Byråd Inga Marte Thorkildsen setter inn tiltak for å bedre rekruteringen av barn til byens barnehager. Foto: Karin Steenstrup
Byråd Inga Marte Thorkildsen setter inn tiltak for å bedre rekruteringen av barn til byens barnehager. Foto: Karin Steenstrup

I dag utløper fristen for å søke barnehageplass. To av fem Oslo-familier benytter ikke sin rett på gratis kjernetid i barnehagen

� Alvorlig, sier byråd Inga Marte Thorkildsen. Hun setter nå inn ekstratiltak for å bedre rekrutteringen til byens barnehager blant familier med lav inntekt.

Publisert

Ved midnatt torsdag går fristen ut for å søke plass i Oslos barnehager med oppstart 1. august. Nå viser det seg at mange familier med lav inntekt ikke er klar over at barnet deres har rett på 20 timer gratis barnehage i uka.

Søknadstallene så langt viser at 2000 av 5000 barn fra familier med lav inntekt ikke benytter seg av tilbudet om gratis kjernetid. Noen av disse går allerede i barnehagen, men betaler full pris.

— Alvorlig problem

— Alle barn, uavhengig av foreldrenes inntekt, skal få lik mulighet til å gå i barnehage. Det at om lag 2000 oslobarn ikke får gratis kjernetid når de har rett på det, er alvorlig, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Hun tror manglende informasjon og tunge søknadsprosesser kan være en del av problemet.

Byrådet igangsetter rekruteringstiltak

Nå har byråd Thorkildsen fått byrådskollegiet med på å bevilge 19 millioner til ekstra tiltak for å styrke rekrutteringen til barnehagene. Pengene gis i form av øremerkede tilskudd til hver enkelt bydel. Et viktig budskap for å få flere foreldre til å sende barna i barnehagen er tilbudet om gratis kjernetid, altså 20 timers gratis barnehage i uken.

Inga Marte Thorkildsen mener det er alvorlig at såpass få foreldre er klar over rettigheten til gratis barnehage. Foto: Stig Jensen
Inga Marte Thorkildsen mener det er alvorlig at såpass få foreldre er klar over rettigheten til gratis barnehage. Foto: Stig Jensen

— Vi ser at det er store forskjeller i byen vår og at noen områder har svært lav barnehagedeltagelse. Derfor har byrådet øremerket tilskuddet til bydelene for å drive med rekruttering av barn som ikke går i barnehage. Det er en utfordring både for barna som ikke får tatt del i språkopplæring, lek og læring og for foreldre som skal ut i arbeid, sier hun.

Utvider ordning med gratis kjernetid

Fra 1. august utvider byrådet ordningen med gratis kjernetid i barnehagen. Utvidelsen gjelder i fem bydeler med store sosioøkonomiske utfordringer: Alna, Stovner, Grorud, Bjerke og Søndre Nordstrand.

Nasjonalt har alle tre- til femåringer rett på gratis barnehage i kjernetiden, såfremt foreldrene i husstanden samlet sett tjener under 450.000 kroner. Men i Oslo har byrådet sørget for at enda flere barn har denne rettigheten. Her kan foreldrene i husstanden samlet tjene under 619.000 og få rett på gratis kjernetid for barnet.

Den sistnevnte inntektsgrensen gjaldt også fra før i Oslo, men bare for fire- og femåringer. Fra 1. august gjelder den også for treåringer. Den nye ordningen for treåringer vil kunne omfatte ytterligere om lag 230 barn.

Investerer i fremtiden

— Vi er veldig glade for å utvide gratis kjernetid til flere treåringer i fem bydeler der vi vet at det er store levekårsutfordringer. Nå håper jeg foreldrene får god informasjon om dette tilbudet og får hjelp fra bydelene og NAV til å søke om plass. Alle barn skal få mulighet til å ta del i fellesskapet i barnehagene, sier Thorkildsen.

Hun er opptatt av at dette er en viktig investering for framtiden.

— Gode barnehager er blant de viktigste investeringene vi gjør. Det fordi vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Barn som oppmuntres til nysgjerrighet og læring får en god start på skolegangen. Og ikke minst gir barnehagefellesskapet trygghet og sosial kompetanse for resten av livet, mener Thorkildsen.

 

Teksten er rettet opp. Vi skrev først av fire av fem familier med lav inntekt ikke brukte ordningen. Riktig tall er to av fem.

Powered by Labrador CMS