Til høyre i bildet, bak snøhaugen, sees skiltet som markerer at parkeringen er ment for bevegelseshemmede. Foto: Lisbeth Irene Nordli

Snø dumpes på handikapp-parkering flere steder i byen. Men ingen brøyteselskaper er bøtelagt

� Det er lite å utsette på kommunens regler om snøfjerning på HC-parkering. Praksis viser seg imidlertid å være noe annet, sier regionleder Magnhild Sørbotten i Handikapforbundet Oslo.

Publisert

Sist uke viste VårtOslo hvordan handikapp-parkering ved Ullevål sykehus var brukt som snølager mens snøen ble fjernet fra ordinære p-plasser. Det er sykehusets virksomhet Sykehusservice som har ansvaret for snørydding. Men jobben er satt bort til Vaktmesterkompaniet. Nå er brøyteselskapet bøtelagt for å ha ryddet for dårlig.

Nå viser det seg imidlertid at praksisen med å dumpe snø på parkeringsplasser for bevegelseshemmede ikke bare er et problem ved Ullevål sykehus. VårtOslo sitter med bildedokumentasjon som viser at snø dumpes og lagres på kommunal handikapp-parkering flere steder i byen.

LES OGSÅ: Vaktmesterkompaniet brukte HC-parkering som snølager ved Ullevål sykehus

— Snø skal ikke lagres på HC-parkering

Det er bymiljøetaten som har ansvar for snørydding på kommunal grunn. Men i likhet med praksis hos Oslo Universitetssykehus Ullevål, blir snørydding på Oslo kommunes grunn satt bort til private brøyteselskaper.

Mellom Majorstukrysset og Valkyrien ligger handikapp-parkeringen med rester av snøhauger. Bildet er tatt sist uke. Foto: Ola Kvisgaard

— HC-plasser kan i perioder med snø ha redusert tilgjengelighet, men de skal ikke brukes til snølagring, slik som andre p-plasser kan, skriver presseansvarlig i bymiljøetaten, Monica T. Olsen, i en epost til VårtOslo.

— De som har fått tildelt HC-bevis som gir rett til å parkere på spesielt tilrettelagte plasser har særlige behov som må ivaretas sommer som vinter. Oslo kommune har derfor stort fokus på denne brukergruppen, og på HC-plasser, skriver Olsen.

Risikerer dagbot på 5.000 kroner

Bymiljøetaten har fått se tre av bildene VårtOslo har fra ulike HC-plasser forskjellige steder i Oslo. Etaten opplyser at brøyteselskaper kan bli ilagt bøter på 5.000 kroner per dag dersom snø ikke er fjernet fra p-plasser for bevegelseshemmede.

Snøen som ble dumpet på handikapp-parkeringen i Hovfaret på Skøyen er i ferd med å smelte. Men tirsdag 19. feburar var det fortsatt ikke ryddet. Foto: Magnhild Sørbotten

— Men i kontrakten skal entreprenør ha mulighet til å rette feil før mulkt gis. Bymiljøetaten har så langt denne sesongen ikke gitt mulkter for manglende snøfjerning på HC-plasser, da alle steder som er påpekt har blitt rettet innen de frister som er gitt, skriver Monica T. Olsen i eposten.

Handikapforbundet misfornøyd

Men Handikappforbundet er ikke fornøyd med svarene fra bymiljøetaten. I vinter har flere bevegelseshemmede henvendt seg til forbundet og fortalt om snødumping på HC-plasser ulike steder i byen.

— Det er lite å utsette på kommunens regler om snøfjerning på HC-plasser. Praksis viser seg imidlertid å være noe annet. Det er mer enn underlig å lese at det ikke har vært grunnlag for å bøtelegge entreprenørene denne vinteren, sier regionleder Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund Oslo.

Det er en fallitterklæring at byens funkiser må være de som skal kontrollere at kommunens innleide entreprenører gjør jobben sin, sier regionleder Magnhild Sørbotten i Handikapforbundet Oslo. Foto: Arnsten Linstad

— Samtidig får vi inn flere historier der folk har meldt inn snødeponering og manglende snørydding på HC-plasser til bymiljøetaten. Men flere dager senere er snøen fortsatt ikke fjernet, påpeker Sørbotten.

Ifølge Handikapforbundet skal personen som klagde på snødumping ved HC-parkering i Ekebergveien ha etterlyst tilbakemelding fra bymiljøetaten etter at klagen var meldt.

— Trafikkbetjenter bør sjekke HC-plasser

— Saker innmeldt i vårt system "BYMelding" får en tilbakemelding dersom en har registrert seg som bruker, med epost-adresse. Det kommer en ferdigmelding når arbeidet er utført. Vi ser at meldingen fra Ekebergveien er meldt inn anonymt, og det er årsaken til manglende tilbakemelding, sier Monica T. Olsen i bymiljøetaten.

— BYMelding har også en egen funksjon der en kan huke av for HC-bruker. Dette gir oss et særlig varsel. Vi har hatt egne enheter ute for å fjerne snø på HC-plasser. Dette er de eneste p-plassene vi prioriterer å fjerne snø fra, skriver presseansvarlig Olsen.

Handikapforbundet i Oslo ønsker nå at Oslo kommune og bymiljøetaten vurderer å bruke trafikkbetjenter til å kontrollere at HC-parkering ikke brukes til snølagring. Og at plassene blir forsvarlig ryddet.

— Trafikkbetjentene som sjekker om folk står lovlig parkert, burde også ha ansvar for å kontrollere om byens HC-parkeringsplasser er ryddet for snø. Det er en fallitterklæring at byens funkiser må være de som skal kontrollere at kommunens innleide entreprenører gjør jobben sin, sier Magnhild Sørbotten.

Powered by Labrador CMS