Onsdag avgjør bystyret om over 400 elever ved Bolteløkka skole skal fraktes med buss til Brynseng i to og et halvt år eller om de skal gå på paviljongskole i nærmiljøet. Foto: Arnsten Linstad

Bolteløkka-lærere vil ha paviljongskole på Adamstuen i stedet for bussing til Brynseng

— Vi har hatt en anonym avstemning og 80 prosent av Bolteløkka-lærerne som stemte ønsker paviljongskole på Veterinærhøyskoletomta, sier klubbleder Svein Olav Standal.

Publisert

Onsdag avgjør bystyret skjebnen til over 400 barn ved Bolteløkka skole i bydel St. Hanshaugen.

Skal utdanningsetaten få gjennom sitt krav om at elevene i to og et halvt år fraktes med buss tvers over byen til Brynseng skole? Eller skal foreldrenes ønske om en midlertidig paviljongløsning i nærmiljøet være elevenes skole mens Bolteløkka totalrenoveres?

Hverken lærerne eller ledelsen ved Bolteløkka skole har tidligere uttalt seg i striden mellom skolebyråkratene og foreldrene.

Nå forklarer både Utdanningsforbundets representant, Svein Olav Standal, og rektor Ronny Sollien Engbråthen hvordan de ser på saken.

— Skole i nærmiljøet best

Ronny Sollien Engbråthen er nøye med å understreke sin rolle som rektor, og vil ikke gå ut med om ledelsen ved Bolteløkka skole ønsker den ene løsningen fremfor den andre.

Rektor Ronny Sollien Engbråthen fotografert med utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i skolegården på Bolteløkka i 2018. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Men sier ledelsen har som hovedprioritet å sikre gode undervisningslokaler og uteområder for elevene, uansett løsning på saken.

— Vi ønsker at erstatningslokalene våre har den standarden som lover og forskrifter sier at undervisningslokaler skal ha. Og at det er gode lokaler for elevene, lærerne og øvrige ansatte å være i, sier rektor Ronny Sollien Engbråthen til VårtOslo.

— Men hva mener dere i ledelsen er den beste løsningen? Er det best for elevene å busses til Brynseng eller får paviljongskole ved Veterinærhøyskolen på Adamstuen?

—  Så fremt alt er like bra og har like høy kvalitet, så er naturligvis det beste for barna at de går på skole i nærmiljøet.

— Men så er det også slik at dette både er et politisk og økonomisk spørsmål. Og som rektor forholder meg til de føringene som blir gitt, sier Engbråthen.

Toppsjef i utdanningsetaten ville ikke intervjues

VårtOslo har i over et halvt år forsøkt å få innsyn i utdanningsetatens prosess. I juni ba VårtOslo om intervju med utdanningsetatens assisterende direktør Dag Hovdhaugen. Men etatens kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen og Hovdhaugen nektet å la seg intervjue.

I stedet krevde kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen å få alle spørsmål tilsendt skriftlig på forhånd. Deretter ble de skriftlige spørsmålene fra VårtOslo videreformidlet til assisterende utdanningsdirektør Dag Hovdhaugen.

Denne tomta ut mot Thulstrupsgate på Adamstuen tilhører også Veterinærhøyskolen. Her ønsker foreldrene midlertidig paviljongskole mens Bolteløkka skole totalrehabiliteres. Foto: Arnsten Linstad

— Utdanningsetaten anbefaler at elevene går på Brynseng mens skolen rehabiliteres fordi det er den eneste løsningen som kan sikre at Bolteløkka blir rehabilitert så raskt som planlagt, og den løsningen som sikrer størst forutsigbarhet for elever, lærere og foresatte, skrev assisterende utdanningsdirektør Hovdhaugen i eposten.

— Holdt utenfor informasjonsloop

I samme epost kom det også frem at andre alternative skoleløsninger, som Ila og Møllergata skole, ble vurdert. Disse opplysningene kom svært overraskende på ansatte ved Bolteløkka skole. Som forteller at de var helt uvitende om etatens planer.

— Vi opplever at vi er blitt holdt utenfor informasjonsloopen fra utdanningsetaten. Vi skulle ønske vi ble involvert mer i prosessen. Vi ble informert i starten, men så ble det mindre og mindre informasjon, sier klubbleder for Utdanningsforbundet ved Bolteløkka skole, Svein Olav Standal.

— Hva ønsker dine medlemmer i Utdanningsforbundet seg? Vil lærerne ha bussing til Brynseng eller paviljongskole i nærmiljøet?

— Vi er opptatt av demokratiske prosesser. Derfor har vi avholdt en hemmelig avstemning, og den viser at omlag 80 prosent av lærerne som avga stemme ønsker paviljongskolen foreldrenes arbeidsutvalg foreslår på Adamstuen, sier Standal.

— Viktig med samlet skole

Men klubblederen påpeker også at det viktigste av alt er at Bolteløkka skole, som er over 120 år gammel, blir skikkelig satt i stand.

