Daglig leder i KIA velferd, Merete Hallen, i klasserommet sammen med Bahar Ahmed (til v.), Mahelet Ayele og Sadia Abdi (med ryggen mot kamera). Foto: Arnsten Linstad

Ap/SV/MDG-byrådet kutter språkopplæring for innvandrerkvinner: - De rødgrønne rammer bekjempelse av barnefattigdom

� Jeg kan gå på foreldremøte uten tolk, sier somaliske Sadia Abdi på norsk. Ved siden av sitter etiopiske Mahelet Ayele. � Jeg satt bare hjemme og kunne ikke kommunisere med noen andre, sier Ayele.

Publisert

I en dagligstue i Ebells gate, en tverrgate til Storgata, sitter fire kvinner fra fire forskjellige land sammen med VårtOslo. De er engasjerte og snakker norsk. Det har de ikke alltid gjort.

— Da jeg kom fra den kurdiske delen av Irak i 2011, drømte jeg om å lære norsk og få meg en jobb. Jeg ville gjøre nytte for meg og betale skatt. Men noen ganger tar livet noen vendinger man ikke er foreberedt på, sier Bahar Ahmed til VårtOslo.

De tre andre kvinnene nikker gjenkjennende før Mayada Moussa tar ordet.

— Vil bidra i samfunnet

— Da jeg kom til Norge forlot mannen min meg ganske raskt. Der satt jeg i et fremmed land uten å kunne språket. Med ansvar for to barn. I tillegg var jeg gravid med mitt tredje barn. Ansvaret for hjem, barn og familie gjorde at jeg, uten engelskkunnskaper, ikke lærte godt nok norsk gjennom det som tilbys nyankomne i Norge, forklarer Mayada Moussa.

— Men her hos KIA fikk jeg plassert barn i barnehage mens jeg fikk språkopplæring. Målet mitt er jo å jobbe, betale skatt og bidra i samfunnet, forteller hun.

� Det er helt uproblematisk at KIA eies av kristne organisasjoner. Dette handler ikke om religion, men om integrering i det norske samfunnet, sier muslimen og trebarnsmoren Mayada Moussa. Foto: Arnsten Linstad

Mayada Moussa kan ta pusten fra noen og en hver. Nå snakker hun svært godt norsk. Er alenemor til tre barn, jobber frivillig som svømmeinstruktør for andre minoritetskvinner, gir opplæring i livredning og har deltidsjobb i dagligvarebutikk.

— Da de ansatte her ved KIA skjønte at jeg var utdannet svømmeinstruktør og kunne livredning, satte de i gang slik at andre kvinner, som ikke kunne svømme, skulle få opplæring av meg, forteller trebarnsmoren til VårtOslo.

Vil stanse kommunal støtte for godt

KIA står for Kristent Interkulturelt Arbeid, og er en økumenisk sammenslutning. Bak KIA står flere ulike kristne organisasjoner og sammenslutninger. I flere år har KIA blant annet drevet språkopplæring av minoritetskvinner i Oslo.

Men de siste årene har det rødgrønne byrådet og bystyreflertallet systematisk kuttet Oslo kommunes støtte til ulike integreringstiltak ved KIA.

Og nå foreslår det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet å kutte all støtte fra neste år. Med andre ord skal språkopplæringen KIA driver med slettes helt fra bystyrets budsjett. For godt.

— Vi driver viktig integreringsarbeid med blant annet språkopplæring tilrettelagt for minoritetskvinner med barn, sier leder av KIA velferd, Merete Hallen.

— Det gjør vi fordi det er en viktig måte å bekjempe barnefattigdom på. Det er et viktig likestillingstiltak og sosial utjevning, som de rødgrønne partiene sier de er opptatt av.

— Det er faktisk viktig med særbehandling av minoritetskvinner for å oppnå likestilling. Det er atskillig flere kvinner enn menn med minoritetsbakgrunn som ikke får nyttiggjort seg av offentlig språkopplæring. Rett og slett fordi de ofte må ta større ansvar for barn og hjem, sier Hallen.

— Trenger ikke tolk lenger

— Derfor er byrådets forslag om å kutte støtten til oss rammer bekjempelse av barnefattigdom, mener lederen av KIA velferd.

En av de fire kvinnene VårtOslo møter i dagligstua "Pusterommet" i KIAs lokaler i Ebells gate er somaliske Sadia Abdi. Hun er fembarnsmor og har bodd i Norge siden 2005. Eldstemann er en 15-årig gutt, men den yngste er ei tre år gammel jente.

— Jeg elsker barna mine. Og familien betyr alt for meg. Men før jeg kom hit til KIA hverken snakket eller skrev jeg norsk. Jeg var avhengig av masse hjelp fra tolker. Men etter ett år og to måneder her kan jeg delta uten tolk på foreldremøter både i barnehagen og på skolen uten tolk, forteller 37 år gamle Sadia.

