Naboer har i lang tid slåss mot Bane Nors planer om riving av hus på Hylla. Rivingen skal gi plass til sporutvidelse i Brynsbakken.
Naboer har i lang tid slåss mot Bane Nors planer om riving av hus på Hylla. Rivingen skal gi plass til sporutvidelse i Brynsbakken.

Hastesak i bystyret: Flertall for å stanse all Bane Nor-aktivitet i Brynsbakken

I bystyret onsdag vil Ap, SV, MDG, Rødt og Venstre kreve midlertidig stans i all Bane Nors aktivitet knyttet til jernbaneutbyggingen i Brynsbakken. Det er det samme flertallet som opprinnelig sto bak vedtaket om å åpne opp for Bane Nors utbygging.

Publisert

De fire rødgrønne partiene og Venstre vil ha saken opp til behandling ved bystyremøtets slutt onsdag.

Med det snur de fem partiene 180 grader fra sitt tidligere reguleringsvedtak, som sikret bystyreflertall for at Bane Nors skulle kunne starte riving av hus på Hylla og utvidelse av jernbanespor i Brynsbakken.

— Ble hastebehandlet under sterkt press

Nylig ble det kjent at det kommunale foretaket Boligbygg solgte et verneverdig trehus til Bane Nor. Oppkjøpet sees som et ledd i det statlige jernbaneselskapets plan om å rive flere hus på Hylla for å utvide sporene i Brynsbakken.

Samtidig har naboene på Hylla klagd inn Bane Nors utbyggings- og riveplaner til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Mens klagen behandles er Bane Nor pålagt såkalt oppsettende virkning. Det betyr vanligvis at all aktivitet skal opphøre inntil klagen er avgjort.

Likevel kjøpte altså det statlige selskapet et trehus fra Oslo kommune, der næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) i ettertid har erkjent at kommunens virksomheter ikke kommuniserte godt nok.

Det gule huset i raden til høyre var i kommunens eie, men er nå solgt til Bane Nor. Husene på Hylla er truet av riving dersom jernbanesporene utvides.
Det gule huset i raden til høyre var i kommunens eie, men er nå solgt til Bane Nor. Husene på Hylla er truet av riving dersom jernbanesporene utvides.

— Reguleringsplanen i Brynsbakken ble i mars 2021 behandlet under et sterkt tidspress. Bane Nor varslet Oslo kommune om at vedtaket måtte være fattet på det tidspunktet for at prosjektet kunne startes i 2022 og ferdigstilles før utbytting av signalanlegg på Oslo S, skriver de fem bystyrepartiene i forslaget bystyret hastebehandler onsdag.

Høyre: — Fornøyd med at de kommer etter

Leder av byutviklingsutvalget i bystyret, James Stove Lorentzen (H), skriver i en epost at han er forbauset, men glad for at Ap, SV, MDG, Rødt og Venstre nå snur.

— De har bevisst holdt Høyre unna denne diskusjonen, det er nok fordi ved behandlingen i bystyret så stemte vi imot reguleringsforslaget, skriver høyrepolitikeren til VårtOslo.

— Vi er nå fornøyd med at de andre partiene har kommer etter og vi vil forvente at vi nå jobber sammen i denne saken som vi mente ikke var godt nok utredet og vi var ikke villig til å la oss presse den gangen. Nå har vi tid til å jobbe konstruktivt, mener James Stove Lorentzen.

Det er blant annet denne typen aktivitet de fem bystyrepartiene Ap, SV, MDG, Rødt og Venstre vil midelrtidig stanse gjennom forslaget til bystyret.

Kan ende med enstemmig bystyre

Den formelle ordlyden i forslaget flertallspartiene ber om lyder som følger:

— Bystyret ber byrådet sikre at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak innenfor planområdet Brynsbakken hvis bane NOR ønsker å starte rive- eller anleggsarbeid der før bystyret har fått avklart hvordan man ønsker å behandle reguleringsplanen etter at Bane NOR i november 2021 varslet at arbeidet utsettes til 2027, er ordlyden i forslaget fra de fem partiene.

Når saken kommer opp ved bystyremøtets slutt onsdag er det altså grunn til å forvente at også de andre partiene - Høyre, KrF, Frp, Folkets Parti (tidligere FNB), Sp og uavhengige Danny Chaudhry - vil stemme for å midlertidig stanse all Bane Nor-aktivtet i Brynsbakken og på Hylla.

I så tilfelle er det et kraftig signal fra et enstemmig bystyre om at Bane Nor må avvente Statsforvalterens endelige klagebehandling.

Powered by Labrador CMS