Slik kan Innspurten 2 bli seende ut om noen år. Illustrasjon: Planforslag fra Vålerenga kultur - og idrettspark.

Vålerenga fikk stadiontomt til én krone. Nå kan de få en ny tomtegave verdt titalls millioner av kommunen

Byrådet ser ut til å gå imot egne fagetater og lar Vålerenga bygge boligblokk på Valle. Naboer mener dette er nok en kjempegave til Vålerenga fotball fra kommunens side.

I fjor høst åpnet Vålerenga sitt nye stadionanlegg på Valle Hovin. Endelig var østkantklubben kommet hjem etter 104 år i eksil. Som en del av tomtegaven fra bystyret for én krone i 2008, har mange trodd at også eiendommen i Innspurten 2 fulgte med. Men det stemmer ikke.

Ifølge opsjonsavtalen mellom Oslo kommune og Vålerenga fotball (punkt 10), fra 2008, blir ikke denne tomta Vålerenga sin før den blir omregulert fra dagens status som grønt- og friområde.

Vålerenga kultur- og idrettspark har siden 2016 ønsket å omregulere tomta til bolig- og næringsformål og selge den videre til eiendomsutviklere. Nå kan det se ut som byrådet går med på en omregulering, trass i at det strider med kommuneplanen og går mot anbefalingene til plan- og bygningsetaten, bymiljøetaten og bydelsutvalget i Gamle Oslo. Også eiendoms- og byfornyelsesetaten har uttrykt sterk skepsis.

Innspurten 2, i trekanten på bildet, er det omdiskuterte området. Illustrasjon: Planforslag fra Vålerenga kultur - og idrettspark.

Forhandlinger om tomta har startet

15. mai kunngjorde likevel eiendoms- og byfornyelsesetaten at de vil starte opp forhandlinger med Vålerenga kultur- og idrettspark om hva utbyggeren plikter å gjøre med tomta og infrastrukturen ved en utbygging. Det betyr at kun et nei fra bystyret til omregulering vil hindre Vålerenga fra å selge tomta til private utbyggere.

— Jeg vil ikke si hvor langt vi har kommet i prosessen. Men det har vært langvarig dialog mellom oss og kommunen med tanke på omregulering og salg av tomta, sier daglig leder i Vålerenga kultur- og idrettspark, Stig Ove Sandnes, til VårtOslo.

Han understreker at det fortsatt er flere hindre på veien før overtagelsen kan finne sted. Et av disse er en omregulering, som åpner for at Vålerenga kan selge tomta videre til et eiendomsfirma for anslagsvis flere titalls millioner av kroner.

Allerede har Vålerenga solgt to tredeler av den tomta de fikk til 1 krone i 2008. Salget innbragte, ifølge Finansavisen, rundt 300 millioner kroner. Eiendommen i Innspurten 2 kan utgjøre et bruksareal på anslagsvis 5650 kvadratmeter, ifølge planforslaget fra Vålerenga kultur- og idrettspark. Det er rimelig å anta at verdien beløper seg til flere titalls millioner av kroner.

— Vålerenga får nok en gave

Flere av naboene til den nye stadion på Valle er skeptiske til en eventuell omregulering av den aktuelle tomta til bolig- og næringsformål. Bloggen Ensjø - aktuell informasjon, laget av Per Øivind Eriksen, argumenterer for at det er viktig å beholde grønne lunger og friområder når såpass store områder som Valle Hovin nedbygges. Eriksen mener en omregulering kan fort oppfattes som at Vålerenga får ytterligere en gave fra kommunen.

— En ting skal være udiskutabelt. Vålerenga har gode politiske kontakter og støttespillere i byrådet som gjør at dette opplegget er mulig. Hadde dette vært en «vanlig» privat aktør, så ville det nok ikke vært så enkelt, skriver han.

Eriksen oppgir at han kjenner til at det har vært kontakt mellom byrådsavdelingen og plan- og bygningsetaten på et høyere nivå for å få gjennom Vålerengas ønsker om omregulering, men ingen vil uttale seg om saken og henviser oppover i systemet.

— Her har nok plan og bygg måtte akseptere at de blir overstyrt, mener han.

Prosjektets formål er å dekke VIFs underskudd

Lokalpatrioten synes Vålerenga løper fra forpliktelsene sine.

