Det har vært jernbanespor fra Larvik havn før, men sporet har ikke vært i bruk siden 2012. En investering på 18,6 millioner kroner gjør at det nå kan brukes igjen.
Det har vært jernbanespor fra Larvik havn før, men sporet har ikke vært i bruk siden 2012. En investering på 18,6 millioner kroner gjør at det nå kan brukes igjen.

En liten toglinje i Vestfold, og oslofolk slipper å puste inn eksosen fra 800 lastebiler

Fredag 13. mai åpner jernbanespor på Larvik Havn, og 800 lastebiler forsvinner fra veiene som går gjennom Oslo.

Publisert

Jernbanesporet på Larvik havn er et resultat av at havna de siste åra har opplevd økt etterspørsel etter mulighet for å kjøre gods på bane til og fra havna, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Det har vært jernbanespor på strekningen før, men sporet har ikke vært i bruk siden 2012. I 2018 investerte Vestfold Fylkeskommune og Bane Nor totalt 18,6 millioner kroner for å få sporet i drift igjen.

Flytter flis og tømmer over på tog

Ifølge Bane Nor tilsvarer ett godstog 30 lastebiler, så med ett ekstra tog i uken forsvinner rundt 800 av lastebilene på strekningen fra Larvik via Oslo til Halden.

Det er blant annet Norske Skog som nå flytter flis og tømmer over fra vei til jernbane. Flis fra Bergene Holm i Amundrød nær Larvik vil gå på skinner til Norske Skog Saugbrugs i Halden.

— Fra i dag vil all langveistransport av tømmer og flis til fabrikken i Halden gå på jernbane, sier Finn Arne Bjørnstad ved Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Han understreker at inn- og uttransport med utslippsfrie transportløsninger er en del av de norske forpliktelsene i Glasgow-avtalen.

Bidar til lavere CO2-utslipp

— At vi kan frakte mer av våre produkter ved å bruke de transportformene med lavest utslipp er viktig. Derfor støtter vi opp om dette og mange andre prosjekter som reelt bidrar til lavere CO2-utslipp, sier Erland Løkken, administrerende direktør i Bergene Holm AS.

— Dette er en stor dag for alle involverte aktører, og en viktig milepæl som er nådd for oss i Larvik Havn, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

Powered by Labrador CMS