Oslos nye næringsbyråd hadde sittet en knapp måned i jobben da en ny Boligbygg-skandale dukket opp. � Jeg har fokus på å få Boligbygg i gang igjen. Men det skjer ikke før jeg kan forsikre bystyret om at Boligbyggs kjøp er helt trygge, sier Scharning Lund. Foto: Arnsten Linstad

Politikerne trodde Boligbygg-skandalen i Oslo var ferdig gransket. Men så dukket et nytt, uforklarlig millionkjøp opp

Skandalene rundt Oslos kommunale foretak Boligbygg tar ikke slutt. Onsdag kveld skulle bystyret sette punktum for granskingen. Men det er utsatt fordi et nytt, ukjent kjøp til 24 millioner kroner plutselig har dukket opp.

Publisert

Boligbygg er nylig blitt oppmerksom på at det høsten 2017 ble inngått kontrakt for kjøp av seks separate borettslagsandeler i Lilleaker borettslag, med adresse Lilleakerveien 39A. Samlet kjøpesum er 24 millioner kroner, skriver næringsbyråd Marte Scharning Lund (Ap) i et notat til bystyrets finanskomité.

Notatet er datert 25. mars, altså to dager før bystyret skulle behandle revisjonsselskapet Deloittes gransking av Boligbygg. Oslos politikere skulle endelig sette et punktum, og det rødgrønne byrådet skulle tillate det kommunale foretaket å begynne og kjøpe boliger igjen, noe de midlertidig stoppet da Boligbygg-skandalen kom for en dag.

Boligbygg

  • Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Foretaket har over 11.000 boliger og er Norges største utleier av boliger.
  • Bydelene tildeler kommunal bolig til personer som trenger tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon.
  • Høsten 2017 avdekket Dagens Næringsliv omfattende uregelmessigheter ved flere av Boligbyggs kjøp. En omfattende gransking og politietterforskning ble satt i gang.
  • Etter avsløringene innførte byrådet midlertidig kjøpestopp.
  • Boligbygg skal etter planen investere nærmere fem milliarder i nybygging og utvikling av kommunens boligportefølje de neste fire årene.

Ny Deloitte-gransking

I notatet skriver næringsbyråd Marte Scharning Lund videre at det nå jobbes med å finne ut av hvordan dette til nå ukjente kjøpet på 24 millioner kroner har dukket opp:

"Dette er et kjøp Boligbygg ikke finner spor av i sine systemer, og som heller ikke er omfattet av Deloittes granskning av eiendomstransaksjoner for perioden 2015 – 2017. Som jeg orienterte komiteen om, har Boligbygg besluttet å be Deloitte også gjennomgå denne transaksjonen for å kartlegge forholdene rundt kjøpet".

� Vi er rett og slett ikke ferdig med Boligbygg-skandalen, og vi vet ikke hvor stor del som er igjen. Dette kom jo som et sjokk på oss i finanskomitéen. Slik jeg har forstått det, er dette helt nytt også for næringsbyråden, sier Høyres finanspolitiker i bystyret, Morten Steenstrup. Foto: Arnsten Linstad

Men nå utsettes altså hele sluttbehandlingen av Boligbygg-skandalen fordi et til nå helt ukjent kjøp, som ikke er blitt gransket av Deloitte eller etterforsket av Økokrim, har dukket opp.

— Jeg synes disse opplysningene er skremmende. Det viser jo at Oslo kommune ikke har kontroll. Man stiller jo nå spørsmålet om det er mer vi ikke vet, sier Høyres medlem av bystyrets finanskomité, Morten Steenstrup (H) til VårtOslo.

— Kom som et sjokk

Den svært rutinerte advokaten og politikeren er rystet over det som kommer frem. Etter at alle trodde granskingen var avsluttet. Etter at hele styret og ledelsen i kommunale Boligbygg er skiftet ut. Nå må de nye opplysningene om et boligkjøp på 24 millioner kroner håndteres av en ny ledelse og et nytt styre.

Advokat Thorvald Nyquist (til v.) og oppdragsansvarlig Stein Ove Songstad i revisjonsbyrået Deloitte la i fjor høst frem granskingsrapporten som til nå har kostet Oslo kommune over 13 millioner kroner. Nå skal Deloitte også granske et nytt Boligbygg-kjøp på 24 millioner kroner. Foto: Arnsten Linstad

Brudd på lover, regler, normer og politiske vedtak var blant konklusjonene revisjonsbyrået Deloitte pekte på fra Boligbyggs mange boligkjøp de siste årene. Deloitte-granskningen, fra i fjor høst, avdekker at 110 av tilsammen 532 granskede boligkjøp i regi av det kommunale foretaket kan ha påført fellesskapet et tap på godt over 100 millioner kroner.