Lokalpatriot Per Øivind Eriksen. Foto: Privat

— I de opprinnelige reguleringsvedtakene for Vålerenga stadion sto det også at man skulle bidra til infrastruktur, blant annet veier og diverse ting knyttet til Innspurten og Grenseveien. Men fordi stadionprosjektet ble mye dyrere enn man tenkte seg, fikk ikke Vålerenga og StorOslo Eiendom råd til å bygge all infrastrukturen. De fikk derfor Oslo kommune i 2017 til å endre reguleringsvedtaket og dermed i praksis overta kostnader på minst 25 millioner kroner, skriver han.

Han undrer seg på hvor langt østkantklubben kan strekke strikken denne gangen, på bekostning av andre.

— Det er litt ironisk at Vålerenga igjen skal bidra til infrastruktur i et prosjekt som kun bygges for å dekke inn underskuddet på en stadion som allerede er bygget. Hvor mye skal kommunen og lokalbefolkningen bidra med denne gangen? spør han.

Tror noen har snakket sammen

Ensjø-entusiasten er svært bekymret for behandlingen av reguleringssaken. Han antyder at den viser at enkelte har snakket sammen på bakrommet for å få ønsket resultat.

— Dette er nok en vanskelig og betent sak, for alle jeg snakker med vil ikke si noe om saken og henviser hele tiden oppover i systemet. Dessuten er de siste saksdokumentene i planinnsyn heller ikke åpne og tilgjengelige. Der står det at dokumentene er unntatt offentlighet, påpeker han.

Her kan det komme boliger og næringsareal. Foto: Ensjø aktuell informasjon

Gaven fra kommunen kan bli enda gunstigere

Eriksen innser likevel at en omregulering av den aktuelle tomta har vært en mulighet helt siden 2008 og peker på avtalen mellom VIF og Oslo kommune. Den sier: "Dersom det innen utløpet av opsjonstiden blir truffet endelig vedtak om omregulering av hele eller deler av gårdsnummer/bruksnummer 130/158 til annet enn offentlig område, friområde, offentlig vei eller barnehageformål, skal også denne eiendommen inngå i tomtegaven fra Oslo Kommune."

— Det er nettopp et slik vedtak, om å gi eiendommen til Vålerenga fotball, bystyret nå kan treffe. Men dette er ikke en rettighet for Vålerenga fotball og heller ikke en plikt for kommunen. Vålerenga har selv fremmet reguleringssaken og vil også selv tjene på at tomta omreguleres, for da faller tomta inn under tomtegaven som Vålerenga fikk for 1 krone, sier Per Øivind Eriksen til VårtOslo.

Forurenset grunn skapte behov for inntekter

Daglig leder i Vålerenga kultur- og idrettspark, Stig Ove Sandnes, gjør oppmerksom på at det allerede ved oppstarten av stadionprosjektet, i juni 2016, var kjent at byggingen ville bli rundt 50 millioner dyrere enn tidligere antatt. Årsaken var at det under grunnarbeidene ble funnet svært forurenset masse som måtte fjernes.

Daglig leder i Vålerenga kultur- og idrettspark, Stig Ove Sandnes. Foto: Privat

— Helt siden den gang har vi arbeidet med å finne potensielle inntektskilder for å dekke opp for overskridelsene. Det har ikke vært mulig å belåne stadion mer enn i dag. Derfor er løsningen med å selge tomta den eneste reelle løsningen, sier Sandnes.

Han har forståelse for at enkelte fortsatt kan være lite fornøyde med at Vålerenga fikk en tomtegave av bystyret, men sier klubben kun har forholdt seg til spillereglene gjennom hele prosessen.

— Vi har hele veien hatt en tett dialog med kommunen rundt prosjektet og har siden 2016 vært klare på at vi har hatt utfordringer i forhold til merkostnadene. Jeg opplever at dette er bekymringer kommunen har tatt på alvor, sier den daglige lederen.

— Grøntarealer vil bli erstattet

Et av stridstemaene rundt en omregulering av tomta har vært mangelen på grønt- og friarealer i området. Ved en omregulering forsvinner nok en etterlengtet grønn flekk. Stadionsjefen lover at dette vil bli tatt hånd om.

— I reguleringssaken som vil komme opp for bystyret, vil vi ta høyde for at det vil bli opparbeidet en erstatning for grøntarealene som forsvinner. Detaljene rundt dette vil bli utarbeidet av byrådsavdelingen, sier han.

Saken ligger fortsatt til behandling i byrådet. Byråd for byutvikling Hanna E. Marcusssen (MdG) vil derfor ikke kommentere saken overfor VårtOslo.

[Annonse]

Powered by Labrador CMS