DEBATT

Aksjonsgruppa i området de mener må bygges ut som park, tomtene i Sandakerveien 113-119. Fra venstre Are, Gosha Szewczyk, Peter Kolstad, Torger Kjeldstad og Caroline Frøyland. Kristine Sagabråten var ikke til stede da bildet ble tatt.

Aksjonsgruppa Ja til stor park Nydalen: — Lokal park i er kritisk viktig for barn og unge

— Beboerne i Nydalen har et sterkt økende behov for møteplasser og parker. Lokal park er kritisk viktig for barn og unge, som er spesielt avhengig av møteplasser i nærområdene, skriver Nydalen-aktivistene i sitt åpne brev til alle partier i bystyret.

Publisert

I følge hovedentreprenør Avantor, bor, studerer og jobber det nå 40.000 mennesker i Nydalen. De estimerer at dette skal vokse til 50.000 de neste ti årene. Til sammenligning har Norges tiende største by Tønsberg, 53.000 innbyggere.

I takt med fortettingen, har beboere et sterkt økende behov for møteplasser og parker. I dag er disse av lite tilfredsstillende karakter og har helt ubetydelig størrelse. Lokal park er kritisk viktig for barn og unge, som spesielt er avhengig av møteplasser i nærområdene.

Denne skissen er laget av Endre Skandfer for Aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen. Den viser gruppas forslag til park i Sandakerveien 113-119 Illustrasjon: Endre Skandfer

— Et av Norges tettest befolkede områder

Nydalen har vært under omfattende endring de siste 20 årene. Området er blitt flott med tanke på alle servicetilbud, arbeidsplasser og kollektivtransport. Men, Nydalen er sammen med Storo, Lillo og Sandaker et av Norges tettest befolkede områder.

For de sentrale delene av Nydalen planlegges ytterligere cirka 3000 boliger, hvorav rundt 1200 studentboliger, i 18 ulike utviklingsprosjekter som foregår nå. Det forventes også oppstart av flere prosjekter de nærmeste årene som lett kan gi ytterligere 2000 boliger i området.

— Resultatet er nedslående

De siste to årene har det vært omfattende arbeid i Oslo kommune i samarbeid med Avantor og Obos for å finne en løsning på utfordringer med offentlige rom og grøntarealer i Nydalen.

Resultatet er dessverre nedslående og begrenser seg kun til det utbyggere har avsatt for å ivareta sine egne behov. De områdene som foreslås er små, de har dårlige solforhold og vil fungere som private friområder for leilighetene som bygges rundt.

De vil dermed ikke fungere som park i ordets rette forstand: En rektangulær park på minimum 15 mål, med gode solforhold. Dette er ikke et stort område sammenlignet med andre parker i Oslo. Til sammenligning er Birkelunden på Grünerløkka 17 mål. 15 mål er også det bydel Sagene og bydel Nordre Aker har vedtatt som et minimum for park Nydalen.

Aksjonsgruppas forespørsel

Aksjonsgruppen for stor, grønn park i Nydalen etterspør nå møter med alle partiene i bystyret i månedsskiftet august/september 2021. På møtet vil vi gjerne diskutere muligheter for park i Nydalen og ha konkrete svar på følgende spørsmål:

1. Vil partiet forplikte seg til å stemme for regulering av en rektangulær sammenhengende park på minimum 15 mål i Nydalen i bystyrets behandling av saken?

2. Vil dere be PBE og EBY utrede ulike finansieringsløsninger som bygger på hva som er mulig å pålegge hovedutbyggerne i Nydalen som alternativ til ren kommunal finansiering av en slik park?

3. Vil dere om nødvendig selv fremme et forslag til regulering av en slik park?

Send oss gjerne svar på disse spørsmålene så fort som mulig og senest 15. august i år. Deres svar på spørsmålene vil bli publisert på vår Facebook-side i forbindelse med oppkjøringen til Stortingsvalget 2021.

Med de beste hilsener,
Aksjonsgruppen Ja til stor grønn park i Nydalen

Powered by Labrador CMS