Sotakiosken ligger egentlig ikke på Sotahjørnet. Men vis-a-vis hjørnet der Vålerengens idrettsforening ble stiftet i 1913. Foto: André Kjernsli
Sotakiosken ligger egentlig ikke på Sotahjørnet. Men vis-a-vis hjørnet der Vålerengens idrettsforening ble stiftet i 1913. Foto: André Kjernsli

OBOS vil møte Sotakioskens naboer i mars. - Da kan kiosken allerede være revet, frykter naboene

Striden om den gamle, falleferdige og nedlagte kiosken vis-a-vis Sotahjørnet drar seg til. OBOS ønsker å møte naboer og aksjonister, men ikke før i begynnelsen av mars.

Publisert

— I begynnelsen av mars kan kiosken være revet. Det er jo bare tre ukers saksbehandlingstid på rivingssøknaden, som allerede er sendt og til behandling hos plan- og bygningsetaten, svarer Hege Stensrud Høsøien i aksjonsgruppen La Sotakiosken leve.

Rivingssøknaden Høsøien og aksjonsgruppen sikter til er allerede til behandling hos plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Men OBOS presiserer at det ikke er en rivingssøknad, men en søknad om å få demontere Sotakiosken.

— Bør demonteres og flyttes

Slik kiosken står plassert i dag mener OBOS at den er til hinder for utbyggingsplanene boligsamvirket har for Etterstadgata nummer 2 til 6.

— Vårt fokus er å ta vare på kiosken. Slik den står i dag mener vi det er det best å demontere og flytte den, sier utviklingsdirektør Geir Graff-Kallevåg i OBOS.

Vålerenga mannskor har engasjert seg for bevaring av Sotakiosken. Her sang de foran den lille bua i januar i år. Foto: Hege Stenrud Høsøien
Vålerenga mannskor har engasjert seg for bevaring av Sotakiosken. Her sang de foran den lille bua i januar i år. Foto: Hege Stenrud Høsøien

Slik VårtOslo har forstått det foreligger det to aktuelle, nye plassringsalternativer. Det ene er litt lenger ut fra Etterstadgata og ved et lite grøntområde ved bussholdeplass og rundkjøring. Det andre alternativet er å flytte kiosken 15 til 20 meter lenger mot nordøst fra dagens plassering.

— Alvorlig sak som krever nabovarsel

Men både planene om demontering og flytting av kiosken er uaktuelt, svarer aksjonistene i nabolagsgruppa La Sotakiosken leve. De frykter at kiosken aldri settes opp igjen hvis den blir bestemt flyttet.

Fra venstre Even Haugseth fra Vålerenga historielag, Hege Stensrud Høsøien i La Sotakiosken leve og Christian Korrell. Foto: Privat
Fra venstre Even Haugseth fra Vålerenga historielag, Hege Stensrud Høsøien i La Sotakiosken leve og Christian Korrell. Foto: Privat

Dersom kiosken demonteres frykter Hege Stensrud Høsøien og aksjonsgruppen at den gamle kiosken forsvinner for alltid med løsningen OBOS nå har søkt om å få gjennomføre.

— Dette er en såpass alvorlig sak og dreier seg om et viktig kulturminne. Derfor sender vi nå et brev til plan- og bygningsetaten der vi krever nabovarsel før saken behandles videre, sier Hege Stensrud Høsøien til VårtOslo.

— Det innebærer at saken behandles grundigere og at det gis adgang til å klage. Da skal saksbehandlingstiden være 12 uker, sier representanten for aksjonsgruppen La Sotakiosken leve.

Liten bygning med spesiell historie

Det har ikke vært kioskdrift i det lille rød- og blåmalte huset på flere tiår. Men bygningen har en helt spesiell plass i hjertene til mange oslofolk.

Den forfalne kiosken ligger nemlig vis-a-vis hjørnetomta der den legendariske Sota Kafé en gang lå. Og som er det opprinnelige Sotahjørnet der Vålerengens idrettsforening ble stiftet i 1913.

