– Regjeringen gravlegger Oslotunnelen og setter det grønne skiftet på pause

– Nasjonal transportplan er ikke en ambisiøs plan, men en tam ønskeliste med alt for mange utsettelser, kutt og avlyste ambisjoner, mener Rådgivende Ingeniørers Forening.

Publisert

– Regjeringen ønsker å optimalisere InterCity-satsingen, men skyver på prosjektet og gravlegger i praksis Oslotunnelen ved å flytte den ut i den uforpliktende siste 6-års fasen. Med denne passive jernbanesatsingen settes det grønne skiftet på pause, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening.

Rådgivende Ingeniørers Forening peker på at en ny jernbanetunnel under Oslo er et av de viktigste prosjektene for jernbanetilbudet i hele Norge.

– Dårlig kapasitet under Oslo rammer ikke bare pendlertrafikken på Østlandet, det rammer også folk og næringsliv i resten av landet. Kapasiteten gjennom Oslotunnelen er viktig for togene som trafikkerer nord, sør og vestover i landet.

– Bør investere i grønne arbeidsplasser

Tidligere i mars kom nyheten om at Bane Nor avlyser konkurranse for ny togtunnel i Oslo. Bane Nor pekte på manglende avtale med Jernbanedirektoratet som årsaken.

– Det blir ikke mer realisme av at regjeringen skyver på problemene. Vi mener Nasjonal transportplan må bidra til å sikre og skape nye arbeidsplasser og hindre forfall. Planen er også et viktig bidra til det grønne skiftet, sier Liv Kari Skudal Hansteen, i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS