vetland skole
Vetland skole på Østensjø er den eneste skolen i Oslo som tilbyr opplæring i og på tegnspråk. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Både Emma og Viktor har autisme. Men siden Viktor også er døv, får han bare en tredel av ressursene som Emma får

Oslo kommune er godt kjent med den urettferdige fordelingen av midler til skolene. Men sier at dersom én spesialskole skal få mer penger, må det tas fra budsjettet til en annen.

Marte Eidsand Kjørven
Marte Eidsand Kjørven er leder av FAU ved Vetland skole.
Ketil Vestrum Einarsen
Ketil Vestrum Einarsen er leder av driftsstyret ved Vetland skole.

Emma har autisme. Skolen får derfor en utbetaling på 603.000 kroner i året. Beløpet kalles «særskilt elevpris» og er en del av den såkalte ressursfordelingsmodellen i Oslo-skolen.

Modellen har til formål å finansiere skoler som har elever med omfattende behov for spesialpedagogisk tilrettelegging.

Viktor har også autisme. Men Viktors skole får bare 216.000 kroner i elevpris.

Hvorfor?

Foreldrenes umulige valg

Svaret ligger i at Viktor i tillegg er døv. Derfor går han på Vetland skole, som er den eneste skolen i Oslo som tilbyr opplæring i og på tegnspråk. Elevprisen for hørselshemmede elever er lavere enn for barn med autisme.

Alle barna som går på Vetland skole utløser denne lavere elevprisen, selv om barnet også har diagnoser som ville utløst høyere elevpris på andre skoler. Fordi Viktor er døv i tillegg til å ha autisme, reduseres altså elevprisen med to tredjedeler.

Foreldrene blir dermed satt overfor et umulig valg: 1) De kan velge en skole som gir tilgang til tegnspråk, men som ikke kan tilby et forsvarlig spesialpedagogisk opplegg. Eller 2) de kan velge en skole som får nok midler til å kunne tilby et omfattende spesialpedagogisk opplegg på et språk som er lite tilgjengelig for eleven.

Skolene må gis midler

Oslo kommune er godt kjent med de urettferdige utslagene av ressursfordelingsmodellen. Alle spesialskolene i Oslo ble innkalt til et møte med utdanningsetaten i august for å diskutere dette. Beskjeden fra kommunen var: hvis én spesialskole skal få mer penger, må dette tas fra budsjettet til en annen spesialskole.

Er det slik sårbare elever i Osloskolen skal ivaretas?

Foreldrenes arbeidsutvalg og driftsstyret ved Vetland skole mener at skolen må gis midler som er tilstrekkelig til å kunne gi elevene ved skolen et forsvarlig tilbud. Det må skje uten at tilbudet til andre barn raseres.

PS: Emma og Viktor er fiktive navn.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Kommentarer