Den delen av dommen fra lagmannsretten som gjelder frist for utskrivning av eiendomsskatt, vil ha konsekvenser for hele Kommune-Norge, ifølge Oslo kommune. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Høyesterett sier ja til å behandle saken om eiendomsskatt i Oslo kommune

En gruppe huseiere saksøkte i 2017 Oslo kommune for ulovlig innkreving av eiendomsskatt, men tapte i tingretten. I ankesaken i lagmannsretten fikk imidlertid huseierne delvis medhold. Nå skal striden avgjøres av Høyesterett

Publisert

Kjernen i den anken som nå skal behandles i landets høyeste rettsinstans dreier seg om hvorvidt Oslo kommune brøt en frist for innkreving av eiendomsskatt.

Da det rødgrønne flertallet i Oslo bystyre, Ap, SV, Rødt og MDG, besluttet å innføre eiendomsskatt etter valgseieren i 2015, satte Oslo kommune umiddelbart i gang med det omfattende arbeidet for å gjeninnføre skatten de borgerlige i sin tid fjernet.

Høyre-politikere saksøkte egen kommune

Fra og med 2016 krevde kommunen inn skatt på både privatboliger og næringseiendom. Men ble året etter saksøkt av en gruppe boligeiere. I spissen for boligeierne sto blant andre milliardærene Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen. I tillegg viser det seg at også flere Høyre-politikere i Oslo bystyre var med på å saksøke sin egen kommune.

Høyres bystyremedlem Morten Steenstrup har tidligere krevd at Oslo kommune tilbakebetaler den delen av eiendomsskatten som Borgarting lagmannsrett mente er ulovlig innkrevd. Høyrepolitikeren og advokatens kone er en av saksøkerne i tvisten med kommunen. Foto: Arnsten Linstad

Da saken kom opp for Oslo tingrett tapte saksøkerrne og Huseiernes Landsforbund på alle punkter. Oslo kommune ble frikjent, og fortsatte innkrevingen av eiendomsskatt. Men dommen ble anket til Borgarting lagmannsrett. Der vant Oslo kommune på alle punkter unntatt ett punkt: Deler av skatten var innkrevet på feil tidspunkt.

Omlag 250 millioner kroner var feilaktig krevd inn i første kvartal av 2016, mente lagmannsretten. Begge parter, både huseierne og kommunen, anket dommen inn for Høyesterett.

— Glad for at Høyesterett tar saken

Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet at eiendomsskattetvisten mellom Oslo kommune og gruppen med private saksøkere skal behandles. Og det er det omstridte punktet om de omlag 250 millionene og tidspunktet for innkreving som skal avgjøres.

Diagrammet viser fordeling av eiendomsskatt i 2017. Illustrasjon: Oslo kommune

Lovligheten av selve eiendomsskatten er ikke en del av Høyesteretts behandling.

Oslos finansbyråd Robert Steen (Ap). Foto: Arnsten Linstad

Den delen av dommen fra lagmannsretten som gjelder frist for utskrivning av eiendomsskatt, vil ha konsekvenser for alle kommuner i Norge, ifølge Oslo kommune.

Dersom dommen blir stående vil ingen kommuner som ønsker å gjeninnføre eiendomsskatt rekke å skrive ut skatten med virkning fra det første året i en valgperiode.

– Jeg er glad for at Høyesterett har besluttet å behandle denne prinsipielt viktige saken, og ser fram til at saken får en endelig behandling i landets øverste rettsinstans, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) i Oslo.

Powered by Labrador CMS