— Er kontrollsystemet helt ute av lage? Dette kom som et sjokk på oss i finanskomitéen. Og slik jeg har forstått det, så er dette helt nytt også for næringsbyråden. Nå skal Deloitte igjen granske dette siste angivelige kjøpet. Jeg må jo ta visse forbehold, for her er det ingen klare svar, men jeg forventer en full gjennomgang. Vi er rett og slett ikke ferdig med Boligbygg-skandalen, vi vet ikke hvor stor del som er igjen, sier Morten Steenstrup.

— Boligbygg finner ikke dokumentasjon

Marthe Scharning Lund har kun sittet som byråd for næring og eierskap i en måned og ga finanskomitéen en muntlig orientering i siste møte. På tirsdag sendte den ferske næringsbyråden notatet til komitéen der hun redegjør for hva Boligbyggs styre har opplyst så langt i saken.

Det dreier seg om et til nå ukjent kjøp av seks boliger høsten 2017, rett før Dagens Næringsliv avslørte omfattende uregelmessigheter ved Boligbyggs oppkjøpsvirksomhet. Til sammen krever selgeren av boligene 24 millioner kroner fra Oslo kommune og Boligbygg.

Disse to «heftene» koster Oslo kommune over 13 millioner kroner. Det er prislappen på Deloittes første omfattende gransking av kommunale Boligbygg. Nå engasjerer kommunen Deloitte til nye undersøkelser av Boligbygg. Foto: Arnsten Linstad

— Slik det ser ut nå, har Boligbyggs ledelse fått en melding fra selgeren av disse boligene nå nylig. Og at disse seks borettslagsenhetene er klare til å overtas etter at de er ferdig rehabilitert. Boligbyggs nåværende ledelse kan ikke finne noen spor av denne transaksjonen i sine systemer, sier næringsbyråd Marthe Scharning Lund.

— Det ser ut som om avtalen skal være inngått i slutten av august 2017, altså rett før alle Boligbyggs kjøp ble stanset. Dette er altså en transaksjon hverken kommunerevisjonen eller Økokrim kjenner til, sier Scharning Lund.

— Er det mer som er skjult?

Boligbyggs ledelse og styre har nå bedt Deloitte-granskerne som var ansvarlige for den første omfattende granskingen om å gå gjennom det nye kjøpet på 24 millioner kroner. Slik forsøker den nye Boligbygg-ledelsen å få svar på om det faktisk ble inngått en kjøpsavtale på de seks leilighetene i august 2017. 

— Som folkevalgt, går jeg med en nagende følelse og stiller meg spørsmålet: Kan det være mer som skjuler seg? Vi som politikere skal jo forsøke å holde oversikt over denne typen saker. Riktignok er byrådet øverste ansvarlig her, men dette er krevende, sier Høyres Morten Steenstrup.

-- Nå er Boligbygg ansvarlig for å kjøpe inn kommunale boliger. Og det er kjent at det er folk med funksjonsnedsettelser, rusproblemer og psykiske lidelser som desperat trenger kommunal bolig. Men samtidig er det nå gått ett og et halvt år siden Boligbygg ble pålagt full innkjøpsstopp. Dette rammer jo en masse mennesker i en fortvilet livssituasjon?

— Ja, skandalen har satt en fullstendig stopp i kjøpene. Før vi er kommet til bunns i denne saken, vet vi ikke om Boligbygg er til å stole på. Håpet er jo at det er blitt orden på sakene, sier Steenstrup.

— Tillater ikke kjøp før alt er trygt

Næringsbyråd Marte Scharning Lund sier hun jobber med å fremme en sak til bystyret der det kommunale foretaket kan starte oppkjøp av nye boliger.

— Deloittes opprinnelige granskingsrapport og kommunerevisjonens gjennomgang av Boligbyggs praksis står seg godt. Selv om det nå har dukket om en enkeltsak til. Jeg forventer nå at vi får alle svar gjennom Deloittes nye rapport. Det som er satt inn av anbefalte tiltak fra Deloitte, kommunerevisjonen og Boligbyggs styre, må danne grunnlag for et system som er så sikkert at vi kan gjenoppta kjøpene igjen, sier næringsbyråden.

Etter fire år som stabssjef for byrådsleder Raymond Johansen (Ap), ble Marte Scharning Lund for en måned siden ny Ap-byråd for næring og eierskap i Oslo. Foto: Privat

Hun er opptatt av at mange i Oslo venter på en kommunal bolig. Mange som ikke klarer å skaffe seg bolig på egenhånd. — Men vi går ikke i gang med boligkjøp igjen før jeg kan forsikre bystyret om at Boligbyggs kjøp er helt trygge, sier Marte Scharning Lund.

VårtOslo har snakket med selger av borettslagsandelene i Lilleakerveien 39A. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Powered by Labrador CMS