� Dersom byrådet gjennomfører sin plan, vil fortsatt biler kjøre i sørlig ende av Olav Vs gate, sier Hallstein Bjercke (V). Han og Venstre ønsker gågate helt ned mot Rådhusplassen og fjorden. Foto: Arnsten Linstad

Byrådet bruker 120 millioner på Olav Vs gate. – Meningsløst når alt må gjøres en gang til, mener Venstre

Halve Olav Vs gate blir gågate, har Ap/SV/MDG-byrådet bestemt. Men snart kommer ny plan for å gjøre hele gaten til gågate � Byrådet må ha god råd som vil betale for dobbelt arbeid, mener Venstres Hallstein Bjercke.

Publisert

Den tidligere kulturbyråden i Oslo, Hallstein Bjercke (V), peker nedover Olav Vs gate og forklarer hvorfor han mener Ap/SV/MDG-byrådet er i ferd med å gjøre noe dumt.

— I disse dager jobbes det med reguleringsplanen som vil gjøre om hele Olav Vs gate til gågate. Fra Stortingsgaten og helt ned mot nordvestlig hjørne av Rådhusplassen. Men i stedet har de rødgrønne hastverk og setter i gang arbeid til over 120 millioner kroner som bare er en halvveis opprusting, sier Venstres gruppeleder i bystyret til VårtOslo.

Mener byrådet sløser

— Miljø og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) sier Olav Vs gate skal oppgraderes basert på reguleringsplanen fra 2011. Det vil si at byrådet nå skal bruke masse penger, og felle alle trærne i gaten for å rusten den opp etter en gammel plan. Samtidig inviterer de oss i bystyret til å vedta en ny reguleringsplan for gaten som gjør at alt dette arbeidet blir bortkastet fordi gaten må bygges om på nytt. Dette byrådet må ha veldig god råd, sier Bjercke.

Byrådets plan for gågate i halve Olav Vs gate. Men Venstres Hallstein Bjercke påpeker at bystyreflertallet vil samle seg om en ny plan for gågate i hele Olav Vs gate, og ber det rødgrønne byrådet ta rev i seilene inntil hele gaten kan forbeholdes gående. Illustrasjon: Oslo kommune

I sitt svar til Hallstein Bjercke og Venstre skriver miljø- og samferdselsbyråden at Olav Vs gate er en av fire sentrumsgater bystyreflertallet har vedtatt skal knytte sentrum nærmere fjorden.

— I dag er det behov for å ivareta ulike funksjoner som for eksempel HC-parkering, lademuligheter for el-taxi og taxiholdeplass i området, slik det ble vedtatt av bystyret i regulering for Olav Vs gate i januar i 2011. Dette er planlagt ivaretatt i søndre del av Olav Vs gate, mens øvre del vil være gågate. Andre måter å løse disse logistikkbehovene på er ikke funnet per dags dato, skriver Lan Marie Nguyen Berg i et svarbrev på en rekke spørsmål stilt av Hallstein Bjercke.

Venstre kritisk til å felle trær

Byrådets igangsetting innebærer at blant annet dagens drosjeholdeplass i Olav Vs gate ved Saga kino flyttes sørover i gaten. Hele den øvre delen blir gågate, mens nederste del får bredere fortau. Det som imidlertid får Bjercke og Venstre til å reagere er både at trærne øverst i gaten blir hugget ned, og at alt arbeidet trolig må gjøres om igjen når hele gaten blir vedtatt gjort om til gågate.

Drosjene utenfor Saga kino blir flyttet lenger sør i Olav Vs gate med byrådets plan. Og ifølge en tilstandsrapport fra 2011 bør alle trærne i gaten felles. Foto: Arnsten Linstad

— Jeg har fått opplyst fra bymiljøetaten at alle trær i Olav Vs gate fjernes i forbindelse med
gravearbeidene. De vil erstattes på østlig side med trær som er mer tilpasset stedet, blant annet vil de ha mindre trekroner. En tilstandsrapport fra 2011 ga klare indikasjoner på at trærne ikke hadde gode forhold og burde felles, svarer miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg på spørsmålet om hvorfor trærne øverst i Olav Vs gate må felles.

— Har ikke bygd en meter gågate

— Jeg er ingen treekspert, men tilstandsrapporten byråden viser til er fra før 2011. Nå står vi her i gaten i 2019 og trærne ser ut til å være i live. Venstre mener alle er best tjent med å vente med oppgradering til en helhetlig plan for hele gaten er vedtatt, sier Bjercke.

Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke, er kritisk til at trærne i nordenden av Olav Vs gate blir felt med det rødgrønne byrådets plan for opprusting. Foto: Arnsten Linstad

— Dessuten vil jeg påpeke at iløpet av tre og et halvt år ved makten, har ikke det rødgrønne byrådet klart å bygge en eneste meter med gågate i Oslo. Da er det mye mer fornuftig å vente til vi får på plass en helhetlig plan for gågate i hele Olav Vs gate, mener Vnestres gruppeleder i bystyret.

Powered by Labrador CMS