Carl Torvund og Sondre Mittet er svært bekymret for både støy og verdiforringelse på boligene. Foto: Live Drønen/VårtOslo

– Vi måtte spørre, betyr dette at jernbanen skal gå gjennom huset vårt? Det sjokkerende svaret var JA

Publisert

Under et folkemøte, innkalt med bare to dagers varsel, ga Bane NOR beskjed om at beboere på Vålerenga i Oslo øst risikerer å få husene sine jevnet med jorden. 

I går holdt Bane NOR infomøte om planarbeidet i forbindelse med den kommende utbyggingen av en jernbanestrekning ved Vålerenga. Arbeidet og støyen vil vare i minst to år og innebærer trolig riving av gamle trehus. Beboerne, som risikerer å få husene sine revet, fikk bare to dagers varsel om møtet.

Denne høsten starter Bane NOR opp et planarbeid for en kommende utbygging av banestrekningen i Brynsbakken ved Vålerenga.

— Området blir ubeboelig

— Vi har jobbet mye for å gjøre minst mulig ugagn mot omgivelsene og presenterer derfor 13 alternative løsninger, sa Torun Hellen, prosjektleder i Bane NOR. Hun presiserte at prosjektet vil ha stor betydning for boliger og næringsliv, særlig i Enebakkveien.

Hvorvidt boligene her må rives eller ikke, kunne ikke Hellen svare på.

— Vi er for tidlig i planleggingsfasen, og har ikke kommet så langt at vi kjenner konsekvensene ennå, men området vil ikke være beboelig i anleggsperioden. Det kan vi slå fast, sa Hellen.

Planene for utbyggingen skal nå gjennom utredninger med Oslo kommune: høringsrunder, behandling, fastsetting og så godkjenning i kommunen.

 

Godt oppmøte på nabomøtet Bane NOR inviterte til. Foto: Live Drønen/VårtOslo

Kan miste huset sitt fra 1864: – Sjokkerende

Gjermund Granlund bor i det mest utsatte området i prosjektet, den såkalte "hylla" ved Enebakkveien, og er svært bekymret.

Gjermund Granlund var sjokkert over svarene han fikk på folkemøtet. Foto: Live Drønen/VårtOslo

— Da vi kom til møtet, fikk vi en beskjed vi ikke helt forsto. Vi måtte spørre; betyr dette at jernbanen skal gå gjennom huset vårt? Og ja, det betyr det. Så det var sjokkerende nyheter, sier Granlund.

— Vi kjøpte huset for et par år siden, og vi holder på å pusse opp. Hva skal vi gjøre nå? Vi får bare beskjed om at huset potensielt kan bli jevna med jorda, men når vet vi ikke og hvordan vet vi ikke.

Huset hans er fra 1864, og Granlund mener det har stor historisk verdi. Men han opplever at Bane NOR ikke har tenkt på dette ved utarbeiding av de 13 mulige alternativene, som alle ender med at jernbanen går gjennom huset hans.

— En ting er at vi bor der, men det vesentlige er jo at huset vårt er fra 1864 og var en arbeiderbolig som er bevart på en øy mellom to jernbanespor. Jeg synes at det er rart om ikke byantikvaren har en plan for disse husene, sier Granlund.

Området Bane NOR mener vil berøres av anleggsarbeidet. Kværnerbyen nede i midten. Området ved Enebakkveien er i midten av det utsatte området. Foto: Bane NOR

Bekymret for nedgang i verdi

Flere av de mange oppmøtte naboene viste bekymring under møtet – også de som bor i området hvor det er lite sannsynlig at boligene vil bli revet.

— Jeg er bekymret over det som vil skje i anleggsperioden og en eventuell forringelse av verdien på boligen hvis vi ikke får avbøtende tiltak eller støyskjerming, sier Carl Torvund.

Sondre Mittet, som bor i samme borettslag som Torvund, deler naboens bekymring.

— Vi bor innenfor området Bane NOR har markert og som kan bli utsatt. Det å få solgt boliger som er innenfor et regulert område for anlegg, har jeg liten tro på.

Her er området Bane NOR har markert som utsatt, enten det er for støy eller potensiell riving. Foto: Live Drønen/VårtOslo

Effektiviserer jernbanen

Bakgrunnen for prosjektet er Bane NORs ønske om å effektivisere jernbaneinfrastrukturen, og spesielt banestrekningen kalt Brynsbakken.

"Kapasitetsøkningen i Brynsbakken er en forutsetning for utnyttelse av ny jernbanetunnel gjennom Oslo. Planarbeidet starter denne høsten, og et nytt spor skal stå ferdig i 2022.", skriver Bane NOR på sine sider.

Planen er å omorganisere de ulike banene, for å få en mer lik fordeling og unngå at én bane blir overbelastet, slik Gardermoenbanen er i dag. Bane NOR presenterte under folkemøtet skisser over området de antar vil bli berørt, enten ved riving av bygninger eller støy. Området ligger rett over Kværnerbyen, med Enebakkveien som midtpunkt.

— Visjonsløst prosjekt

Beboer Carl Torvund mener prosjektet er for lite fremtidsrettet.

— Dette er et visjonsløst prosjekt. Her må det tenkes helt nytt, for jernbanesporet som går inn til Oslo S gjennom vårt område og Gamlebyen, er jo sprengt. Det er ikke plass på noen sider av sporet uten at det går utover beboerområdet. Og da tror jeg at vi om 20 år sitter i saksa fremdeles, sier han.

Også andre beboere rakk opp hånda på møtet for å spørre om Bane NOR ikke hadde tenkt på helt andre løsninger, som å bygge en tunnel eller en jernbanelinje et helt annet sted. Men ifølge Hellen er ikke det deres ansvarsområde.

— Vi får en bestilling av jernbanedirektoratet som er i tråd med de politiske føringene som ligger i konseptvalgutredningen. Der er det gjort noen valg. Et av valgene er at vi skal prøve å rydde opp i Brynsbakken.

Torun Hellen skjønner folk reagerer på kort innkalling til folkemøte. Foto: Live Drønen/VårtOslo

 

Forstår beboernes bekymring

Til VårtOslo sier Hellen at hun er klar over at dette er en alvorlig situasjon for flere av beboerne, og hun har forståelse for deres bekymringer.

— Jeg skjønner veldig godt bekymringene som kommer fram her i dag. Dette er et stort anlegg, og det vil berøre mange veldig hardt. Så det er ille at vi må gå såpass hardt til verks for å få Oslo S til å fungere sånn som stasjonen bør fungere.

Hellen sier også at Bane NOR tar selvkritikk på den korte varselen på innkallelsen til infomøtet.

— Jeg skjønner at flere reagerer, sier Hellen.

Powered by Labrador CMS