Romsås kulturhus skal være en ny møteplass for beboere på Romsås og bydel Grorud. – Vi gleder oss stort til å flytte inn i det nye kulturhuset, sier Camilia Jelti (i midten) i Romsås Unlimited, som på kulturhuset skal bistå lokale med å utvikle egne forretningsideer.

Nabolaget på Romsås er med på å skape ny møteplass: – Kjempespent på hva som vokser frem

– Fysiske møteplasser forhindrer ensomhet og isolasjon, og det bygger levende, sterke lokalsamfunn, sier bydelsdirektør Ayub Tughra. Fra sommeren av kan lokale foreninger og organisasjoner leie seg inn i helt nye Romsås kulturhus.

Publisert

Til sommeren vil Romsås få sitt eget kulturhus, som skal huse nabolagsdrevne aktiviteter fra frivillige organisasjoner, enkeltbeboere og kunstnere.

Her blir det scene, møterom, storkjøkken, kontorfellesskap, aktivitetsrom og resepsjon, fordelt på 430 kvadratmeter. 

På dagtid er huset åpent og bemannet av en koordinator fra bydelen. På kveldstid og i helgene kan huset leies.

– Tegnet etter innspill fra brukere

– Målet er å skape trygghet gjennom økt og variert aktivitet for Romsås og bydelen i sin helhet, sier bydelsdirektør for bydel Grorud, Ayub Tughra

– Fysiske møteplasser er ikke bare viktige for å forhindre økt ensomhet og isolasjon, men også for å bygge opp et levende og sterkt lokalsamfunn, noe vi håper Romsås kulturhus kan bidra til,

I 2020 ble en samarbeidsavtale inngått mellom bydelen og Boligbygg, for å utvikle det som tidligere var kjent som et nærmiljøhus. 28 millioner kroner er satt av til utvikling og oppussingen, bevilget av Groruddalssatsningen. Arbeidet startet i 2022. 

– Målet er å skape trygghet gjennom økt og variert aktivitet for Romsås og bydelen i sin helhet, påpeker bydelsdirektør Ayub Tughra.

– Den nye romløsningen av lokalene ble tegnet opp etter innspill fra flere brukergrupper på Romsås. På denne måten har nabolaget og innbyggerne selv fått muligheten til å være direkte involvert i etableringen av den nye møteplassen, fortsetter bydelsdirektøren.

– Det skal være mulighet for matopplevelser, kunst, kultur og et sted hvor man kan skape sin egen arbeidsplass i samarbeid med den allerede etablerte nabolagsinkubatoren Romsås Unlimited.

– Vil gå hånd i hanske

– Vi gleder oss stort til å flytte inn i det nye kulturhuset. Aktivitetene i huset skal driftes av de som selv bor i området og dette tror vi vil gå hånd i hanske med Romsås Unlimited, forteller prosjektleder for Romsås Unlimited, Camilia Jelti.

Romsås Unlimited er en såkalt nabolagsinkubator, et sted der lokale ildsjeler kan komme for å utvikle sosiale virksomheter med lokal effekt. 

Romsås Unlimited er et prosjekt i Områdeløft Romsås, og samarbeider med Norge Unlimited, et nettverk bestående av fem ulike nabolagsinkubatorer i Oslo og Stavanger.

Romsås Kulturhus
Lokale ildsjeler, organisasjoner, lag, foreninger, prosjekter og nabolagsinitiativer skal kunne låne kulturhuset gratis.

– Vi støtter de lokale på Romsås i å utvikle egne forretningsideer som kommer nærmiljøet sitt til gode. Med andre ord støtter vi lokale sosiale entreprenører i startfasen, fortsetter Jelti. 

– Kjempespente

I det kommende lokalet på kulturhuset skal deltagerne kunne jobbe med idéene sine og teste dem, holde møter, motta veiledning og bygge nettverk. 

– I tillegg til tilgang på et lokale mottar deltagerne veiledning og en økonomisk startpakke til utviklingen av sin idé, sier Camilia Jelti. 

Romsås Kulturhus. Fra venstre: Zena Beale, prosjektleder Camilla Jelti og nærmiljøkonsulent Oxana Gundersen.
Fra venstre: Prosjektmedarbeider i Romsås Kulturhus Zeena Beale, prosjektleder i Romsås Unlimited Camilla Jelti og nærmiljøkonsulent Oxana Gundersen.

– Vi er akkurat i gang med en ny rekrutteringsrunde for nye deltagere i Romsås Unlimited som skal dyrke frem nye forretningsideer i det nye kulturhuset og er kjempespente på å se hva som vokser frem.

Lang liste med innspill

– Vår rolle som bydel er å sikre en rettferdig tilgang til lokalene, en bærekraftig drift og hjelpe med å etablere god dialog med alle aktører som ønsker å styrke naboskapet, forteller bydelsdirektør Ayub Tughra videre.

Han sier de allerede har en lang liste med innspill på aktiviteter som matkurs, seminarer, marked, yoga, datakurs, leksehjelp for voksne, barnedisco.

– Vi kan derfor bidra til å knytte kontakter, låne ut lokaler, fasilitere og tilrettelegge. Men det er beboerne, frivillige organisasjoner, grupper, foreninger og ildsjeler som selv står for de aktivitetene de ønsker å teste ut. Powered by Labrador CMS