Jublende glade foreldre og elever ved Bolteløkka jubler over at plan- og bygningsetaten gir kalrsignal til midlertidig skole på Adamstuen mens Bolteløkka pusses opp. Foto: Arnsten Linstad

Jubel ved Bolteløkka skole. Får ja til paviljongskole, og elever kan slippe bussing

I stedet for å busse Bolteløkka-elever tvers over byen hver skoledag i over to år, sier plan- og bygningsetaten ja til midlertidig skole på Adamstuen. – Fantastisk god nyhet, jubler foreldre og barn.

Publisert

Men det finnes noen skjær i sjøen før 420 Bolteløkka-elever og foreldrene deres kan feire at det ikke blir bussing.

Selv om plan- og bygningsetaten nå sier ja til at det settes opp midlertidig skole på en ubrukt tomt ved Veterinærhøyskolen, står og faller alt på om utdanningsetaten går med på løsningen.

Bolteløkka skole skal totalrenoveres. En jobb som er beregnet å ta to og et halvt år.

— Godtar midlertidig plassering

Mens arbeidet pågår ved den 121 år gamle skolen, har utdanningsetatens plan vært å kjøre 420 elever med busser tvers gjennom byen til Brynseng skole. Hver eneste skoledag i to og et halvt år.

Nestleder i FAU ved Bolteløkka skole, Håvard Lorentzen (til v.), sammen med tidligere FAU-leder Magnus Buflod og nyvalgt FAU-medlem Åsne Seierstad på tomta plan- og bygningsetaten nå sier kan brukes til midlertidig skole. Foto: Arnsten Linstad

En dårlig løsning, mente foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Bolteløkka. Og satte i gang arbeidet med å finne en bedre løsning. Løsningen er å sette opp paviljonger ved Veterinærhøyskolen på Adamstuen. Tomta er tidligere blitt godkjent for lignende, midlertidig løsning.

Og i går kom svaret fra plan- og bygningsetaten. I en epost til VårtOslo skriver etaten at det formelle svaret snart foreligger, men at de kommer til å si ja til Bolteløkka-foreldrenes løsning.

— Vår vurdering er snart ferdig, og vi godtar en tidsbegrenset, midlertidig plassering av paviljonger. Videre blir denne saken behandlet som en byggesak hos oss, skriver enhetsleder Pål Lanser i plan- og bygningsetaten.

Bussanbud lagt ut

— Helt fantastisk, var den umiddelbare reaksjonen fra FAU-nestleder Håvard Lorentzen og FAU-medlem Åsne Seierstad da VårtOslo fortalte om avgjørelsen.

Lorentzen har sammen med Bolteløkkas tidligere FAU-leder Magnus Buflod og FAU-medlem og arkitekt Espen Røyseland lenge jobbet med å få både utdanningsetaten og plan- og bygningsetaten med på løsningen med midlertidig skole på tomta i Thulstrups gate ved Veterinærhøyskolen.

— Nå er det bare spørsmål om vilje hos utdanningsetaten før vi har en paviljongløsning på plass i Thulstrups gate, mener Magnus Buflod.

Jublende glade over den gode nyheten fra plan- og bygningsetaten. Men foreldre og elever vet at det er utdanningsetaten som bestemmer til sist. Nå håper de skolebyråkratene stanser bussingen og går for paviljongskole. Foto: Arnsten Linstad

Men mens foreldre har slåss for midlertidig skole i nærmiljøet, har utdanningsetaten lagt ut et bussanbud. I anbudsdokumentene på den nasjonale databasen Doffin, der alle offentlige anskaffelser skal legges ut, står det riktignok at anbudet kan bli avlyst. 

Utdanningsetaten forsikrer imidlertid at det også utredes en midlertidig skoleløsning, som foreldrene har foreslått.

Politisk flertall mot bussing

— Utdanningsetaten ønsker en raskest mulig avklaring for å komme i gang med rehabiliteringen av Bolteløkka. For at bussing fortsatt skulle kunne være en mulighet, måtte vi legge ut anbudet, forklarer utdanningsetatens kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i en epost til VårtOslo.

— Vi utreder også kostnader og omfang knyttet til etablering av paviljonger. Skolene og foreldrene er informert om at vi fortsatt holder begge mulighetene åpne.

Håvard Lorentzen (på sykkel), Elise og Virva i lasteplanet og Magnus Buflod foran velferdsbygget ved Veterinærhøyskolen. Bolteløkka-foreldrene mener bygget kan brukes som skolebygg sammen med paviljongløsningen i Thulstrups gate. Foto: Arnsten Linstad

Hvis paviljongalternativet blir valgt, så avlyses anskaffelsen av bussing, skriver Trine Lie Larsen.

