I september mente Eivor Evenrud at det var uforståelig med kutt til Frelsesarmeens rusomsorg. Nå går Rødt likevel inn for et kutt på fire millioner kroner. Foto: Arnsten Linstad

Rødt snur og sikrer rødgrønt flertall for million-kutt til Frelsesarmeens rusomsorg

� Jeg fatter ikke at Ap/SV/MDG-byrådet kan kutte i bevilgningene til Frelsesarmeens tiltak Jobben, sa Eivor Evenrud (R) i september. Men nå er det en annen tone fra byrådets støtteparti.

Publisert

— Vi er skuffet over at Rødt på denne måten svikter en svært sårbar gruppe i hovedstaden vår, sier leder av Frelsesarmeens rusomsorg i Oslo, Frode Woldsund.

Bakgrunnen for den kraftige reaksjonen fra Frelsesarmeen, er at Rødt onsdag gikk inn for å likevel kutte de kommunale bevilgningene til lavterkseltilbudet Jobben. I finanskomitéens innstilling til bystyret, går Rødt sammen med Ap, SV og Miljøpartiet, og kutter fire millioner kroner til Frelsearmeens tiltak Jobben.

Fakta om Jobben:

  • Sysselsetter hver eneste dag mellom 40 og 50 rusmisbruker i Oslo.
  • Er et lavterskel- og arbeidstilbud, der deltakerne blant annet plukker søppel, rydder Oslos strender og badeplasser.
  • Driver med gjenbruk, trefelling og annet forefallende arbeid.
  • Med et kutt på fire millioner kroner i kommunal støtte, frykter Frelsesarmeen for tilbudets fremtid.

— Dette er mennesker i en veldig vanskelig livssituasjon. Men som finner motivasjon til livet gjennom å gjøre en samfunnsnyttig tjeneste gjennom Jobben. At det er de som skal bli salderingspost i en politisk hestehandel, er bare trist, sier Woldsund til VårtOslo.

— Rødt med på å ramme de svakeste svake

Det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådets opprinnelige budsjettforslag i september inneholdt et kutt på fem millioner kroner til Jobben. Men for å få gjennom hoveddelen av budsjettet i bystyret 12. desember, er det rødgrønne byrådet avhengig av Rødts stemmer for å skaffe seg flertall.

� Rødt er med på å ramme de svakeste svake i Oslo, sier leder av Frelsesarmeens rusomsorg, Frode Woldsund. Foto: Arnsten Linstad

I september i år sa Rødts gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud, ordrett til VårtOslo:

"Jeg fatter ikke at man kan kutte Frelsesarmeens tiltak Jobben med fem millioner kroner. Dette er et kutt som vi forventer at byrådet i nær fremtid signaliserer at de snur, slik at tiltaket Jobben slipper flere måneder med usikkerhet."

Frelsesarmeens Frode Woldsund sier klart og tydelig at han mener Rødts bryter løftet om å sikre tiltaket Jobben den samme oveføringen fra bystyret som da fjorårets budsjett ble vedtatt.

— Det Rødt sikrer flertall for betyr at det blir en betydelig reduksjon i tilbudet til rusmisbrukere. De svakeste svake. 30 mennesker mister det som så langt har fått dem opp og ut i hverdagen, sier lederen for Frelsesarmeens rusomsorg.

Forsvarer kutt med andre påplusninger

VårtOslo har konfrontert Rødts Eivor Evenrud med uttalelsene fra 23. september og det partiet nå går inn for i budsjettbehandlingen i bystyrets finanskomité.

— En million kroner er det som per i dag ligger som påplussing fra byrådets opprinnelige forslag til Jobben. En million er selvsagt mindre enn fire millioner, jeg har ingen problemer med å se at man reagerer på det, skriver Eivor Evenrud til VårtOslo i en tekstmelding.

Dokumentet som viser svart på hvitt hva de rødgrønne partiene i bystyret går inn for. En påplusning på en million kroner til Jobben er i realiteten et kutt på fire millioner kroner fra fjorårets budsjettvedtak i bystyret.

— Totalt så legger vi likevel på 3.9 millioner kroner i påplusning. Av dette går en million kroner til Jobben, 2.5 millioner til Nyttig Arbeid, og 400.000 kroner til Lønn som fortjent, skriver Evenrud.

Men Rødts argumenter for å støtte et kutt på fire millioner kroner til Jobben imøtegås imidlertid kraftig av Frelsesarmeen.

— Rødgrønn mistro til Frelsesarmeen

— Påstanden om at pengene skulle kunne kompenseres med ytterligere frivillig innsats, er misforstått. Vi har allerede 120 frivillige i rusomsorgen bare i Oslo. Og det er urealistisk at man skal kunne hente inn ytterligere frivillig innsats med den nødvendige sosialfaglige kompetansen man trenger i møte med rus og psykiatri, sier Frelsesarmeens Frode Woldsund.

� Rødt og byrådspartiene viser med kuttet en mistro til Frelsesarmeen, sier KrFs Erik Lunde (til v.). Her sammen med Venstres Hallstein Bjercke som også går mot kuttet på fire millioner kroner. Foto: Arnsten Linstad

Også Kristelig Folkeparti reagerer kraftig på det de mener er et regelrett løftebrudd fra Rødts side.

— Byrådet kan snakke mye om å skape en varmere by med plass til alle, men her gjør de med støtte fra Rødt det motsatte. Det er også ganske typisk at byrådet med Rødts støtte heller styrker et tilbud i egen regi. Dette viser en mistro til en ideell aktør som Frelsesarmeen, sier KrFs bystyrerepresentant Erik Lunde

— Det er jo ganske utrolig at det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet og Rødt ikke finner rom til dette i et budsjett som flyter over av penger. Det er jo noe av det mest usosiale man kan gjøre. Det fører til at sårbare mennesker mister jobben sin og en meningsfull hverdag, sier Lunde.

Rødt vil ikke kommentere hestehandel med byrådet

Beholdere rusmisbrukere fra Jobben bruker når de fjerner søppel i Oslos gater. Foto: Frelsesarmeen/Kristianne Marøy

Budsjettbehandlingen som nå pågår i bystyrets finanskomité skal munne ut i bystyrets endelige behandling 12. desember. Men byrådspartiene Ap, SV og MDG har i lang tid forhandlet med Rødt for å sikre byrådets forslag et flertall i bystyret før den endelige budsjettbehandlingen.

Det innebærer trolig at Rødt, ved å stemme for million-kuttet til Frelsesarmeen, også får noe tilbake fra Ap, SV og MDG. Men på direkte spørsmål fra VårtOslo om hva slags hestehandel Rødt nå har inngått for å være med på et kutt på fire millioner kroner til jobben, er dette svaret vi får:

— Som det ble sagt i finanskomiteen i dag, så gjenstår litt av flertallspartienes budsjettprosess. Men det vi fremmet i dag ligger til grunn for bystyrets behandling 12.desember, skriver Evenrud i en tekstmelding.

Men hva er det som får Rødt til å gå inn for dette kuttet? Et kutt Frelsesarmeen kaller et løftebrudd.

— Som jeg svarte over her, så er det per i dag litt igjen av budsjettprosessen, og jeg har derfor ingen kommentarer om hva man har fått eller ikke fått, skriver Eivor Evenrud.

Powered by Labrador CMS