Hva mener Oslo-velgerne?

� Skal det fortettes må det skje på stedets og befolkningens premisser, sier Audun Engh. Foto: Privat

– Vi må verne den vakre, eldre bebyggelsen i Oslo og sikre at nybygg ikke blir gigantiske blokker

� Vi har fått et beboeropprør mot den ekstreme fortettingen ved knutepunkter og T-banestasjoner. Velforeninger og aksjonsgrupper sier tydelig fra at de ikke aksepterer byggingen av betongkasser og høyhus.

Publisert

Navn: Audun Engh
Alder: 70
Bosted: For tiden Bekkestua, men min tilhørighet er på Frogner
Aktiv med: Arbeid i frivillige organisasjoner for å fremme en vakker by som utvikles på innbyggernes premisser

Hva burde Oslos politikere fokusere mer på?

Hva mener Oslo-velgerne?

  • Ved kommunestyrevalget 2019 kjører VårtOslo en serie saker hvor vi spør lokale ildsjeler hva de mener byen vår behøver
  • Hver dag frem til valgdagen 9. september vil vi publisere en sak fra byens ulike områder og bydeler
  • Kjenner du en lokal ildsjel vi burde kontakte? Tips oss gjerne på vår Facebook-side eller på e-post: emilie.pascale@vartoslo.no

— Å involvere innbyggernes i forpliktende prosesser for medbestemmelse når det skal planlegges byutvikling og fortetting. Det må bli slutt på at private aktører er drivkrefter i Oslos utvikling. Bydelsutvalgene bør delegeres mer beslutningsmyndighet i saker som gjelder lokalsamfunnets fremtid. Vi må avvise prognosene om voldsom befolkningsøkning. Veksten bør fordeles på flere byer og kommuner på Østlandet, gjennom regionalt samarbeid.

Kan du nevne én positiv ting som har skjedd i Oslo de siste fire årene?

— Vi har gått et beboeropprør mot den ekstreme fortettingen ved knutepunkter og T-banestasjoner. Velforeninger og aksjonsgrupper sier tydelig fra at de ikke aksepterer byggingen av betongkasser og høyhus som ødelegger lokale kvaliteter og steders historiske karakter.

— Skal det fortettes må det skje på stedets og befolkningens premisser. Både skala og arkitektur må bestemmes i reelle medvirkningsprosesser, ikke av tilfeldige utbyggere og arkitekter. Erfaringsmessig ønsker folk en byggeskikk som viderefører velfungerende tradisjoner og som er godt tilpasset eldre nabobebyggelse.

Hva har nærmiljøet ditt behov for nå fremover?

— Vi må både verne den vakre eldre bebyggelsen i Oslo og sikre at nybygg på for eksempel Majorstuen stasjon og Marienlyst ikke blir gigantiske blokker som ødelegger bydelens karakter. Nybygg skal ikke snylte på den eldre bebyggelsen som folk verdsetter, og som skaper en levende, velfungerende by. Det er ingen grunn til at ikke nybygg skal være like vakre og veltilpassede som eldre bebyggelse. Vi kan ikke godta at verden går tilbake i byforming og arkitektur.

– Har du et favoritt-sted i Oslo?

— Theatercaféen. Stedet oser av historie og gir en opplevelse av å være i en europeisk by preget av kultur og vakre møtesteder. Titter man ut av de elegante vinduene, kan man dessverre se høyhus og kassearkitektur i det fjerne. Men inne i restauranten lever magien. Slike steder bør inspirere oss til å kreve like vakre løsninger også i nybygg.

Powered by Labrador CMS