DEBATT

Lars-Fredrik Forberg og Aase Marie Olafsen
Aase Marie Olafsen, 1.kandidat fot Nordre Aker MDG, og Lars-Fredrik Forberg, styremedlem i Nordre Aker MDG, foreslår å sette av de nederste etasjene i Maiskolben i Nydalen til grønn gründervirksomhet.

– Hvorfor ikke gjøre om Nydalen til Oslos grobunn for grønne startups?

Vi trenger å samle de gode kreftene i en ny «green valley», hvor hver deltaker i clusteret kan trekke på hverandres kompetanse og være en del av en felles møteplass og kultur.

Publisert

Oslo er allerede Norges gründerhovedstad og ligger langt foran de andre kommunene når det gjelder tilgang på kapital, kompetanse og inkubatorer. Men i internasjonal sammenheng når vi ikke våre naboland opp til støvlene.

De gründerne og risikofondene vi har snakket med i valgkampen er klare på hva de ønsker seg: gunstigere eller ingen skatt på aksjer i bedriften sin samt lavere formueskatt på aksjer i unoterte startups.

De vil også ha tilgang på utenlandsk arbeidskraft, som i dag hindres av en tung visumprosess. Til sist trenger de tilgang på risikovillig kapital og nettverk.

Innovasjonsbyen Oslo

Oslo er en hovedstad med verdensledende teknologi og forhold som ligger til rette for innovasjon. Vi har også mange gode oppstartmiljøer, for eksempel Mesh, EpiCenter og i Forskningsparken.

MDG har i sitt program sagt at vi vil gi skattevilkår til grønne næringer etter modell av dagens fordeler til oljenæringen. Vi foreslår en garantiordning gjennom Innovasjon Norge for små og mellomstore bedrifter.

Norge har allerede et godt utviklet virkemiddelapparat for oppstartselskaper og utvikling av nye næringer. Med den omstilling som nå er nødvendig må apparatet oppgraderes og tilføres midler i større skala. Vi vil også bedre rettighetene til dagpenger og sykepenger for selvstendig næringsdrivende og innføre et minstefradrag for selvstendig næringsdrivende.

En ny «green valley»

For å sikre tilgang på arbeidskraft har Oslo kommune sammen med Oslo Business Region igangsatt et prøveprosjekt, der utenlandske arbeidere får visum på tre dager.

Vi prioriterer også innovasjon i offentlige innkjøp ved at små og store bedrifter kan konkurrere om å reparere brukte møbler i kommunen. Vi prioriterer ikke bare, men skaper et marked!

I tillegg trenger vi å samle de gode kreftene i en ny «green valley», hvor hver deltaker i clusteret kan trekke på hverandres kompetanse og være en del av en felles møteplass og kultur. Hvorfor ikke gjøre om Nydalen til Oslos grobunn for grønne startups?

Fra asfalt til grønn park

Den er kun en fremtidig passasjerdronereise unna Forskningsparken, Rikshospitalet, Livsvitenskapsbygget og Construction City. Og ikke minst så er Nydalen hjemmet for BI, som allerede har bedriftsoppstartsprogrammer for sine studenter og bedrifter etablert på campus.

Nydalen i seg selv er i ferd med å transformeres fra en asfaltjungel til et boligdominert område med nye bygg og snart en fin, grønn park.

Nederst i Maiskolben

Hva om vi i tillegg satte av de nederste etasjene i Maiskolben, den nye skyskraperen i dalen, for grønn gründervirksomhet. Dette bygget er allerede omdiskutert og vil vekke oppmerksomhet.

Vi vet det er valg, men gründerne og Nydalen vil være der i lang tid etter at et nytt bystyre er valgt. Vi skal jobbe for dette de neste årene og håper at vi får med Avantor, OBOS og BI på laget. MDG er partiet med den mest næringsvillige, grønne politikken!

Powered by Labrador CMS