Barna og foreldre ved Bolteløkka skole vil onsdag få et enstemmig bystyre i ryggen. Det blir ikke bussing i to og et halvt år. Det blir midlertidig skole på Adamstuen i stedet. Foto: Arnsten Linstad

Bolteløkka-elever kan slippe jubelen løs. Enstemmig bystyre sier NEI til bussing og JA til paviljongskole

Bolteløkka-elever og foreldre har vunnet en stor seier over skolebyråkratene. Nå sier også de rødgrønne nei til å frakte ungene med buss til Brynseng i to og et halvt år.

Publisert

I langt tid har FAU ved Bolteløkka kjempet i motvind og trodd de kom til å tape kampen mot utdanningsetaten.

Men klokken 12.50 tirsdag sendte de fire rødgrønne partiene Ap, MDG, SV og Rødt ut en felles pressemelding.

— Byrådspartiene og Rødt har blitt enige om at det arbeides for å sette opp paviljong for Bolteløkka skoles elever, står det i pressmeldingen signert av de fire partienes skolepolitikere Kamzy Gunaratnam (Ap), Rauand Ismail (MDG), Sarah Safavifard (SV) og Eivor Evenrud (R).

Borgerlige hele tiden for paviljongskole

Fra før var det kjent at de borgerlige partiene sto på foreldrenes side. Men et forslag fra Høyre i sist bystyre, om å vedta en paviljongskole i stedet for bussing, ble nedstemt.

Likevel var ikke alt håp ute for Bolteløkka-elevene og FAU ved skolen. Rødt og Ap understreket at de ikke hadde tatt endelig stilling til saken.

FAU-leder Magnus Ravlo-Stokke (til v.) sammen med Bolteløkka-foreldrene Åsne Seierstad og Magnus Buflod utenfor Rådhuset etter det avgjørende møtet mandag, som sikret støtte også fra de rødgrønne partiene i bystyret. Foto: Arnsten Linstad

De rødgrønne partiene ba om mer tid og informasjon fra utdanningsetaten, som ville frakte over 400 elever tvers gjennom byen i to og et halvt år mens Bolteløkka ble pusset opp.

Og de rødgrønne partiene Ap, SV, MDG og Rødt ville gå en ny runde med Bolteløkka FAU, som har stått på for paviljongskole ved Veterinærhøyskoletomta på Adamstuen.

Hektisk møtevirksomhet

Mandag formiddag møtte FAU ved Bolteløkka utdanningutvalget i bystyret, og la frem de siste opplysningene foreldrene hadde i saken.

Samtidig pågikk en prosess hos utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) der alle tall og opplysninger fra utdanningsetaten ble saumfart mandag.

Bolteløkka-foreldrene Magnus Buflod og Åsne Seierstad argumenterte for paviljongskole i et møte med bystyrets skolepolitikere mandag. Dagen etter gikk de rødgrønne partiene ut og ga sin støtte til Bolteløkka FAU. Foto: Arnsten Linstad

Utover kvelden mandag diskuterte alle de fire rødgrønne partiene Bolteløkka-saken i sine grupper. Både Ap og MDG gikk svært langt i valgkampen og ga tydelig støtte til en midlertidig paviljongløsning på Adamstuen mens Bolteløkka skole skal totalrehabiliteres.

Spørsmålet var om de to byrådspartiene Ap og MDG ville stå ved sine løfter i valgkampen.

Eivor Evenrud (R) og Kamzy Gunaratnam (Ap) lytter til Bolteløkka-foreldre som i siste liten fikk lagt frem sine argumenter for bystyrets skolepolitikere mandag. Foto: Arnsten Linstad

Og tirsdag formiddag var konklusjonen klar: Elever og foreldre ved Bolteløkka skole får det som de vil. Utdanningsetatens planer om bussing skrotes for godt.

Det blir satt opp paviljonger i Thulstrups gate ved Veterinærhøyskoletomta på Adamstuen. I tillegg skal noe av eksisterende bygningsmasse ved den fraflyttede høyskolen også brukes som midlertidig skole.

SV snudde motvillig

Etter det VårtOslo forstår var både Ap og MDG tydelige på at de sammen med Rødt ville støtte Bolteløkka-foreldrene etter det siste møtet mandag. Mens SV skal motvillig ha snudd.

Ingen fra SVs bystyregruppe møtte opp da Bolteløkka FAU var i utdanningsutvalget mandag. Men Inga Marte Thorkildsens byrådssekretær Tarjei Helland (SV) var til stede. Foto: Arnsten Linstad

Når et enstemmig bystyre onsdag vedtar paviljongskole i Bolteløkka-elevens nærmiljø, og vraker busstransport tvers over byen, er det et nederlag for utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Hun har hele tiden motsatt seg at bystyret skal overprøve utdanningsetatens planer om å frakte elevene med buss til Brynseng.

I et intervju med Dagsavisen tirsdag kommer Thorkildsen med et stikk til både bystyreflertallet og Bolteløkka-foreldrene.

Holdt tall skjult for bystyret

—  Bystyret har en mulighet til å instruere etatene, og det hender fra tid til annen at man gjør det. Sånn er det i et demokrati. Vi har ikke overlatt alt til fagfolk. Men jeg vil nødig anbefale at vi gjør det særlig ofte, sier SV-byråden til avisen.

— Det vil gjøre det umulig å jobbe for våre fagfolk i kommunen. Det er der kompetansen sitter. Men at det skjer innimellom er ikke overdramatisk, sier Thorkildsen.

I intervjuet med Dagsavisen nevnes ikke at utdanningsetaten holdt alle beregninger om kostnader ved paviljongløsning skjult for både, foreldre, byrådet og bystyret.

Først da et samlet bystyre instruerte SVs utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen om å fremskaffe tallene fra etaten fikk bystyret innsyn i hele regnestykket.

Vedtar bedre brukermedvirkning

Høyre, Venstre, KrF, Sp, Frp og FNB har tydelig gitt uttrykk for at de støtter Bolteløkka-foreldrenes krav om paviljongskole på Adamstuen.

Derfor vil et enstemmig bystyre vedta dette nå når også de rødgrønne har bestemt seg.

Forslaget de fire rødgrønne partiene onsdag fremmer i bystyret lyder som følger:

  • Bystyret ber byrådet gå videre med en paviljongløsning for Bolteløkka skole.
  • Bystyret ber byrådet sørge for at paviljongløsningen og rehabiliteringen på Bolteløkka ikke går utover andre prioriterte prosjekter på utdanningsfeltet.
  • Bystyret ber byrådet sikre god brukermedvirkning i alle fremtidige skoleprosjekter, både permanente og midlertidige.
Powered by Labrador CMS