Marit Hvalvik i Skovveien velforening mener det holder med 21-bussen i den ærverdige Frogner-gaten. Foto: Arnsten Linstad
Marit Hvalvik i Skovveien velforening mener det holder med 21-bussen i den ærverdige Frogner-gaten. Foto: Arnsten Linstad

Beboere i Skovveien vil ikke ha Briskebytrikken. På kollisjonskurs med Ruter

Publisert

Nystartet velforening maner til kamp mot at Briskebytrikkens trase flyttes til Skovveien.

– Ruters plan om å flytte Briskebytrikken til Skovveien vil ødelegge gaten. Trikken vil føre til enda større trafikkbelastning i en allerede hardt belastet bolig- og handlegate, sier Marit Hvalvik i nystartede Skovveien velforening til VårtOslo.

Beboerne i den ærverdige Frognergaten har tidligere sloss mot en slik flytting og kampen ble kronet med seier i 2008. Men ni år senere er Ruter i ferd med å sluttføre et forslag til en ny reguleringsplan for Briskebytrikken - Skandinavias eldste elektriske trikkelinje - som innebærer at traseen igjen planlegges gjennom nedre del av Skovveien i bydel Frogner.

Terrorsikring av statsministerbolig og for krapp sving

Briskebytrikken går i dag bak statsministerens bolig som ligger mellom Inkognitogaten og Parkveien. Etter 22. juli 2011 er terrorsikring av statsministerens bolig blitt ett av argumentene for å flytte trikketraseen til Skovveien.

Baksiden av statsministerens bolig har innkjøring fra Inkognitogaten der Briskebytrikken har gått siden 1894. Nå mener Kommunaldepartementet trikketraseen vanskeliggjør terrorsikring. Foto: Arnsten Linstad
Baksiden av statsministerens bolig har innkjøring fra Inkognitogaten der Briskebytrikken har gått siden 1894. Nå mener Kommunaldepartementet trikketraseen vanskeliggjør terrorsikring. Foto: Arnsten Linstad

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener forsvarlig terrorsikring av statsministerboligen vanskeliggjøres av dagens trase. I tillegg er svingen fra Inkognitogaten til Riddervolds gate den krappeste i hele Oslos trikkenett, og det blir bedre fremkommelighet ved å flytte traseen til Skovveien, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Tror ikke på Ruter

Bak nystartede Skovveien velforening står et 30-talls bygårder med om lag 200 leiligheter og 50 næringsdrivende. I dag kjøres leddbuss 21 mellom Helsfyr og Aker brygge i den Frogner-gaten med bygårder fra slutten av 1800-tallet. Nært tilknyttet gaten ligger både Uranienborg skole, Hartvig Nissen videregående skole og Den franske skolen.

– Velforeningen er bekymret for både skolebarnas sikkerhet og alle andre fotgjengere i Skovveien. Med en stor leddbuss som har hyppige ruter her, mener vi det er best at trikken fortsetter å gå i Inkognitogaten, sier Marit Hvalvik.

Hun stiller seg svært tvilende til Ruters påstand om at kurven fra Inkognitogaten til Riddervoldgaten er for krapp til at moderne trikker skal kunne kjøre der.

– Hva er egentlig forskjellen på den svingen og kurven fra Skovveien til Riddervolds gate, spør Hvalvik.

Møter ulike politiske partier

Ruters planer om flytting av Briskebytrikkens trase sluttbehandles i disse dager, før forslaget sendes til plan- og bygningsetaten for videre behandling. Deretter vil planen gå til høring og politisk behandling i Oslo rådhus.

Briskebytrikken har Skandinavias eldste trikketrase. Her går trikken i Inkognitogaten, rett bak statsministerens bolig. Foto: Arnsten Linstad
Briskebytrikken har Skandinavias eldste trikketrase. Her går trikken i Inkognitogaten, rett bak statsministerens bolig. Foto: Arnsten Linstad

– Skovveien velforening har allerede avtalt møter med flere politikere fra ulike partier. Og lokalmiljøet her på Frogner har sloss mot lignende planer tidligere og vunnet. Vi gir oss ikke uten sverdslag, sier en kamplysten Marit Hvalvik.

Ruter sendte brev og ringte naboer

Både Ruter og Sporveien er klar over at flytting av Skandinavias eldste trikketrase fører til protester og uro hos beboere på Frogner. Derfor har Ruter forsøkt å ha dialog med beboere, borettslag og sameier.

– Vi har sendt brev til over 100 husstander og bedt om innspill til planarbeidet som ikke er avsluttet ennå. I tillegg har vi hatt flere samtaler med berørte parter. Til sammen har vi fått 26 skriftlige tilbakemeldinger. Vi tar hensyn til en god del av dem, men kan ikke innfri alle krav og innspill, siden det strider med Ruters intensjoner om å flytte traseen til Skovveien, sier Dahl Johansen.

Powered by Labrador CMS