Rødt sikrer at byrådsleder Raymond Johansen og resten av det rødgrønne Ap/MDG/SV-byrådet får bystyreflertall for hovedtrekkene i det opprinnelige budsjettforslaget. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Rødt og byrådspartiene enige om Oslo-budsjett for 2020: Bydelene får 85 millioner ekstra

Budsjettforslag fra Ap, MDG og SV vil i hovedsak bli vedtatt av bystyret i desember. Men Rødt har fått gjennomslag på viktige områder.

Publisert

På enkelte områder har Rødt fått til påplusninger. Rødt har også fått gjennomslag for å fryse såkalt gjengs leie, det vil si husleie på kommunale boliger.

— Ja, Rødt er enige om et Oslo-budsjett med byrådspartiene, sier Rødts gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud til VårtOslo.

— Ingen husleieøkning

Byrådet har ikke rent flertall i bystyret og er derfor avhengig av tre stemmer for å få gjennom sitt budsjett for 2020. Nå sikrer Rødt budsjettflertall for Ap/SV/MDG-byrådet.

— Vi er blant annet enige om at vi legger inn 85 millioner kroner mer til bydelene, sier Evenrud.

Rødt stilte allerede før valget krav om at kommunale husleier skulle reduseres. I budsjettforhandlingene er partiet nå blitt enig med Ap, MDG og SV om at såkalt gjengs leie foreløpig fryses i 2020.

— Det innebærer at det ikke blir noen husleieøkning for folk i kommunale boliger frem til vi får skrotet hele ordningen med gjengs leie, sier Eivor Evenrud.

Oppretter egen kvinnepott

Et av de mer overraskende punktene de fire partiene er enige om i budsjettet er en egen kvinnepott på 5 millioner kroner neste år. Dette er en pott for organisasjoner og tiltak rettet mot kvinner.

Tiltak for å kutte klimagasser preger byrådets budsjettforslag for neste år og i planen som skal vedtas for perioden frem til og med 2023. Illustrasjon: Oslo kommune

— Et godt budsjett har nå blitt enda bedre på velferd, helse, kultur og likestilling. Særlig er vi i SV fornøyd med at vi nå i fellesskap er enig om en fast pott til kvinneorganisasjonene på 5 millioner i året, sier SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll.

Mer til bydelene

Her er en oversikt over hva de fire partiene er kommet til enighet om:

  • Over 100 millioner kroner mer universell utforming av kommunale bygg, særlig på skoler og T-banestasjoner.
  • Økt bydelsramme på 85 millioner kroner til mer velferd og gode tjenester der folk bor.
  • Skjerming av kutt i velferdsetaten og helseetaten.
  • Frys av gjengs leie hele neste år.
  • En egen fast kvinnepott på 5 millioner kroner for organisasjoner og tiltak rettet mot kvinner.
  • Økte bevilgninger på i alt 42,4 millioner kroner til en rekke frivillige organisasjoner og tiltak innen velferdssektoren og kultursektoren.
  • Sikret midler til flere idrettsanlegg, rehabilitering av Veitvet og Kjelsåsmyra kunstgressbane og prosjektering av Bjøråsen kunstgressbane.

— Konstruktive forhandlinger

— Så har Rødt fått til en rekke tilskudd innen helsesektoren. Vi sikrer blant annet også at flere rusinstitusjoner som var foreslått avviklet får fortsette.

Det rødgrønne byrådet legger opp til storsatsing på utslippsfrie busser og hyppigere avganger på både trikk og buss i årene fremover. Foto: Birgitte Haneide / Ruter

Rødt har også stilt krav om at kommunen skal bruke mer penger på såkalt universell utforming. Det vil si at blant annet offentlig bygg, holdeplasser og lignende blir lettere tilgjengelig for folk med bevegelseshemming.

— Det settes nå av over 100 millioner kroner ekstra til universell utforming, sier Evenrud.

Tilsammen anslår Rødt-politikeren at de har fått gjennomslag for 180 millioner kroner mer til drift og over 100 millioner kroner til investeringer

— Hvordan har forhandlingene med byrådspartiene vært?

— Det har vært konstruktive og gode forhandlinger. Disse fire partiene begynner jo å kjenne hverandre etterhvert. Viktigst for oss var det at bydelene fikk mer å rutte med. Dette er kjernevirksomheten til kommunen. Uten den påplusningen kunne Rødt aldri gått med på en avtale, sier Evenrud.

Rødt får ikke lavere politikerlønninger

— Hvilke sak eller saker har Rødt ikke fått gjennomslag for?

— Vi foreslo å kutte politikerlønningene i Oslo. Men det fikk vi ikke gjennomslag for. Jeg håper likevel vi kan få med Ap, MDG og SV til å fryse politikerlønningene ut hele perioden, sier Rødts gruppeleder i bystyret.

Lønningene til Oslos heltidspolitikere, både i byrådet og bystyret, blir fastsatt i mai neste år. Men ligger inne i 2020-budsjettet for Oslo, som sluttbehandles av bystyret 11. desember.

— Jeg er svært glad for at vi også denne gangen har oppnådd enighet for byrådets budsjett, med viktige påplussinger som gjør budsjettet samlet sett enda bedre, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Frode Jacobsen i en pressemelding.

— Økt satsing på grønt nærmiljø

Også MDG er fornøyd med at byrådspartiene har kommet til enighet med Rødt.

— Jeg er glad for at vi har kommet fram til en enighet som gjør et godt budsjett enda bedre, gjennom økt satsing på gode og grønne nærmiljøer og tilgjengelighet for alle, og mer midler til frivilligheten, både innen kultur, helse og for utsatte grupper, sier MDGs gruppeleder Sirin Hellvin Stav.

— Vi er også glade for økte rammer til bydelene som vil sikre gode tjenester til innbyggerne, disse midlene er viktige for grasrotdemokrati og muliggjør enda mer grønn politikk lokalt i bydelene, sier Stav.

Powered by Labrador CMS