� Til nå har nærmere 800 parkeringsplasser på gategrunn blitt fjernet i sentrum, og ytterligere 250 regulerte plasser vil fjernes som følge av områdereguleringen, sier Camilla Wilhelmsen (Frp). Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
� Til nå har nærmere 800 parkeringsplasser på gategrunn blitt fjernet i sentrum, og ytterligere 250 regulerte plasser vil fjernes som følge av områdereguleringen, sier Camilla Wilhelmsen (Frp). Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Ytterligere 250 p-plasser fjernes i sentrum: – Nå må det bli lettere å få HC-kort, krever Frp

� Når så mange p-plasser fjernes i Oslo sentrum ønsker vi at det skal bli enklere for bevegelsehemmede å få HC-kort, sier Camilla Wilhelmsen (Frp).

Publisert

På det siste bystyremøtet før sommeren vedtok samtlige partier unntatt Frp å fjerne omlag 250 p-plasser i Oslo sentrum. Fjerningen av p-plassene er en del av områdereguleringen bystyreflertallet gikk inn for.

Fremmer forslag i bystyret

— Konsekvensen er at det blir enda vanskeligere for folk med ulike funksjonshemminger, eller som er bevegelseshemmet, å komme seg til sentrum, sier nestleder i bystyrets byutviklingskomité, Camilla Wilhelmsen (Frp).

— Tidligere har det vært slik at folk med bevegeseshemming kunne parkere på ordinære plasser hvis handikapp-plassene var opptatt. Nå fjernes den muligheten. Derfor må regelverket mykes opp slik at det blir enklere å få HC-kort. I tillegg må det opprettes flere HC-plasser, sier Wilhelmsen til VårtOslo.

� Dette handler faktisk om menneskers rett til å bevege seg fritt. Det dreier seg rett og slett om menneskeverd og likestilling, sier Frps Camilla Wilhelmsen. Til høyre leder av Handikappforbundet region Oslo, Magnhild Sørbotten. Foto: Arnsten Linstad
� Dette handler faktisk om menneskers rett til å bevege seg fritt. Det dreier seg rett og slett om menneskeverd og likestilling, sier Frps Camilla Wilhelmsen. Til høyre leder av Handikappforbundet region Oslo, Magnhild Sørbotten. Foto: Arnsten Linstad

Nå fremmer Wilhelmsen og Frp et privat forslag i bystyret, der partiet ber om oppmyking av reglene for å tildele HC-kort.

— Det finnes en nasjonal forskrift for HC-kort. Man kan få HC-kort som passasjer. Men reglene for dette ble innskjerpet for få år siden. For å få dette i dag, må man stort sett været en situasjon dere man ikke takler at sjåføren setter deg av, for så å finne en ledig ordinær p-plass, forklarer leder for Handikappforbundet region Oslo, Magnhild Sørbotten.

— Typisk vil dette tildeles barn og folk med store kognitive utfordringer, sier Sørbotten.

Har vedtatt gjennomgang av regler

— Så kan man få HC-kort som sjåfør. Og dette kortet er det de aller fleste HC-kort-innehavere får. For å få HC-kort må man oppfylle to krav; man må ha en sterkt begrenset gangevne, og man må ha et særlig behov for parkering og parkeringslettelser i forbindelse med bolig, arbeid eller utdanning. Eller andre aktiviteter, sier Sørbotten.

Da Frithjof Nansens plass ble bilfri, fjernet byrådet HC-plasser. Men nå er handikapp-parkeringen gjenopprettet.Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Da Frithjof Nansens plass ble bilfri, fjernet byrådet HC-plasser. Men nå er handikapp-parkeringen gjenopprettet.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun påpeker at bystyret i desember i fjor faktisk vedtok at byrådet skal gå gjennom dagens regler og praksis for tildeling av HC-kort i Oslo. Men for Frp er det ikke nok med en slik gjennomgang. Camilla Wilhelmsen vil ha med seg bystyreflertallet på både oppmyking av reglene for HC-kort og etablere flere p-plasser for bevegelseshemmede i sentrum.

— Dette handler faktisk om menneskers rett til å bevege seg fritt. Det dreier seg rett og slett om menneskeverd og likestilling. Frp er klar over at det er et nasjonalt, statlig regelverk for tildeling av HC-kort. Men her har vi på kommunalt nivå faktisk mulighet til å myke opp reglene i Oslo, sier Camilla Wilhelmsen.

— Streng tolkning i Oslo

Frp-politikeren får støtte fra Handikappforbundet og Magnhild Sørbotten.

— Oslo kommune er kjent for å være strenge i sin tolkning av regelverket. Vi får meldinger fra folk som har hatt HC-kort i en nabokommune, får avslag når det er tid for fornying og de må søke på nytt i Oslo. Mens når de senere flytter til en annen nabokommune får de HC-kort etter å ha søkt der, sier Sørbotten.

� Oslo kommune er kjent for å være strenge i sin tolkning av regelverket, sier Magnhild Sørbotten i Handikappforbundet region Oslo. Foto: Arnsten Linstad
� Oslo kommune er kjent for å være strenge i sin tolkning av regelverket, sier Magnhild Sørbotten i Handikappforbundet region Oslo. Foto: Arnsten Linstad

Det er i forbindelse med områderegulering og innføring av Bilfritt byliv det nå fjernes ytterligere p-plasser i Oslo sentrum. Handikappforbundet har gjentatte ganger påpekt viktigheten av nok antall p-plasser for bevegelseshemmede og folk med funskjonshemminger av ulik art.

— Bilfritt byliv har medført at avstanden til andre parkeringsmuligheter er blitt svært mye lenger, uten at vi i Handikappforbundet kan se at kommunens tolkning av "store vansker med å bevege seg over noe lengde" har endret seg.

— For folk som har et parkeringsbehov i sentrum er det helt åpenbart at man ikke kan si at «du får ikke HC-kort, for du kan gå 170 meter» når avstanden til nærmeste ordinære parkeringsmulighet kan være mange hundre meter, sier Magnhild Sørbotten.

— 1050 p-plasser borte fra sentrum

— Vi fastholder at man minimum må ha 174 HC-plasser innenfor det som i dag er Bilfritt byliv-området, sier regionlederen i Handikappforbundet.

I det private forslaget Frp leverer til bystyret, heter det at:

"Til nå har nærmere 800 parkeringsplasser på gategrunn blitt fjernet, og ytterligere 250 regulerte plasser vil fjernes som følge av områdereguleringen. Med dette vedtaket blir det tilnærmet ingen frie parkeringsplasser på gategrunn igjen i sentrum. Det betyr at det nå er svært vanskelig å komme seg til sentrum for de av oss som ikke beveger seg like lett, fordi man har fjernet de parkeringsplassene som gav en god tilgjengelighet til sentrum."

— I følge offisielle tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er det på nasjonalt nivå rundt 17 prosent av befolkningen som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Innenfor denne gruppen kan man regne at det er mange som har dårlig gangfunksjon, men som ikke har så dårlig gangfunksjon at de kvalifiserer til HC-kortet. Det betyr igjen at mange i denne gruppen blir stengt ute fra sentrum når ordinære gateparkeringsplasser er fjernet, sier Camilla Wilhelmsen.

Men hvor mange flere HC-plasser vil man trenge i sentrum dersom flere får mulighet til å parkere på disse plassene?

— Ja, dersom det er behov for en dobling av HC-plasser, så er det behov for nettopp det. Vi må rett og slett opprette nok HC-plasser i Oslo sentrum. Det er ikke mer kompilsert enn det, sier Frps Camilla Wilhelmsen.

Powered by Labrador CMS