Dette er ett av utbyggingsalternativene OBOS har for tomta i Etterstadgata der Sotakiosken ligger omtrent ved der den buede blokken er illustrert. Illustrasjon: Link arkitektur
Dette er ett av utbyggingsalternativene OBOS har for tomta i Etterstadgata der Sotakiosken ligger omtrent ved der den buede blokken er illustrert. Illustrasjon: Link arkitektur

Men kiosken har også en helt særegen historie. Opprinnelig var det en gammel kolonihagehytte som ble oppført på tomta. Den tidlige historien er vag, men kan strekke seg tilbake til rundt 1905. Og på 1920-tallet var det fruktutsalg fra den lille hytta.

Senere ble det kioskdrift med tobakk, brus og sjokolade. Utover hele 1970-tallet var kiosken i full drift med pølser, smågodt og tobakk. Den gang gikk Strømsveien full av biltrafikk som dundret over Vålerenga.

— OBOS ønsker medvirkning og åpen prosess

Utviklingsdirektør i OBOS, Geir Graff-Kallevåg. Foto: OBOS
Utviklingsdirektør i OBOS, Geir Graff-Kallevåg. Foto: OBOS

Men løsningen på hvordan bevaringen av den gamle kiosken skal skje virker nå mer fastlåst enn noensinne.

Aksjonistene motsetter seg både såkalt demontering og flytting. Mens OBOS står på sitt og mener kiosken må vekk for å gi plass til et større boligprosjekt.

— Vi ønsker en medvirkningsprosess og vi ønsker å treffe representanter for nabolaget, og interesseorganisasjoner som har meninger om kioskens fremtid, sier utviklingsdirektør Graff-Kallevåg til VårtOslo.

— Vi synes det er nyttig med en åpen medvirkningsprosess. Det er jo ikke opp til OBOS alene å avgjøre kioskens fremtid. Dette er også opp til Oslo kommune ved byantikvaren, planmyndighetene og politikerne, sier OBOS-direktøren.

Hvilke grupper mener du? Ønsker OBOS også å invitere aksjonsgruppen som ikke vil flytte kiosken?

— Vi har ikke noe i mot å invitere dem. Vi ønsker som sagt å kjøre en åpen prosess på dette, sier Graff-Kallevåg.

— Ønsker å ta vare på kiosken

Men hva betyr en åpen prosess?

— Det viktige er at noen får et eierskap til kiosken. Slik at den taes i bruk etter at den er satt i stand og flyttet. Det som ligger i dette er å invitere til en medvirkingsprosess på både plassering og bruk. Så kan selvfølgelig ulike innspill sprike. Så må vi gjøre en prioritering. Men vi ønsker ikke å låse oss inne på et kontor og bestemme dette. Vi ønsker at flere stemmer høres, sier Geir Graff-Kallevåg i OBOS.

Når er det aktuelt med et slikt møte?

— Vi har ikke tidfestet et slikt møte. Men det kan være aktuelt rundt begynnelsen av mars. Vårt fokus er at kiosken må taes vare på. Og den må flyttes for å bli tatt bedre vare på enn i dag, sier OBOS-direktøren for utvikling og bygging.

Samtidig som OBOS ønsker et møte for å diskutere flytting, planlegger aksjonsgruppen La Sotakiosken leve et større folkemøte sammen med både Vålerenga historielag og Vålerenga velforening.

— Må løftes til politisk nivå

— Vi er nå bredere organisert, og inviterer etter planen til et folkemøte om Sotakioskens fremtid iløpet av februar. Bak henvendelsen til plan- og bygningsetaten står også velforeningen og historielaget, sier Hege Stensrud Høsøien.

— Det er også viktig for oss nå å løfte saken om bevaring av kiosken der den står nå opp på et politisk nivå, sier Høsøien.

Søndag kveld møttes representanter for både aksjonsgruppen La Sotakiosken leve, Vålerenga velforening og Vålerenga historielag.

— Vi stiller spørsmål ved saksgangen hos plan- og bygningsetaten. Dersom OBOS får gjennom søknaden om riving vil kiosken være demontert og fjernet fra nåværende plassering innen kort tid. Det må stanses. Naboer og nærmiljø må bli hørt skikkelig og saken må vurderes grundig og forsvarlig først, sier Høsøien.

Powered by Labrador CMS