må vi sørge for at skolene i nærmiljøet er godt tilrettelagt for barna.

Hun får full støtte fra Venstres Odd Einar Dørum.

— Det er viktig å vise respekt både for eksisterende byrom og naboene i slike prosjekter. Derfor er det svært gledelig at vi nå har klart å bevare Fonteneplassen slik den framstår i dag, sier han.

Høybygg på nabotomtene

Naboprotestene har ikke bare begrenset seg til motstand mot utbyggingen på Fonteneplassen. Også planene om åtte etasjers høyhus på nabotomtene har skapt uro blant naboene, som mener de planlagte høydene også vil ødelegge miljøet i området. I bystyret var det bare Rødt som hadde innvendinger mot denne delen av reguleringsplanen.

— Det er ikke bare planene på Fonteneplassen vi reagerer på. Vi mener også at byggene på nabotomtene ligger an til å bli for høye. Dette vil svekke livskvaliteten i området, mener Rødts Siavash Mobasheri.

Kan bli flerbrukshall under bakken

Et av de store spørsmålene i utbyggingsprosjektet rundt Fonteneplassen har vært plassering av en flerbrukshall, for å ta unna for mangelen på en skikkelig gymsal ved Majorstua skole. I planforslaget er det tegnet inn en flerbrukshall under Fonteneplassen. Om dette blir en realitet, gjenstår å se. Det er foreløpig heller ikke klart om utbyggerne faktisk ønsker å bygge den. Her krangles det fortsatt om en mulig finansiering.

Flere av opposisjonspartiene er ikke fornøyde med å få en flerbrukshall under bakken. Både Høyre og Venstre foretrekker en flerbrukshall i tilknytning til Frogner stadion.

 

Powered by Labrador CMS