— Vi er i dialog med byrådsavdeling for oppvekst og utdanning fortløpende, og holder også utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) informert jevnlig. Vi har informert om at vi venter på tilbakemelding fra plan- og bygningsetaten før vi kan gi vår anbefaling om videre prosess, skrev Larsen før hun var kjent med at PBE nå faktisk sier ja til paviljongskole på Adamstuen.

— Bussanbud må avlyses

VårtOslo har sendt kommunikasjonsdirektøren en kopi av eposten der plan- og bygningsetaten varsler at en midlertidig skole blir godkjent, men utdanningsetaten har bedt om mer tid til å besvare VårtOslo spørsmål.

Før valget var det et bredt tverrpolitisk flertall i Oslo bystyre mot bussing til Brynseng, og for foreldrenes forslag om midlertidig skoleløsningen ved Veterinærhøyskolen på Adamstuen. Derfor mener Bolteløkka skoles tidligere FAU-leder Magnus Buflod at bussingen nå må skrinlegges for godt.

— Med de tydelige lovnadene politikerne ga før valget, regner foreldrene med at bussanbudet avlyses i løpet av kort tid, sier Buflod til VårtOslo.

Denne tomta ut mot Thulstrupsgate tilhører Veterinærhøyskolen, og er klargjort for midlertidige bygg. Her ønsker foreldrene paviljongløsning mens Bolteløkka skole totalrehabiliteres. Foto: Arnsten Linstad

Også plan- og bygningsetaten har lagt vekt på elevenes beste i sin avgjørelse om å si ja til den midlertidige paviljongskolen.

— Vi ser selvfølgelig at det er en stor fordel for elevene å gå på skole i nærmiljøet fremfor å måtte ta buss til Brynseng, skriver enhetsleder Pål Lanser i plan- og bygningsetaten.

— Foreldre med gode argumenter

En uke før valget i september engasjerte både skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) seg i saken. Ingen av de to byrådene ville overstyre utdanningsetaten eller plan- og bygningsetaten. Men det politiske signalet som ble sendt var klart og tydelig.

— Foreldrenes arbeidsutvalg har gode argumenter og har foreslått en god løsning, sa Thorkildsen.

121 år gamle Bolteløkka skole stenges i to og et halvt år når rehabiliteringsarbeidene starter. Nå øyner foreldre og barn en mulighet til å slippe bussing fordi PBE sier ja til midlertidig skole ved Veterinærhøyskolen. Foto: Arnsten Linstad

— Jeg er opptatt av å finne kortreiste løsninger for elevene på Bolteløkka og at de skal kunne ha et skoletilbud i sitt nærmiljø mens Bolteløkka skole pusses opp. Dette er viktig både for barnas trivsel og av hensyn til å redusere trafikk og luftforurensing i byen vår, skrev Marcussen i et brev til plan- og bygningsetaten.

Med støtte også fra Ap og Høyre, er det helt tydelig at politikerne står på foreldrenes side. Men det gjenstår å se hva utdanningsetaten lander på.

Bussing neppe billigere

Etaten har selv oppgitt at bussing fra Bolteløkka til Brynseng vil koste mellom åtte og ti millioner kroner årlig. Med en rehabiliteringsperiode på to og et halvt år ved Bolteløkka skole viser utdanningsetatens egne tall at samlede kostnader på å busse elevene er på omlag 25 millioner kroner.

Men å anslå kostnadene med en paviljongskole på Adamstuen er vanskeligere. Utdanningsetaten har ikke lagt noen tall på bordet.

Utdanningsetaten får siste ord

Bolteløkka-foreldrene har imidlertid selv klart å finne et slags sammenligningsgrunnlag. I Oslos nabokommune Oppegård ble det nemlig satt opp en paviljongskole for noen år siden.

Den midlertidige skolen på Kolbotn kostet samlet 24 millioner kroner. Paviljongene kostet 20 millioner kroner, mens grunnarbeidet kom på fire millioner.

Ved Veterinærhøyskolens tomt i Thulstrups gate på Adamstuen trengs trolig minimalt med grunnarbeid. Tomta er nemlig tidligere blitt klargjort for en midlertidig løsning.

Dermed blir det utdanningsetaten som til syvende og sist avgjør Bolteløkka-elevenes skjebne i to og et halvt år - bussing eller midlertidig skole.

Powered by Labrador CMS