Høyres bystyremedlem Yassine Arakia ved de jødiske snublesteinene i Calmeyers gate i Oslo. Foto: Privat

En muslimsk bystyrerepresentant for Høyre brenner for å ivareta jødenes historie

Nå vil han at kommunen skal lage en app som viser hvor Oslos snublesteiner ligger, slik at jødiske minnesteiner ikke forsvinner.

Publisert

Tidligere i sommer kom nyheten om at åtte jødiske snublesteiner var sporløst forsvunnet fra Oslos gater. Brosteinene med minneplaketter over jøder som ble deportert og drept i Holocaust er fjernet fra Sorgenfrigata på Majorstua og Markveien på Grünerløkka, skrev NRK Østlandssendingen.

— Dersom Oslo kommune lager en enkel app som markerer steinenes posisjon i et digitalt byplankart, så vil alle som graver opp fortau og gater kunne på forhånd se hvor steinene ligger. Dette er av stor betydning for etterkommerne av norske jøder, sier lærer og bystyremedlem Yassine Arakia (H).

— Jeg frykter historien kan gjenta seg

Arakia har ved flere anledninger de siste årene besøkt Jødisk museum i Oslo. Ingen vet nøyaktig hvorfor steinene er borte. Trolig er de forsvunnet fordi de som har drevet gravearbeid ikke har vært klar over snublesteinene eksistens. Men det utelukkes heller ikke at dette har vært en bevisst handling.

— Jeg vil ikke spekulere i hvorfor. Men jeg er opptatt av at dette ikke gjentar seg. Derfor må alle gode krefter jobbe for å sikre snublesteinene, sier Arakia.

— Fra tid til annen beskyldes norske muslimer for antisemittisme. Du er jo muslim, hvorfor er du så engasjert i denne saken?

— Fordi jeg frykter at historien kan gjenta seg. Jødene var en minoritet i Norge og Europa under krigen, men dette kunne like gjerne rammet andre minoriteter som muslimer. Og min fars generasjon vokste opp sammen med jøder i Marokko. De var en integrert del av samfunnet i for eksempel min fødeby Casablanca. I barndommen lærte jeg om sameksistens mellom jøder og muslimer.

Forteller norske jøders historie til elevene

— Jeg er opplært til å respektere andre menneskers tro. For øvrig har Casablanca det eneste jødiske museet i den arabiske verden. Interessant nok er daglig leder for museet en muslim, sier Arakia.

Prosjektet med å lage minneplaketter felt ned i gater og brostein startet i Tyskland i 1993. Nå er kunstneren Gunter Demnigs prosjekt blitt til 60.000 steiner i 20 europeiske land. Foto: Snublestein.no

Til daglig er Høyrepolitikeren lærer ved Bjørnholt skole. En skole med mange minoritetselever som speiler mangfoldet i Oslo.

— Jeg er jo elektrofaglærer, men også opptatt av å formidle demokratikunnskap til elevene. Da er det viktig at de lærer om Holocaust. Og hva som skjedde med norske jøder under krigen. Dette er mitt lille bidrag til å øke forståelse og toleranse, sier Arakia.

Sist onsdag stilte han spørsmål til byrådet i bystyrets spørretime. Der han foreslo å legge en oversikt over snublesteinene inn i et digitalt byplankart.

Vannledninger og elkabler er merket av

— Før bystyrets møte skrev tidligere leder ved Oslos jødiske museum, Sidsel Levin til meg: "Noe av det viktigste er at steinene gir ny historisk kunnskap på en helt annen måte enn mye annen læring. Snublesteinene handler om levende mennesker som ble revet brutalt bort fra der de bodde, arbeidet eller gikk på skole; gamle, unge og små barn, bare fordi de var jøder. Det er dette som er så viktig å forstå".

— Jeg kan ikke få sagt det bedre selv. Nå håper jeg at det rødgrønne byrådet følger opp. Jeg oppfattet i hvert fall at de er positive. Vannledninger og elektriske kabler er jo avmerket, så det kan ikke være vanskelig å legge inn snublesteinene, sier Yassine Arakia.

Han og Høyre har nå bedt om en redegjørelse for hvor mange snublesteiner som er plassert ut i Oslo. I tillegg ber Arakia om å få en oversikt over hvor mange steiner som er forsvunnet og hva som nå gjøres for å erstatte minnesteinene.

Powered by Labrador CMS