Rødt setter en stopper for kutt fra det rødgrønne byrådet i Oslo. Foto: Oslo kommune

Rødt tvinger de rødgrønne til å stanse budsjettkutt i Oslos rusomsorg

Publisert

Forhandlingene om Oslo-budsjettet sluttføres denne uken, men allerede er det klart at Rødt har klart å stanse kutt i en rekke lavterskeltilbud til rusmisbrukere og psykisk syke.

Det rødgrønne byrådet foreslo å kutte pengestøtten til en rekke ideelle organisasjoners tilbud til byens rusmisbrukere og psykisk syke. Men byrådspartiene Ap, SV og MDG er avhengige av Rødts stemmer i bystyret for å få vedtatt Oslo-budsjettet for 2018.

Allerede før budsjettforhandlingene er ferdige, har Rødt klart å få gjennom at kommunens støtte til blant andre Fontene-husene, Kirkens Bymisjons "Lønn som fortjent", Marita-stiftelsens ulike tilbud, Frelsesarmeens "Fyrlyset" og Røde Kors-tilbudet "Flyktningeguiden" skal opprettholdes.

Dumt politikerspill fra byrådet

Eivor Evenrud fra Rødt. Foto: Christian Vassdal

Med rekordhøye inntekter kunne finansbyråd Robert Steen (Ap) legge frem tidenes mest ekspansive Oslo-budsjett tidligere i høst. Aldri før har hovedstaden hatt så mye penger til rådighet. Likevel valgte byrådet for andre år på rad å foreslå en lang rekke kutt som rammet særlig kristne organisasjoners arbeid med rusmisbrukere.

– Vi forhandlet om nøyaktig de samme kuttene i fjor. Jeg blir ganske oppgitt og opplever byrådets budsjettforslag som dumt politikerspill, sier Rødts gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud, til VårtOslo.

– Nå måtte vi for andre år på rad kreve reversering av byrådets kuttforslag til de svakeste svake her i byen. For Rødts del spiller det ingen rolle hvilket livssyn de ideelle organsiasjonene har i denne sammenhengen, fortsetter Evenrud.

KrF er enige med Rødt

Kristelig Folkepartis enslige svale i bystyret, Erik Lunde, uttrykker også forundring over de foreslåtte kuttene.

Erik Lunde fra KrF. Foto: Oslo KrF

– Oslo er en by der de aller fleste har det bra, men det er likevel mange som faller utenfor. Det rødgrønne byrådet snakker stadig om hvor varm og inkluderende Oslo skal være under Ap, SV og Miljøpartiets styre. Med kutt i tilbudet til byens svakeste sender de stikk motsatt signal, sier Erik Lunde.

Han merker seg også at mange av det rødgrønne byrådets kuttforslag rammer kristne organisasjoner.

- Det er svært bekymringsfullt hvis kristne med et sterkt sosialt engasjement nå sees på som et problem av Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet, sier Lunde.

Må gi og ta i forhandlingene

VårtOslo har tidligere fortalt at også Leieboerforeningen skjermes mot det rødgrønne byrådets kuttforslag. Nå blir også JURK (juridisk rådgivning for kvinner) skjermet mot de foreslåtte kuttene. Det samme gjør det juridiske lavterskel-tilbudet JussBuss. Men etter det VårtOslo erfarer betyr dette at Rødt må godta at det ikke kuttes i Oslo politikerlønninger.

– Forhandlingene med byrådets bystyrepartier pågår fortsatt og det er flere deler av budsjettet som ikke er klart ennå, sier gruppeleder Eivor Evenrud i Rødt.

Torsdag formiddag møtes bystyrets finanskomite til heldagsmøte om budsjettet. I praksis er alle store budsjettposter ferdigforhandlet etter finanskomiteens møte, selv om bystyret formelt sett vedtar Oslo-budsjettet onsdag 13. desember.

Powered by Labrador CMS