Bahar Ahmed (til v.) er utdannet bilmekaniker, har nær fullført ingeniørutdanning og har intensivkurs som lærer fra Kurdistan.Etiopiske Mahelet Ayele (til h.) vil fullføre videregående og drømmer om en utdanning der hun kan jobbe med barn. Foto: Arnsten Linstad

— Jeg trenger heller ikke tolk hos fastlegen lenger. Heller ikke når jeg følger barna til lege eller andre steder. Før jeg begynte på språkopplæringen her slet jeg med en del helseplager. Men jeg er mye bedre nå. KIA har gitt meg håp. Hvis jeg jobber hardt kan jeg vise barna mine at det er håp for dem også dersom de står på, sier Sadia Abdi til VårtOslo.

— Men vær så snill. Si til politikerne at de ikke må stenge KIA, sier fembarnsmoren innstendig.

— Egentlig ønsker vi oss flere tilbud her, legger Safia til.

— Uproblematisk for muslimer

Tre av de fire kvinnene er muslimer. Kun etiopiske Mahelet Ayele er kristen. Likevel sitter de tre muslimske kvinnene fra Somalia, Egypt og Kurdistan og ber Oslos bystyrepolitikere stanse det rødgrønne byrådets kutt til et kristent eid integreringssenter.

Men for dere som er muslimer, er det ikke problematisk at KIA er et kristent eid opplæringstilbud?

Det blir først stille rundt bordet. Mayada Moussa, som er tidligere elev og nå jobber som frivillig hos KIA, tar ordet.

— Det er helt uproblematisk at KIA eies av kristne organisasjoner. Dette handler ikke om religion, men om integrering i det norske samfunnet, sier Moussa.

— Her respekterer alle hverandre og hverandres religion, utdyper kurdiske Bahar Ahmed.

Vil ha dialog med andre partier

Mens VårtOslo har sittet og snakket med de fire kvinnene har Kristelig Folkepartis bystyrerepresentant Espen Andreas Hasle kommet. Han har sittet og lyttet til historiene. Nå tar han ordet for første gang.

— Jeg vet ikke om dere er enig, starter han og ser rundt på de fire andre.

— Men jeg tror faktisk at det kan være en fordel for troende fra en religion å vite at KIA eies av andre troende. Jeg vet ikke, men slik jeg ser det har mange troende en iboende respekt for andres tro, sier KrF-politikeren.

I "Pusterommet" hos KIA i Ebells gate. Fra venstre Sadia Abdi (ryggen mot kamera), Merete Hallen, Bahar Ahmed, Mahelet Ayele, Espen Andreas Hasle (KrF) og Mayada Moussa. Foto: Arnsten Linstad

Hasle har allerede gitt tydelig uttrykk for at KrF vil kjempe mot det rødgrønne byrådets kuttforslag. KIA fikk fra 2018 til i år et kutt på nær 1,4 millioner kroner i den kommunale støtten. Fra neste år har Ap/SV/MDG-byrådet foreslått at ikke en eneste kommunal krone skal gå til språkopplæring for minoritetskvinner ved KIA.

Samlet fikk KIA 2 millioner kroner i støtte fra Oslo kommune i fjor. I år har språkopplæringen for minoritetskvinner fått 600.000 kroner. Og neste år risikerer KIA å ikke få noe. Det kan bety slutten på integreringstiltaket i Ebells gate i Oslo sentrum.

— Vi vil prøve å innlede en dialog med alle partiene om dette. Jeg kan ikke forstå at et byråd med et sterkt sosialt hjerte kan se seg tjent med å kutte støtte til organisasjoner som jobber med og for marginaliserte grupper, sier Espen Andreas Hasle.

Byrådet fjerne demokratisk kontroll

Men KrF-politikeren reagerer ikke bare på kuttforslaget fra byrådet. Budsjettforslaget innebærer også et grep fra byrådet som ikke bare nuller ut all støtte til KIA over bystyrets Oslo-budsjett neste år. Forslaget innebærer også at KIA, og en rekke andre ideelle organisasjoner, forsvinner fra bystyrets budsjettbehandling fremtiden.

Det betyr at KIA havner utenfor en demokratisk kontroll fra bystyrets opposisjonspartier. Byrådet ønsker nemlig at KIA bare skal søke direkte støtte til enkeltprosjekter via velferdsetatens såkalte IMDI-pott. Dette er statlige penger som kommunen kan fordele uten at byrådet behøver å gå via bystyret.

— Det er flere problemer med dette. For det første innebærer det at Oslo kommmune fraskriver seg ansvaret ved å flytte dem over på en ordning som er statlig finansiert. Dernest vil det i praksis innebære store kutt til alle disse, da potten de nå skal søke på ikke øker, sier Espen Andreas Hasle.

