Slik ønsker aksjonisten i Nydalen at parken i Sandakerveien 113-119 skal bli seende ut. Illustrasjon: Endre Skandfer / Ja til stor park i Nydalen

– Nydalen trenger flere offentlige rom og møteplasser, men en ny stor park er ikke det vi trenger mest

Selv savner jeg mer byliv. Jeg skulle gjerne sett at flere av næringslivsaktørene, studenter og elever på BI, Oslo voksenopplæring og Nydalen videregående skole brukte Nydalen også etter arbeids- og skoletid.

Publisert

Engasjementet for å etablere en stor park i Nydalen har på kort tid samlet mange støttespillere, spesielt var aksjonsgruppen «Ja til stor park i Nydalen» aktiv i forkant av høstens kommunevalg.

Jeg fikk flere henvendelser med spørsmål om jeg ville signere på oppropet. Det finnes temaer det er vanskeligere å samle underskrifter til, mange vil nok være enig i at en park er bra for Nydalen, men jeg reserverte meg likevel.

Jeg har nylig vært initiativtaker til å samle underskrifter til et opprop om «Kunstis på Skeiden», men der har vi ikke fått slik oppslutning, det til tross for at det har vært en kamp mange har kjempet i godt over 30 år.

Ja til offentlige rom

Det er tøff kamp om de offentlige arealene, og etter hvert som bydelen blir ytterligere fortettet blir behovet for slike arealer bare større. Jeg er enig at vi trenger flere gode offentlige rom og møteplasser, også i Nydalen, men jeg tror ikke en ny stor park er det vi trenger mest.

Aksjonsgruppen har sett seg ut Sandakerveien 113-119 (T- bane tomten) til en slik park. Det er Avantor som eier denne tomten, og de har de siste 25 årene transformert Nydalen fra et klassisk industriområde til et levende bydelssenter i bydel Nordre Aker.

Jeg har selv vokst opp i området, og jeg har flittig brukt områdene langs Akerselva fra Bjølsen, gjennom Nydalen til Frysja, i hele mitt liv. Jeg er tror ikke det utvalgte området er best egnet for en slik park, og i det omfang som etterspørres.

En levende og mangfoldig by

Stadig flere benytter Nydalen til rekreasjon og hygge. Da det var fabrikkindustri i Nydalen, ble Akerselva dekket av industri som benyttet elvas energi. I dag er Akerselva åpnet, renset og den benyttes igjen til bading og fisking. Nydalen har en flott beliggenhet, med kort avstand til både sentrum og marka, nært til Akerselva.

Det er liten tvil om at utviklingen i Nydalen, som andre bydelssentre i Oslo, har vært dominert av den kompakte bymodellen. Årsaken er at den søker å balansere økonomisk, sosial og miljømessig utvikling.

Diskusjonen om kompakte byer har sine røtter i ideen om at en tett funksjonsblandet by sikrer en levende og mer mangfoldig by. Fortetting og konsentrasjon av flere funksjoner, som boliger, arbeidsplasser, service og kulturtilbud kan bidra til vitalisering av byrommet med høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkter.

Selv om reduksjon av CO₂-utslipp er viktige miljøargument for kompakt byutvikling, så peker nå flere på at den samme utviklingen legger press på andre miljøhensyn, som biologisk mangfold og grønne områder i byene. Det får også sosiale konsekvenser.

Populært med bading

Langs Akerselva finnes det en rekke grøntarealer fra Maridalsvannet og helt ned til Cuba på nedre Grünerløkka. I området Nydalen finnes det tilsvarende flere grønne lunger, og grøntarealene nært til Akerselva hvor det er tilrettelagt for bading blir helt klart mest brukt.

Den store grønne parken utenfor Akerselva sykehjem er omfangsrik og trivelig, men begrenset i bruk fordi den mangler bademuligheter. Området parkinitiativet etterspør har ingen tilknytning til Akerselva, og da tror jeg folk vil prioritere de områdene hvor det finnes bademuligheter først.

Tilbud for barna fins

I initiativet er det så vidt jeg kan se også etterspurt arealer for de yngste beboerne. Det er allerede etablert gode arealer for barna langs Nydalsveien før broen til Gullhaug Torg og i tillegg en større lekeplass og grøntareal på baksiden av Egmont-bygget til parkeringshuset i Nydalsveien 28 ved Fangene på Fortet.

Det er også etablert en stor Cageball hall for alle i Gullhaugveien. De gangene jeg er forbi, ser jeg sjelden eller aldri barn ta disse arealene i bruk. Bademuligheter finnes det også ved Nydalsdammen, noen minutters gange fra Gullhaug Torg.

Nydalen trenger mer byliv på kveldstid

Hvilke preferanser den enkelte måtte ha, er nok nært knyttet til egne behov og interesser, og det er vanskelig å si noe generelt om hvilke behov som er mest fremtredende for folk som bor eller jobber i Nydalen.

Selv savner jeg mer byliv. Også skulle jeg helst sett at flere av næringslivsaktørene, studenter og elever på BI, Oslo voksenopplæring og Nydalen videregående skole brukte Nydalen også etter arbeids- og skoletid.

Det skjer i svært begrenset grad i dag, og her finnes det et stort potensial. I masterplanen Nydalen+ har Avantor spennende tanker for den videre utviklingen av Nydalen med ytterligere fortetting rundt kollektivknutepunkt, ønske og behov for flere boliger, bedre tilrettelagte torg og møteplasser, og mer liv i byggenes førsteetasjer og på gateplan.

Jeg savner en strategi for disse førsteetasjene, en strategi som gjerne også rommer et større mangfold av tilbud og interessefelter og hvor kulturtilbudet i Nydalen styrkes. Kanskje bør vi etterlyse fra Avantor en slik strategi før vi konkluderer med at park løser Nydalens behov alene.

PS: Skribenten av debattartikkelen, Roar Smelhus, har samarbeidet med Avantor, BI og Bydelen om en grønn bydelsdag gjennomført i Nydalen i september.

Powered by Labrador CMS