Gamla Stan i Stockholm er i dag enklest å nå med fly. Men dersom togselskapet Oslo-Sthlm 2:55 får realisert sine planer blir det både raskere og mer miljøvennlig enn fly. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Oslo - Stockholm med tog på under tre timer: - Vi er klare. Nå er det opp til politikerne

1,4 millioner reiser årlig med fly mellom Gardermoen og Arlanda. Men hva hvis togturen Oslo-Stockholm tok under tre timer? Og dermed er raskere enn å fly?

Publisert

En togreise på to timer og 50 minutter mellom Stockholm og Oslo kan bli virkelighet dersom politikere på begge sider av grensen sier ja til planene fra et svensk selskap.

Iløpet av våren foreligger en norsk konsekvensutredning som kan bety et være eller ikke være for selskapet Oslo-Sthlm 2:55.

— Næringslivet ønsker å fly mindre

På svensk side har myndighetene for lengst sagt de er positive til selskapet som uten høyhastighetstog mener det er mulig å danke ut flytrafikken mellom de to hovedstedene.

Skjermdump fra Oslo-Sthlm 2:55.

Iløpet av sommeren kommer ytterligere utredninger fra svenske myndigheter.

— Næringslivet opplever krav om å fly mindre. Og når vi snakker med ulike bedrifter og selskaper, som er avhengig av gode forbindelser mellom Stockholm og Oslo, opplever vi at de faktisk er villige til å betale mer enn det en flybillett koster, sier administrerende direktør Jonas Karlsson i selskapet Oslo-Sthlm 2:55.

Sverige er en av Norges viktigste og største handelspartnere. I 2017 handlet Norge varer fra Sverige til en verdi av 78 milliarder kroner, viser tall fra SSB.

Norske bedrifter investerer også stadig mer i Sverige. Og årlig flyr 1,4 millioner mellom Oslo og Stockholm.

Under tre timer uten høyhastighetstog

� Næringslivet er faktisk villig til å betale mer for tog enn det flybilletten koster, sier Jonas Karlsson. Foto: Oslo-Sthlm 2:55

Bare 200.000 velger toget. En togtur som i skrivende stund, på grunn av vedlikeholdsarbeid på norske side av grensen, tar seks timer. Når arbeidene er ferdig vil turen ta omlag fem timer.

Samtidig skal det godt gjøres å komme seg fra Oslo sentrum til Stockholm sentrum med fly fra Gardermoen til Arlanda på under tre timer og 15 minutter.

— Uten stopp skal vi klare det med tog på to timer og 50 minutter. Med stopp blir reisetiden to timer og 55 minutter, sier Jonas Karlsson.

— Og det er uten høyhastighetstog, legger toppsjefen for Oslo-Sthlm 2:55 til.

Bak Oslo-Sthlm 2:55 står ikke private investorerer. Eierne er de svenske kommunene Karlstad, Ørebro og Västerås som sammen med Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län ønsker å få et hurtigtog på skinnene mellom Oslo og Stockholm.

Får støtte fra Osloregionen

Men hvorvidt en slik togreise, som vil være betydelig raskere enn dagens flytur, mellom sentralstasjonene i Oslo og Stockholm kan bli en realitet, avhenger av politikerne.

— På den svenske siden skjer det veldig mye nå. Og det har skjedd mye, sier Karlsson.

Over fem millioner mennesker bor i nedslagsfeltet til en raskere togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Illustrasjon: Oslo-Sthlm 2:55

Administrerende direktør Øyvind Såtvedt i samarbeidsalliansen Osloregionen er en viktig støttespiller for Oslo-Sthlm 2:55.

Osloregionen er en allianse mellom 69 kommuner i de fire fylkene Oslo, Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark.

— Vi er positive til dette initiativet. Osloregionen har lenge argumentert for behovet for bedre grensekryssende togforbindelser, både mot Stockholm og mot Gøteborg/København, sier Øyvind Såtvedt til VårtOslo.

Danker også ut bil

Administrerende direktør Øyvind Såtvedt i Osloregionen. Foto: Privat

— Vi har behov for mer miljøvennlige alternativer til fly og bil, som er de viktigste transportmidlene i dag. Antallet flyavganger mellom Stockholm og Oslo viser at det er kundegrunnnlag for en miljøvennlig transportforbindelse som tog, dersom reisetiden blir konkurransedyktig. Og det viser planene at den kan bli, sier Såtvedt.

Togstrekningen mellom Oslo og Stockholm kan bli på drøyt 40 mil med utbedring. Korteste bilvei er 520 kilometer. Raskeste beregnet kjøretid med bil er fem timer og 50 minutter. Også overfor bilen vinner toget dersom planene til Oslo-Sthlm 2:55 realiseres.

I Sverige skal en større utredning være klar før sommeren. Og rundt påsketider kommer altså en norsk konsekvensutredning.

— Den svenske utredningen ser blant annet på Mälarbanen der det kan bli mulig å kjøre i 250 km/t mellom Västerås og Arboga. Videre utredes kapasitetsøkning gjennom Ørebro, sier Jonas Karlsson.

Aktualisert av klimadebatt

Siden VårtOslo første gang omtalte planene om en raskere og mer effektiv togforbindelse mellom Stockholm og den norske hovedstaden har klimadebatten blitt ytterligere aktualisert.

— Absolutt. Og det er jo opplagt at reisende mellom Oslo og Stockholm ikke skulle behøve å være avhengig av fly, sier administrerende direktør Jonas Karlsson i Oslo-Sthlm 2:55.

Selskapet Oslo-Sthlm lover å ta deg fra den norske hovedstaden til Stockholm Centralstation på under tre timer. Foto: Vidar Knai / SCANPIX (FRB)

— Det er jo også slik at det nå finnes sterk kommersiell interesse fordi det er så mange som reiser mellom Oslo Stockholm. Det er mange private aktører som er interessert i å investere i en raskere og bedre togforbindelse. Men det står altså på politiske beslutninger, sier Karlsson.

Mer enn bare Oslo og Stockholm

Han får støtte fra Øyvind Såtvedt i Osloregionen. Som understreker hvor viktig det er å bevisstgjøre politikere om at det finnes en miljøvennlig og effektiv løsning mellom Oslo og Stockholm.

— Sammen med kommunene og fylkeskommunene på Østlandet har vi vært en pådriver overfor regjering og storting for bedre jernbane over grensen mot Sverige. Det vil vi fortsette med fremover, sier den administrerende direktøren i Osloregionen.

— Samtidig tror jeg vi kan gjøre enda mer for å bevisstgjøre beslutningstagerne om mulighetene som ligger i å utvikle samarbeidet over grensen enda mer. Både mellom de to hovedstadsregionene, men også med for eksempel Värmland og Ørebro, sier Såtvedt.

Powered by Labrador CMS