Valle Hovin idrettsbarnehage kan tvinges til å stenge på grunn av for dårlige utearealer. Foto: Christian Boger

Barnehagen i Vålerenga stadion kan bli kastet ut ved skolestart

Kommunen mener at en barnehage i Vålerenga stadion har for dårlig uteareal. Dermed kan barna stå uten barnehage i august.

Publisert

I januar kunne 108 barn ta fatt på en ny barnehagehverdag i Valle Hovin idrettsbarnehage, i splitter nye lokaler i Vålerenga stadion.

Fra skolestart står barnehagen i fare for å bli kastet ut av de nye lokalene. Årsaken er at plan- og bygningsetaten (PBE) mener at barnehagen ikke tilfredsstiller kravene til uteareal.

— Vi har varslet opphør av bruk av barnehagen med krav til at manglende opparbeidelse av utearealer i barnehagen utbedres før vi vil kunne gi en ny brukstillatelse, sier senior kommunikasjonsrådgiver i PBE, Atle Jan Larsen, til VårtOslo.

— Alle mangler som skal utbedres har fått frist til 15. august. Vi mener det bør være mulig å utbedre forholdene innenfor fristen, sier Larsen.

Skolestart er 20. august. Dermed kan barna stå uten barnehage hvis utearealene ikke er satt i stand i henhold til kravene til PBE innen fristen.

Les også: Ingen drømmeåpning, men en uforglemmelig dag på nye Vålerenga stadion

Gress ble til tørr jord

I forbindelse med Valle Hovin idrettsbarnehages innlemmelse i stadionanlegget ble det opparbeidet en plan som skulle sikre at uteområdene til barnehagen holdt en høy standard.

Mye asfalt, tørr jord og lite gress er hverdagen for barna i Valle Hovin idrettsbarnehage. Foto: Christian Boger

Det er godkjent en utomhusplan med gress på deler av lekearealet til barna. Dette arealet har nå stort sett bare tørr jord som underlag, ifølge PBE.

For få og små planter

Ekspertene i etaten reagerer også på tilstanden til beplantningen på uteområdene.

— Plantene er små og blir ikke tatt vare på i barnehagens arealer. Små klatreplanter som er på vei opp langs rampeveggen og ingen bunndekke. Dette gjelder også torget og de arealene som er avsatt til planter og overvannshåndtering. Det er plantet få og små planter og samsvarer ikke med de tegninger og dokumentasjon som er godkjent i saken, heter det fra plan- og bygningsetaten.

Lekearealet må beplantes med robust gress slik at det tåler lek av barna. Vi anbefaler at dere gjør dette i sommerferien når barnehagen er stengt slik at det kan stå klart når barnehagen er planlagt åpnet etter sommeren, skriver saksbehandler i PBE.

Truer med rettssak

Vålerenga kultur- og idrettspark, som drifter arealene på stadion, har engasjert advokatfirmaet Føyen og Torkildsen.

— Etter våre vurderinger foreligger ikke tilstrekkelig grunnlag for de avslåtte endringer ...  Videre er det ikke grunnlag for å pålegge opphør av bruk av barnehagen og ovennevnte næringsarealer slik som varslet av plan og bygg, skriver advokat Jannike Nilsen i et brev til PBE.

— En eventuell stenging vil bli vurdert fulgt opp rettslig, slår advokaten fast.

Powered by Labrador CMS