Sp og KrF sammen

— Til slutt vil det kunne øke tilfeldigheten ved tildelingen ved at den ikke er underlagt politisk vedtak, men kun tildeles administrativ, mener KrF-representanten i bystyret.

Espen Andreas Hasle får støtte fra Senterpartiets Bjørg Sandkjær. SP-politikeren er en av bystyrerepresentantene som skal behandle det foreslåtte Oslo-budsjettet, som skal endelig vedtas 11. desember. Men før den tid er forhandlingene mellom partiene avsluttet og i praksis er som oftest et flertall enig om budsjettet lenge før desember.

Bahar Ahmed forklarer Espen Andreas Hasle (KrF) hvorfor KIA er viktig i integreringsarbeidet. Foto: Arnsten Linstad

— Det er ingen garanti for at IMDI-midlene kompenserer for de foreslåtte kuttene, og flytting fra kommunal til statlig finansiering vil også legge press på statlige midler. Om kommunen ønsker at disse tiltakene skal eksistere bør ikke kommunen kutte støtten til dem, sier Bjørg Sandkjær (Sp).

— Ser dere noen betenkeligheter ved at bystyret ikke lenger har noen form for demokratisk kontroll over tilskudd til ideelle organisasjoner som for eksempel KIA dersom det rødgrønne byrådet får flertall?

— Ja, svarer både Sandkjær og Hasle.

— For Senterpartiet er det viktig å ha lokal, folkevalgt styring med slike beslutninger, og vi mener det er betenkelig å flytte dem bort fra kommunal kontroll, utdyper Sandkjær.

Fikk ikke norskopplæring på tre år

Men de fire kvinnene som møter VårtOslo hos KIA i Ebells gate blir ikke særlig beroliget av støtte fra KrF og Sp. De to partiene har kun to av 59 stemmer i bystyret. Minst 28 andre representanter må stemme sammen med Espen Andreas Hasle og Bjørg Sandkjæ hvis språkopplæringen skal fortsette.

— Da jeg kom til Norge fikk jeg norskopplæring i asylmottaket, forteller Mahelet Ayele.

— Men da jeg hadde fått maks opplæring av hva som tilbys, satt jeg tre år i samme mottak uten å kunne praktisere eller lære mer. Det førte til at jeg glemte mesteparten. Jeg er så utrolig takknemlig for at det finnes gratis språkopplæring ved KIA, sier 34-åringen.

Bahar Ahmed (til v.) og Mahelet Ayele på vei til språkopplæring hos KIA i Ebells gate. Foto: Arnsten Linstad

Kuridske Bahar Ahmed nikker. Hun forteller om vanskene med å få NAV til å forstå at det var viktig å kunne norsk for å bli godt integrert i det norske samfunnet.

— Jeg har jo solid utdanning. Jeg er opprinnelig bilmekaniker som tok ingeniørutdanning senere. Og jeg har intensivkurs som lærer fra Kurdistan.

Barnehage mens mor lærer norsk

— Men da jeg kom til Norge og hadde fått norskopplæring gjennom det offentlige, kunne jeg ikke norsk godt nok. Men NAV bare avfeide meg med å si at nå måtte jeg gå jobbsøkerkurs. Jeg forsøkte å forklare at for å jobbe må jeg kunne språket. Heldigvis har KIA en barnehage så jeg kunne få et tilbud til barna mens jeg fikk skikkelig norskopplæring. Og tilbudet er gratis for oss, sier Bahar.

— Vi som er elever her er jo som alle andre. Noen av oss lærer fort, andre bruker lenger tid, supplerer Mayada Moussa.

Leder av KIA velferd, Merete Hallen, mener det er viktig at det tilbys språkopplæring utelukkende for kvinner i Ebells gate.

— Det er et bredt spekter av utdanningsbakgrunn hos kvinnene som kommer til oss. Men det er to hovedgrunner til at vi kun gir språkopplæring til kvinner. For det første er vår erfaring at kvinner lærer bedre i rene kvinneklasser. For det andre har kvinner med minoritetsbakgrunn ofte mye ansvar for barn og hjem. Her ha vi en integreringsbarnehage der ungene får et tilbud mens mødrene lærer norsk, forklarer Hallen.

Samarbeid med NAV og barnevernet

— Barnehagen er offentlig godkjent med pedagogisk personale som oppfyller alle statlige og kommunale krav. Vi er åpne for kvinner med barn fra tre måneders alder og opp til seks år. Og skulle egentlig ønske at NAV og barnevernet tok kontakt med oss. Vi kan tilby mye begge instansene har behov for, sier KIA-lederen.

VårtOslo har vært i kontakt med byrådssekretær Per Anders Langerød (Ap) hos byråd for helse- og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap). Vi rettet en rekke spørsmål til byråden.

— Grunnet avvikling av høstferie i byrådsavdelingen må få litt lenger tid til å besvare spørsmålene fra VårtOslo, sier Langerød.

Powered by Labrador CMS