Portrett av høyesterettsadvokat Arthur Nicolay Sophus Knagenhjelm, mannen bak dagbøkene. Foto: Gustav Borgen / Norsk folkemuseum

I dag har unike Kristiania-dagbøker blitt lastet opp på nett

Advokat Arthur Knagenhjelm førte dagbok over den politiske, økonomiske og kulturelle Kristiania-eliten fra 1882 til 1937. For første gang gjøres tekstene tilgjengelige utenfor familien.

Publisert

Verdifull historisk informasjon blir nå gjort offentlig tilgjengelig på nett av Ad Notam forlag.

Kristianiaadvokaten Arthur Knagenhjelm førte dagbok fra 1882 til 1895 og i perioden 1902–1937. Her blir konger, den politiske, økonomiske og kulturelle eliten av Kristiania og de viktige begivenhetene innen politikk og kulturliv kommentert livlig, ifølge Oslo byarkiv.

Dagbøkene har til nå vært i familiens eie og aldri tidligere vært offentliggjort.

Dagbøkene og andre skisser og studier kommer til Oslo byarkiv for bevaring for ettertiden. Tirsdag 9. april kl. 18.00, vil det være en offisiell markering og lansering av den nettbaserte versjonen av dagbøkene på Oslo Museum. Oslo byarkiv vil få overrakt dagbøkene offisielt.

Du kan lese dagbøkene allerede nå, her!

Fascinerende og enestående dokumentasjon

Jon Gunnar Arntzen, tidligere redaktør i Norsk Biografisk Leksikon, har redigert dagbøkene og utarbeidet et noteapparat som gjør dette verket til en fascinerende og enestående dokumentasjon av livsform og nettverk i det høyere norske borgerskap før og etter forrige århundreskifte.

Fra Arthur Knagenhjelms dagbøker.

Knagenhjelms omgangskrets må trygt kunne kalles elitepreget, ifølge Oslo byarkiv. Hans eldste bror var kong Haakon VIIs hoffsjef og nære medarbeider i en årrekke.

Omgangsvennene omfattet både sentrale næringslivsaktører som bankierfamilien Andresen/Butenschøn, Johan Throne Holst, Peter Solberg og Harald Løvenskiold, juristkolleger som Hieronymus Heyerdahl, vitenskapsmenn som Eivind Bødtker og Francis Bull, og kulturpersonligheter som teatersjef Bjørn Bjørnson, riksantikvar Harry Fett, malerne Edvard Munch og Thorolf Holmboe og forfatterne Nils Collett Vogt og Nini Roll Anker.

Utdrag fra dagbøkene

Utdrag fra dagboken, 5. desember 1905:

Borgerballet i går ble også en smukk fest. Der fikk jeg da anledning til å se
majestetene på nært hold. Kongen gjør et ualminnelig vinnende inntrykk. Rank og
spenstig, kanskje litt for mager, men et sjelden elegant og fornemt utseende. Som
det lot til, var han meget livlig; hans øyne er ualminnelig vakre og med et godt og
likefrem bedårende uttrykk. Dronningen er svært liten og tynn – en tynnere talje
kan man vel neppe oppnå å se, og hennes vesen synes noe stivt og avmålt. Når
hennes ansikt en sjelden gang opplives av et smil, kan hun dog få noe inntagende
over seg.

Barbara [Arthurs kone, journ. anm.] hadde den ære å bli forestilt for dronningen og ministerinne Wedel Jarlsberg.

Portrett av Barbra Knagenhjelm, født Ihlen. Gift med Arthur Knagenhjelm 21. september 1895. Bildet er tatt i 1904. Foto: Gustav Borgen / Norsk folkemuseum

Statsminister Michelsen sa under ballet til Barbara, at kongen hadde gjort et overmåte godt inntrykk på ham. Og han var ikke bange for, at kongen skulle skjemme bort Kristiania, men derimot følte han seg ikke så sikker på, at hovedstaden ikke kunne komme til å skjemme bort kongen. Han trodde å se tegn dertil i kraften, som hadde vært i bevegelse fra den forrige konges hoff, men som han nok skulle vite å motarbeide.

Corps diplomatique var fulltallig til stede. Særlig den engelske ministers frue, lady Herbert, så strålende ut. Hun er amerikanerinne, en venninne av min
svigerinne Eleanor; meget smukk og funklende av praktfulle juvelsmykker.

Jeg gjorde den franske gesandt mr. Delavauds bekjentskap. Han lot til å være
meget simpel og likefrem. Hans ytre er også meget lite imponerende, derimot er
hans legasjonssekretær mr. de Seynes en meget smukk og vinnende herre
.

Flere utdrag? Ja, takk!

  • I forgårs eftermiddag ringte direktør Bryn meg opp for å meddele, at den danske konge, der for tiden gjester vårt hoff, hadde meddelt, at han ville avlegge et besøk på Vamma kraftstasjon i går eftermiddag. og at der måtte arrangeres afternoon tea i administrasjonsbygningen. Vi måtte da straks mobilisere våre fruer for å arrangere det fornødne. Utdrag fra dagboken, 9. juni 1917.
  • Heller ikke for vår eksport til England var utsiktene efter kongens mening lyse. De engelske kolonier ville som gjengjeld for sine store ofre i krigen likefrem kreve, at England begunstiget import fra disse. Utdrag fra dagboken, 5. desember 1919.
  • Jeg hadde plass ved bordet ved siden av kongen, der var meget underholdende. Også krigen mellom Italia og Etiopia, som jo fanger hele verdens oppmerksomhet og interesse, var selvfølgelig på tapetet. Til tross for den fremgang Italia har hatt inntil nå på krigsskueplassen, trodde kongen ikke at der derav kunne sluttes noe med hensyn til krigens endelige utfall. Utdrag fra dagboken, 13. november 1935.

Knagenhjelm var også spesielt kulturinteressert, og kommenterte alle Ibsen-oppsetninger i sin samtid.

Nettutgave og bok

Dagbøkene offentligjøres først og fremst i en søkbar nettbasert versjon, men de er i tillegg trykt i et begrenset opplag i bokform på Ad Notam forlag. Og igjen, bøkene er allerede lastet opp.

Oslo byarkiv er en del av Kulturetaten i Oslo kommune, som har fagansvaret for kunst og kultur i kommunen. Stiftelsene Fritt Ord og Sat Sapienti har støttet prosjektet økonomisk.

Arthur Knagenhjelm. Foto: Gustav Borgen / Norsk folkemuseum
Powered by Labrador CMS