Badebrygga ytterst på Tjuvholmen skaper store støyproblemer for naboene i sommermånedene. Foto: Christian Boger

På Tjuvholmen jages turister og nattlige badegjester fra offentlige friområder

Publisert

I løpet av fjorårets tre sommermåneder bortviste private vektere, etter klager fra beboere, over 400 personer fra offentlige friområder på Tjuvholmen.

Helt siden de første boligene stod ferdige på Tjuvholmen, har beboere klaget over støy fra bading og uteliv som har frarøvet dem nattesøvnen. Særlig stort har problemet vært rundt Fru Kroghs og Kavringen brygger. Etter samråd med beboerne leide Tjuvholmen Infrastruktur inn ekstra vektere i sommermåendene i fjor, for å forebygge støyproblemene.

Ifølge dokumenter bystyrepolitiker Ivar Johansen (SV) har fått tilgang til, gjennomførte innleide vektere fra Securitas i fjor 149 aksjoner på nattestid i perioden 1. juni – 31. august. Resultatet av aksjonene førte til at 436 personer ble bortvist fra den populære badebryggen ytterst på Tjuvholmen.

Regulert til offentlig friområde

Det er den mest populære badebrygga, ytterst på området, som generer de fleste klagene og bortvisningene. I følge kommunikasjonsrådgiver i plan- og bygningsetaten, Atle Jan Larsen er området badebryggen ligger i regulert som spesialområde – badeanlegg.

En slik regulering tilsier at det, i fravær av bestemte reguleringsbestemmelser på Tjuvholmen, kun er politiet som har myndighet til å bortvise personer fra stedet.

Administrerende direktør Ellen de Vibe i Plan- og bygningsetaten er for tiden på ferie, men har tidligere uttalt seg om utfordringene på Tjuvholmen i en egen kronikk. Her gjør hun det klart at områdene det er snakk om er regulert til offentlig bruk.

— I reguleringen av Tjuvholmen finnes det ikke begrensninger i de offentlige områdene, som for eksempel badeanlegget, friområder eller trafikkområder. Så lenge bruken er i tråd med formålet i reguleringen – som for eksempel bading i et regulert badeanlegg – åpner ikke selve reguleringen for å stenge allmennheten ute fra området, skriver de Vibe i kronikken.

— Vi bortviser ingen

Tjuvholmen Infrastruktur hevder de ikke bortviser noen fra de offentlige områdene.

— Vårt vaktselskap har ingen hjemmel til å bortvise noen, og skal heller ikke ha nektet noen å bade. Vi har et felles ønske om å opprettholde både et godt bomiljø og ivareta allmenhetens ønske om fri ferdsel, sier daglig leder Bjørn Bratt Aanensen.

Daglig leder i Tjuvholmen Infrastruktur, Bjørn Bratt Aanensen. Foto: Selvaag Eiendom

Aanensen ønsker ikke å kommentere opplysningene i de interne dokumentene om at vekterne i alt bortviste 115 personer fra badebryggen. Heller ikke opplysningene om at 436 personer ble henvist til å bade andre steder vil han gå nærmere inn på. Han innrømmer likevel at tallene VårtOslo opererer med i denne saken er korrekte.

Store utfordringer med støy

Aanensen sier at beboerne ytterst på Tjuvholmen har opplevd store utfordringer med støy fra badegjester og andre besøkende på natten. Dette er oppdrag politiet ikke har mulighet til å prioritere. Han understreker at når vektere har kontaktet badegjester, skal det bare ha vært for å be dem dempe seg.

— Dersom vedkommende fortsetter med støyende atferd, vil vekteren be vedkommende om å forlate området. Dersom vedkommende fortsatt ikke følger vekterens anmodninger vil vekteren kontakte politiet, som er de eneste som har myndighet til å håndheve forskriftene, forteller den daglige lederen.

Politivedtektene skal sikre nattero

Byplansjef De Vibe skriver i kronikken at hun har full forståelse for at folk ønsker seg nattero. Politivedtektene for byen sørger for at beboerne på Tjuvholmen skal kunne sove like godt som andre. Politiet er riktig instans å henvende seg til ved klager på støy.

Det er hit, til badestranda ved Astrup Fearnely-museet, de avviste nattebaderne fra Tjuvholmen blir henvist. Foto: Christian Boger

— Også Oslos helseforskrift vektlegger at støy bør unngås i boligområder, spesielt i innsovningsfasen mellom kl. 23 og 01. Tjuvholmen er ikke et rent boligområde. Det er et byområde som skal tjene flere funksjoner, og i likhet med andre deler av byen er ro til nattesøvn et legitimt krav, sier hun.

— Viktig med tilgang for alle

Byplansjefen forteller videre at målet med Fjordbyprosjektet, er at hele byens befolkning på nytt skal få tilgang til alle de sørvendte naturområdene som ligger sentrumsnært i Oslo. I tillegg skal Fjordbyens strandlinje være åpen for allmennheten.

— Mange bor og arbeider i Fjordbyen, men for hoveddelen av befolkningen utgjør de offentlige parkene, promenadene og tjenestetilbudene mulighetene for bruk av disse attraktive områdene. Dette betyr at områdene må ha høy tilgjengelighet med effektiv kollektivtransport, god tilrettelegging for syklende og gående, og områdene må opparbeides slik at de fremmer opphold, aktivitet og samvær.

Byplansjef Ellen de Vibe mener det er en forutsetning at fjordbyen skal være åpen for alle. Foto: Plan- og bygningsetaten

— Å bo og leve i byen betyr å ta hensyn og å tilpasse seg ulike behov. Offentlige regulerte områder skal ha tilgjengelighet, men det betyr ikke at samfunnet kan la deg gjøre hva som helst – enten du er badegjest eller beboer.

— Uansett må vi alle ta hensyn til hverandre i byen, avslutter de Vibe.

 Ekstra vakthold videreføres ikke i år

Etter fjorårets arrangement med innleide vektere på nattestid, ble det også i år fremmet forslag om å leie inn ekstra vektere i sommermånedene. Dette forslaget ble nedstemt av andelseierne med overveldende margin.

Også et forslag om å gjøre det mindre attraktivt å oppholde seg ved bygget ved å for eksempel fjerne benker ble nedstemt.

Til tross for avstemmingens resultat vil det fortsatt være normalt vakthold på området.

— Vi ønsker at Tjuvholmen skal være til glede for både dem som bor der og de som kommer på besøk. Vi oppfordrer til fri ferdsel, og er glade for at Tjuvholmen er et populært badeområde for både store og små. At noen ikke viser hensyn til andre bør ikke ødelegge dette, understreker Bratt Aanensen.

Det har ikke vært mulig for VårtOslo å få kommentarer til saken fra Oslo politidistrikt.

Powered by Labrador CMS