De to østeuropeiske prostituerte kvinnene ble ranet i en leilighet i Bogstadveien. Begge sliter med senskader etter det brutale ranet. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Sju tenåringer dømt for brutalt ran av prostituerte i Bogstadveien. Kun en får fengselsstraff

Idéen til å rane prostituerte skal tenårings-guttene ha fått etter å ha lest om tilsvarende ran. Før det brutale ranet bestilte tenåringene seksuelle tjenester av ransofrene, via en eskorteside på nettet.

Publisert

Opprinnelig var det to tenåringsgutter som planla å rane prostituerte. Men etterhvert fikk de med seg fem andre tenårings-gutter på planene om å rane prostituerte i Oslo som formidlet seksuelle tjenester via en nettside.

De sju guttene var i alderen fra 16 til 19 år da ranet ble utført i en leilighet i Bogstadveien i april i fjor. Fem av guttene er nå dømt til ungdomsstraff, en av dem får samfunnstraff, mens en av ungguttene dømmes til to år og fire måneder i fengsel.

Avslørt av chat på Facebook

I Oslo tingrett er det lagt frem bevis for hvordan tenåringene planla ranet i Bogstadveien. Leiligheten ble brukt av prostituerte, og i forkant av ranet bestilte de seksuelle tjenester som var annonsert på en såkalt eskorte-side på nettet.

Gjennom samtalelogger, nett-chat og på Facebook skal tenåringene ha planlagt og diskutert hvordan ranet skulle gjennomføres. Hele tiden ble det brukt kallenavn ungguttene i mellom. Men de digitale sporene og samtalene ga tingretten godt innsyn i hvordan ranet ble planlagt.

Tenrårings-guttene planla å ta med "gætt", finlandshette og hansker. "Gætt" betyr pistol, og samtlige tiltalte erkjente i retten at de er kjent med hva ordet betydde.

Visste prostituerte hadde kontanter

Men flere av de tiltalte hevdet i retten at samtalene og chat`en var "luft" og oppspinn. Likevel erkjente de i hovedsak de faktiske forhold som de var tiltalt for. Samtidig kom det klart frem i retten at de sju seg i mellom anslo at hver enkelt kunne komme seg unna med mellom 10.000 og 20.000 kroner i kontanter, som de østeuropeiske kvinnene oppbevarte i leiligheten i Bogstadveien.

Oslo tingrett begrunner bruk av ungdomsstraff med at de tiltalte var unge da det brutale ranet ble begått. De sju tiltalte var fra 16 til 19 år i april i fjor. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

24. april i fjor dro alle sju fra Oslo City og opp til en adressen de hadde fått i Bogstadveien, via nettsiden for eskorteservicen. Da de nærmet seg bygningen i Bogstadveien, ble det en del diskusjon mellom tenårings-guttene om hvem som skulle gå inn og gjennomføre ranet av de prostituerte, og hvem som skulle holde vakt utenfor.

Pistolen de hadde med er en såkalt soft-gun. Det vil si en tro kopi av en pistol, men med den forskjell at en soft-gun kun skyter plastkuler, og ikke skarp ammunisjon.

Truet kvinnene med pistol

Bygningen i Bogstadveien var kamerovervåket flere steder. Både utenfor inngangspartiet, inne i gangen i flere retninger, og i heisen var det kameraer. I retten ble opptakene avspilt, og ga retten et tydelig bilde av hvem som gikk inn i leiligheten og gjennomførte det brutale ranet av de to kvinnene.

Fire av de sju tenårings-guttene var inne i leiligheten, mens tre andre holdt vakt utenfor. I dommen mot de sju guttene beskrives hva som skjedde:

"Han tok pistolen opp av bukselinningen, pekte på de to fornærmede og ropte «where is the money» eller liknende. De tre andre kom raskt inn i leiligheten. De fire tiltalte fordelte da oppgavene seg imellom, med å «passe på» de fornærmede og lete etter penger og verdigjenstander. Det er ikke avgjørende for retten å ta stilling til hvem av de fire som gjorde nøyaktig hva."

Kvinnene fryktet for livet

"De fornærmede ble holdt i ro med en kombinasjon av fysisk makt og trusler med pistolen. NN holdt først fornærmede nummer 1 fast med makt. Hun forsøkte flere ganger å komme seg løs for å rømme, men ble holdt igjen. På et tidspunkt rev hun seg løs fra NN, men da tok MM tak i håret hennes og rev henne ned på gulvet igjen."

Begge de fornærmede kvinnene har forklart at de tiltalte, på engelsk, ropte at de ville drepe dem. Men ingen av de tiltalte har erkjent å ha sagt noe slikt. Tingretten konkluderer imidlertid med at det ikke er nødvendig å avklare om ordet "kill", eller drepe, ble brukt for å avgjøres skyldspørsmålet.

Mistet russekort med navn og bilde

Selve ranet varte rundt ti minutter. Men på vei ut glemmer en av de tiltalte sekken sin inne i leiligheten i Bogstadveien. Han returnerer til leiligheten umiddelbart, og må slåss med de to kvinnene for å få med seg sekken. Han slår kvinnene med knyttet neve, slenger dem i vegger, og tar kvelertak på en av dem. Til slutt får tenåringsgutten med seg sekken. Men etter basketaket, i flukten, mister han russekortet sitt. På russekortet var tiltalte både avbildet og navngitt.

Samlet fikk de sju tenåringsguttene med seg omlag 130.000 kroner i kontanter fra det brutale ranet av de to prostituerte. I tillegg ranet guttene til seg smykker og mobiltelefoner. Samlet verdi av kontanter, smykker og mobiler anslås i retten til å være rundt 170.000 kroner.

Kun en får fengselsstraff

På grunn av de tiltaltes lave alder da ranet ble begått, dømmes fire av de tiltalte til ungdomsstraff. En blir idømt samfunnsstraff, mens kun en av de sju får fengselsstraff. Fengselsstraffen er av tingretten satt til to år og fire måneder. Den tiltalte som fikk strengest straff var også tiltalt for andre forhold.

De fornærmede kvinnene fortalte i retten hvordan de fortsatt er preget av det brutale ranet. Og hvordan de har måttet ha psykologhjelp for å bearbeide reaksjonene.

Oslo tingrett dømmer også de sju tiltalte guttene til å betale hver av kvinnene 60.000 kroner i oppreisning. I tillegg til at kvinnene får tilbakebetalt henholdsvis drøyt 130.000 kroner og 33.000 kroner i erstatning.

Powered by Labrador CMS