— Uansett utfall i denne saken, så er det viktigste for oss at skolen rehabiliteres. Men det vi  også har sagt er at det er viktig at vi er samlet som skole fra første til sjuende trinn, uansett om det blir bussing eller paviljongløsning. Dessuten er det viktig at lokaler og skolegård, uansett hva som blir midlertidig løsning, fungerer som undervisningslokaler og uteområder, sier Svein Olav Standal.

I 2018 besøkte skolebyråd Inga Marte Thorkildsen Bolteløkka skole og slo av en prat med elevene Bernhard, Sofia og rektor Ronny Sollien Engbråthen. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

I bystyremøtet sist onsdag oppsto en svært uvanlig politisk situasjon. Høyre hadde først foreslått at bystyret skulle vrake bussing til Brynseng og gå inn for paviljongskole på Adamstuen.

Samtlige borgerlige partier i bystyret sto samlet, og innad i Arbeiderpartiets gruppe var det sterke krefter som var for å støtte forslaget. Dermed kunne det ligge an til et flertall som ville avgjort at barn, foreldre og lærere ville fått en midlertidig skole i nærmiljøet.

SV-byråd instruert av sine egne

Men ettersom ingen hadde fått se utdanningsetatens bakgrunnstall for hvordan kostnadene ved en paviljongskole kan komme opp i over 100 millioner kroner, endte det med at bystyret vedtok å instruere utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) til å be utdanningsetaten legge alle bakgrunnstall på bordet.

Dermed gikk SVs bystyregruppe inn for å instruere sin egen skolebyråd til å sikre at Oslos politikere får informasjon ingen i byrådet eller bystyret hadde sett. Det innebærer at bystyret atter en gang må behandle saken førstkommende møte på onsdag.

Håvard Lorentzen (på sykkel) med Bolteløkka-elevene Elise og Virva i lasteplanet. Ved siden av står tidligere FAU-leder Magnus Buflod foran velferdsbygget ved Veterinærhøyskolen. Bolteløkka-foreldrene mener bygget kan brukes sammen med paviljongløsningen. Foto: Arnsten Linstad

Utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen gikk også på bystyrets talerstol sist onsdag og beklaget at utdanningsetaten hadde unnlatt å informere og være åpne overfor foreldre, barn og ansatte ved Bolteløkka skole.

— Vi har ikke kompetanse

— Denne saken kom skjevt ut fra start. Det var ikke god nok åpenhet. Det var ikke god nok dialog, sa Inga Marte Thorkildsen.

— Jeg ville også at FAU sine forslag skulle vurderes. Det er det jeg har vært tydelig på hele tiden. Fordi jeg synes det så ut som gode forslag. Men jeg fikk også kritikk under valgkampen for at jeg ikke var tydelig på at jeg ville overstyre etaten. For det er faglige vurderinger som ligger til grunn her, som vi ikke har kompetanse i min byrådsavdeling til å skulle overprøve, sa utdanningsbyråden fra SV.

Da Thorkildsen sto på talerstolen hadde VårtOslo, etter å ha begjært innsyn, fått utdanningsetatens bakgrunnstall for kostnadene ved paviljongskole. Regnestykket etaten legger frem viser at pislapen kan komme opp mot 108 millioner kroner. Samtidig hevder etaten at bussing fra Bolteløkka til Brynseng koster omlag 20 millioner.

Mener etaten blåser opp kostnader

Men FAU ved Bolteløkka skole bestrider utdanningsetatens regnestykke. Og mener etaten blåser opp prisen på paviljongskole for å få politikerne til å velge bussing. De mener etaten har lagt på omlag 60 millioner kroner for mye i paviljongløsningen på Adamstuen.

— Utdanningsetatens beregninger er misvisende fordi de har lagt inn oppgraderinger av bygg ved Veterinærhøyskolen som i sin helhet er belastet Bolteløkka skoles midlertidige behov, sa FAU-leder Magnus Ravlo Stokke.

— Kostnadene for å sette opp en paviljongløsning er reelt sett 44 millioner kroner, mener FAU-lederen etter å ha sett regnestykket fra utdanningsetaten.

Møter skolepolitikere før bystyrebehandling

—  I sitt regnestykke setter utdanningsetaten også opp oppgraderinger av uteområdene som egentlig vil komme bydel St. Hanshaugen til gode i langt tid etter at den midlertidige skoleløsningen er avsluttet. Derfor er regnestykket med 100 millioner versus bussing til 20 millioner kroner svært misvisende, mener Magnus Ravlo-Stokke.

Mandag formiddag skal FAU-lederen og andre representanter for barn og foreldre ved Bolteløkka skole møte utdanningsutvalget i bystyret. Møtet er en såkalt deputasjon, som innebærer at FAU får omlag et kvarter til å legge frem sin sak for utdanningspolitikerne i bystyret, og at politikerne kan stille FAU spørsmål.

Powered by Labrador CMS