— Vi ønsker ikke å sensurere debatten om Brynsbakken-utbyggingen, sier Bane Nor etter forrige helgs stenging av kommentarfelt på Facebook.
— Vi ønsker ikke å sensurere debatten om Brynsbakken-utbyggingen, sier Bane Nor etter forrige helgs stenging av kommentarfelt på Facebook.

Bane Nor forklarer hvorfor kommentarfelt om Brynsbakken ble stengt på Facebook

Kritikere av utbygging i Brynsbakken mente det nærmet seg sensur da Bane Nor stengte et kommentarfelt på Facebook forrige helg. — Vi ønsker ikke å hindre de som er imot prosjektet å ytre seg, sier Bane Nor nå.

Publisert

Siden Bane Nor høsten 2017 lanserte forslaget om å utvide sporkapasiteten i Brynsbakken i Kværnerdalen, har det statseide selskapet og nærmiljøet ligget i nærmest konstant krig.

Ekstra tilspisset ble konflikten da bystyreflertallet i mars i år vedtok reguleringsplan for utbyggingen. Etter vedtaket har Vålerenga vel og andre naboer engasjert advokat og klaget saken inn for Statsforvalteren i Oslo og Viken.

— Vi sensurerer ikke

Forrige helg la Bane Nor, på egen Facebook-side, ut en statusoppdatering av Brynsbakken-prosjektet. Dermed fyrte motstanderne av sterke motinnlegg.

Kort tid senere ble kommentarfeltet stengt av Bane Nor selv. Det falt ikke i god jord hos motstanderne. Som mente stengingen av kommentarfeltet kunne minne om sensur.

Etter alt bråket rundt stengingen av kommentarfeltet hevder Bane Nor nå at det aldri har ment å sensurere noe på Facebook-siden.

— Vi har mål å svare ut alle kritiske kommentarer som kommer under våre Facebook-poster. I denne saken kom det mange kommentarer fra rundt ti personer på kort tid, lørdag ettermiddag og sent lørdag kveld, sier kommunikasjonsrådgiver Thea Rønneberg i Bane Nor til VårtOslo.

— Vi lukket derfor kommentarfeltet en periode for å ha mulighet til å gå gjennom det som ble skrevet, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Hun mener selskapets nære kontakt med både politikere og naboer de siste årene viser at Bane Nor hele veien har ønsket en åpen og ryddig dialog rundt utbyggingsplanene.

— Vi ønsker ikke å begrense mulighetene til de som er mot våre prosjekter til å ytre seg, slår Rønneberg fast.

Forventes avgjørelse i løpet av februar

Utvidelsen av jernbanesporene i Brynsbakken står nå i bero i påvente av en avgjørelse i klagesaken som er oversendt Statsforvalteren.

Her skal skal juristene ta stilling til om de mener saken, etter plan- og bygningsloven, var godt nok utredet før bystyret fattet sitt vedtak. Eller om saken var mangelfullt utredet, slik motstanderne hevder.

Skulle motstanderne av utbyggingen få medhold i klagen, vil det si at bystyrets vedtak er fattet på ulovlig grunnlag og dermed må oppheves.

Det forventes at en avgjørelse i klagesaken vil komme innen utgangen av februar 2022.

Powered by Labrador CMS